Oefenexamenvragen Wft

Ben jij klaar voor het Wft-examen? Doe een steekproef!

Contact Lindenhaeghe
Wft examen

Oefenen voor het Wft-examen met deze oefenvragen

Ben jij klaar voor het Wft-examen? Het maken van een oefenexamen Wft is een slimme manier om dit te testen. Op deze pagina vind je linkjes naar verschillende Wft oefenvragen. Deze kun je gratis maken. Even een snelle kennischeck? Dit is een leuke manier!

Deze pagina is op 24 april 2022 geüpdatet naar aanleiding van de PE-periode 2022 - 2025.

NB
We hebben ook een pagina met PE oefenvragen.

Klacht indienen

Wft Basis

Paul (48) en Claire (46) wonen samen in een leuke huurwoning. Hun zoons van 23 en 21 zijn vorig jaar het huis uitgegaan en ze genieten volop van het leven.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Inkomen

Paul werkt als loods in de haven van Rotterdam. Hij heeft een inkomen van € 48.316 per jaar. Claire is lerares op een basisschool en heeft een inkomen van € 35.891 per jaar. Beiden nemen deel aan de pensioenregeling van hun werkgever.

Vermogen

Paul en Claire hebben het volgende vermogen:

 • Groenbeleggingen € 66.318
 • Spaarrekening € 45.957
 • Paul heeft een bancaire lijfrente afgesloten ter aanvulling op zijn pensioen. Hij legt hier maandelijks een bedrag op in van € 175. Op dit moment heeft de lijfrenterekening een waarde van € 29.759.


Doelstellingen en wensen

 • Zij willen graag weten hoeveel het netto-inkomen van Paul is.
 • Zij hebben via vrienden gehoord dat een opstalverzekering niet nodig is, omdat ze in een huurwoning wonen en ze willen in verband hiermee een klacht indienen.
 • Zij zijn bezig met het invullen van hun belastingaangifte en ze willen weten of zij de groenbeleggingen mee moeten nemen in hun aangifte.
 • Zij geven aan dat zij ook nog voor € 15.000 aan sieraden hebben en ze vragen zich af wat dit voor gevolgen heeft.


Hoe gaat de klantmedewerker Basis om met de mededeling dat Paul en Claire een klacht willen indienen?

A.
Vervelend om te horen dat dit is gebeurd; ik zal gelijk de verzekeringsadviseur verzoeken de polis met terugwerkende kracht te beëindigen

B. Heel vervelend dat er eventueel een fout is gemaakt. Als u wilt, kun je een klacht bij ons indienen over het advies. Deze zal dan door onze klachtencoördinator in behandeling worden genomen

C. Ik vind het vervelend dat dit is gebeurd. Als u wilt, kun je een klacht indienen bij de ombudsman van het KiFiD. Indien je dit wenst, kan ik je een klachtenformulier doen toekomen


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie B is juist.

Als er een klacht is, dan moet je de emoties van de klant opvangen en er daarna voor zorgen dat de klant op de juiste manier een klacht indient. Dat is eerst bij de financiële dienstverlener (directie van het bedrijf). Als de klant de klacht indient bij de financiële dienstverlener, dan zal deze door de directie of klachtencoördinator (namens en onder verantwoordelijkheid van de directie) in behandeling worden genomen. Als partijen er dan niet uitkomen, kan de klant daarna de klacht indienen bij het KiFiD. De klager heeft de keuze om de klacht schriftelijk of online in te dienen.

Wft basis
Wft basis
Verhoging hypotheek

Wft Basis

Ruud (38) en Jolanda (36) zijn alweer 15 jaar gelukkig samen en wonen in een leuke koopwoning. De woning heeft Ruud gekocht toen hij en Jolanda gingen samenwonen. Na 5 jaar zijn ze getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Inmiddels hebben ze twee dochtertjes Anna (9) en Zoë (7). Omdat de badkamer verouderd is, willen ze deze graag gaan verbouwen. Verder willen ze heel graag een grotere auto aankopen.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Inkomen

Ruud heeft een netto-inkomen van € 41.000 per jaar. Via zijn werkgever bouwt hij pensioen op. Jolanda werkt momenteel niet, omdat ze de zorg voor hun twee dochtertjes op zich heeft genomen.

Verhoging hypotheek

Ruud en Jolanda hebben een nieuwe badkamer uitgezocht, die € 15.000 gaat kosten. De badkamer heeft geen waardeverhogend effect op de woning. De nieuwe auto die ze willen kopen, kost € 24.500. De oude auto zullen ze dan inruilen. Het krediet lossen ze af met de opbrengst van de auto en het restant zullen ze betalen met hun spaargeld.

Om de badkamer en de nieuwe auto te kunnen betalen, willen ze graag de hypotheek verhogen. Dit is namelijk goedkoper dan het afsluiten van een nieuwe persoonlijke lening. Volgens Ruud en Jolanda is de rente dan ook nog eens aftrekbaar. Het liefst willen ze het bedrag dat ze extra lenen aflossingsvrij lenen. Ze willen geen advies voor de verhoging van de hypotheek, want dat brengt alleen maar meer kosten met zich mee.

Welke opmerkingen van de klantmedewerker Basis zijn juist met betrekking tot de hypotheekverhoging?

Er zijn twee antwoorden juist

A. Omdat je de hypotheek met hogere inschrijving vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten, is het mogelijk om de verhoging van de hypotheek aflossingsvrij te sluiten met renteaftrek. De hogere inschrijving valt namelijk onder de regels die golden vóór 1 januari 2013

B. De rente over de verhoging van de hypotheek voor de badkamer is alleen aftrekbaar als je kiest voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek

C. De rente over de verhoging van de hypotheek voor de auto is niet aftrekbaar. Dit deel van de verhoging kun je dan ook aflossingsvrij sluiten

D. De rente over de verhoging van de hypotheek voor de badkamer en auto is alleen aftrekbaar als je kiest voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek

E. Je kunt jouw hypotheek alleen verhogen als je advies hierover krijgt. Vind je het goed als ik een afspraak maak met onze hypotheekadviseur?


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordopties B en C zijn juist.

De hypotheekrente is alleen aftrekbaar als het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Een badkamer is onderdeel van de eigen woning. Daarom kan de rente over de hypotheek voor de badkamer aftrekbaar zijn. Als de hypotheek na 1 januari 2013 wordt verhoogd, is er alleen recht op renteaftrek als de verbouwing wordt gefinancierd met een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Het feit dat de hogere inschrijving al bestond vóór 1 januari 2013, is niet van belang voor het overgangsregime.

De rente over de hypotheek voor de auto is niet aftrekbaar. Daarom kan er voor die verhoging ook gekozen worden voor een aflossingsvrije lening.

Kredietbehoefte

Wft Consumptief krediet

Annabel (61 jaar) is verwikkeld geweest in een vechtscheiding. Uiteindelijk is ze er met haar ex-partner uitgekomen en zijn alle afspraken vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Vorige week is gelukkig ook de echtelijke woning verkocht. Er is echter wel sprake van een restschuld van € 12.500 per persoon.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Kredietbehoefte

Omdat Annabel haar spaargeld wil gebruiken voor andere doeleinden, wil ze voor de financiering van de ontstane restschuld een krediet afsluiten.

Verdeling pensioen

Annabel en haar ex-man hebben besloten om geen verrekening van het pensioen te laten plaatsvinden. Na de echtscheiding behouden zij beiden hun eigen opgebouwde pensioenrechten.

Advies

De adviseur Consumptief krediet adviseert Annabel een persoonlijke lening, met een looptijd van 10 jaar, tegen een rente van 6%. Volgens zijn berekening moet het bruto inkomen van Annabel minimaal € 27.500 bedragen vanaf de pensioenleeftijd, zodat het krediet ook dan betaalbaar blijft.

Oude lening

Tien jaar geleden heeft Annabel, toen nog samen met haar man, ook een doorlopend krediet aangevraagd. Ze hebben toen advies gehad van een collega van de adviseur Consumptief krediet. Tijdens het adviesgesprek komt dit krediet ter sprake. Annabel geeft aan niet blij te zijn met het advies dat destijds is gegeven. Ze ging ervan uit dat het betreffende krediet ook zou worden ingelost binnen de looptijd, echter bleek nu bij de echtscheiding dat de schuld niet werd ingelost. In het echtscheidingsconvenant is bepaald dat haar ex-man de lening krijgt toebedeeld.

Annabel wil graag weten of zij 10 jaar geleden onvolledig zijn voorgelicht en ze vraagt de adviseur Consumptief krediet of ze inzage kan hebben in het adviesdossier van destijds. Het adviesdossier is helaas onvindbaar.


Wat is de meest professionele en inhoudelijk correcte reactie van de adviseur Consumptief krediet op deze situatie?

A. Helaas kan ik het advies van destijds niet meer terugvinden, waarvoor mijn excuses. Omdat het product nog loopt, hadden wij er beter voor kunnen kiezen het adviesdossier langer te bewaren

B. Volgens de Wft hoeft een adviesdossier maar 5 jaar bewaard te worden. Eerder gold er zelfs maar een termijn van 1 jaar. We hebben het adviesdossier vernietigd, omdat wij dit wettelijk verplicht zijn na afloop van deze termijnen

C. Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega destijds een volledig advies heeft gegeven. Wij hebben namelijk een strikte procedure die wij moeten doorlopen bij het aanvragen van een krediet

D. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet toegestaan om u inzage te geven in het betreffende adviesdossier


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie A is juist.

In de Wft staat de eis dat het dossier minimaal vijf jaar bewaard moet blijven. Voorheen gold een termijn van één jaar. Voor de zorgplicht uit het Burgerlijk Wetboek (BW) is het verstandig om het dossier langer ter beschikking te houden dan 5 jaar.

De klant heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming juist het recht om de gegevens in te zien.

Bezittingen en schulden

Wft Consumptief krediet

Tineke heeft via internet een offerte opgevraagd voor een persoonlijke lening van € 18.000 met een looptijd van 48 maanden. De maandtermijn bedraagt € 425. Ze vraagt zich af of haar huisbankier haar een concurrerend voorstel kan doen en daarom heeft ze vandaag een afspraak met de adviseur Consumptief krediet van de bank.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Bezittingen en schulden

De adviseur Consumptief krediet heeft haar voorafgaand aan de afspraak al gevraagd om wat gegevens door te zenden, waaronder een overzicht van de bezittingen en de schulden.

Tineke heeft het volgende overzicht doorgezonden:

Eigen woning € 220.000
Hypotheek € 180.000

Auto € 18.000
RC-krediet € 2.000

Spaargeld € 17.000

Inboedel € 58.000

Inkomen

Tineke is zelfstandig ondernemer en heeft een eigen kapsalon. Haar winst uit onderneming bedroeg het afgelopen jaar € 60.000.

Wat is de eerste handeling die de adviseur Consumptief krediet verricht?

A. De maximale afloscapaciteit berekenen

B. Tineke wijzen op de mogelijke risico’s

C. Een uitgebreide inventarisatie uitvoeren

D. Nagaan of de inboedel inderdaad een waarde heeft van € 58.000


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg

Antwoordoptie C is juist.

Voordat een krediet kan worden verstrekt, zal er een inventarisatie moeten plaatsvinden. Na de inventarisatie kan de afloscapaciteit pas worden berekend. Tijdens het inventariseren zal de adviseur mogelijke risico’s bespreken en beoordelen hoe Tineke hier tegenaan kijkt.

Consumptief krediet
Consumptief krediet
Bestaande eigenwoningschuld

Wft Hypothecair krediet

Victor en Eva (beiden 40 jaar) wonen samen met hun 2 kinderen al 10 jaar in een halfvrijstaande woning in Almere. De huidige marktwaarde van hun woning is € 350.000.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Bestaande eigenwoningschuld

 • Bankspaarhypotheek: € 295.000 (precies 10 jaar geleden afgesloten)
 • Hypotheekrente: 3,5%, 15 jaar vast
 • Inleg SEW: € 415 per maand gedurende 360 maanden. Bij aanvang is een eenmalige hoge storting gedaan van € 10.000. De huidige waarde is € 73.000
 • Premie overlijdensrisicoverzekering: € 25 per maand


Aangepaste eigenwoningschuld

 • Victor en Eva willen hun hypotheek graag oversluiten naar een andere geldverstrekker
 • De boete die de huidige geldverstrekker daarvoor in rekening brengt, is € 7.200
 • Daarnaast krijgen zij te maken met een bedrag van € 3.100 aan overige bijkomende kosten
 • De boeterente en de bijkomende kosten willen zij betalen met eigen middelen
 • Ze twijfelen nog tussen een bankspaarhypotheek en een annuïteitenhypotheek
 • Ze willen de looptijd niet verlengen
 • Ze willen de rente voor een periode van 10 jaar vastzetten
 • Ze willen zekerheid dat de hypotheek op de einddatum is ingelost


Uiteindelijk besluiten Victor en Eva om de hypotheek niet over te sluiten. Zij handhaven de huidige hypotheek. De kosten die zij eigenlijk zouden maken voor het oversluiten van de hypotheek, willen ze als extra storting op de bankspaarrekening zetten. Victor en Eva vragen aan de adviseur of dat mogelijk is.

Welke reactie van de adviseur Hypothecair krediet is het meest professioneel en inhoudelijk correct op deze vraag van Victor en Eva?

A. Dat is helaas niet mogelijk, want een hoge storting kan alleen maar worden gedaan bij het openen van de rekening

B. Dat is helaas niet mogelijk, want als jullie dat doen, voldoen jullie niet meer aan de bandbreedte-eis

C. Dat is inderdaad mogelijk. Hierdoor zal bovendien de maandelijkse inleg afnemen. Hierdoor ontstaat er toch een daling van de maandlast

D. Dat is mogelijk. Willen jullie vervolgens de maandelijkse inleg op de rekening verlagen of willen jullie de looptijd van de hypotheek verkorten? (Goede antwoord)


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie D is juist.

Het doelkapitaal van een SEW mag niet meer toenemen. Het is echter wel nog altijd mogelijk om een extra storting te doen, mits deze past binnen de bandbreedte. Omdat het doelkapitaal niet mag toenemen, moet daarna wel de maandelijkse inleg worden verlaagd of de looptijd moet worden verkort.

Deze extra storting valt niet buiten de bandbreedte van 1:10. De huidige bandbreedte is 4.980 / 14.980 = 1:3. De laagste premie in een jaar mag daardoor nog afnemen tot € 1.498 of de hoogste premie in een jaar mag nog toenemen tot € 49.800. Als zij deze extra storting doen, blijven ze ruim binnen deze bandbreedte

Hypothecair krediet
Hypothecair krediet
Risicobereidheid

Wft Hypothecair krediet

Willem (35) is alleenstaand en hij gaat voor het eerst een eigen woning kopen.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Financiële situatie

 • Willem heeft een inkomen van € 29.000
 • Willem heeft € 15.000 spaargeld


Woning

 • De woning heeft een koopsom en marktwaarde van € 112.500
 • De WOZ-waarde is € 110.000


Geïnventariseerde gegevens

 • Willem wil graag stabiele maandlasten gedurende een langere periode
 • Willem wil zo min mogelijk eigen middelen inbrengen
 • Willem vindt een nettomaandlast van € 455 acceptabel
 • Hij verwacht dat zijn inkomen op termijn zal toenemen


Welke vragen zal de adviseur nog meer aan Willem moeten stellen om zijn risicobereidheid in kaart te brengen?

Meerdere antwoorden zijn juist.

A. Heb je al een woonlastenbeschermer of overlijdensrisicoverzekering?

B. Ben je bereid om je woning te verkopen als je door bijvoorbeeld een inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid je lasten niet meer kan betalen?

C. Ben je al eens eerder een schuld aangegaan?

D. Heb je je al verdiept in informatie over hypotheken?

E. Hoeveel eigen middelen wil je maximaal inzetten?

F. Ben je bereid je uitgavenpatroon aan te passen bij financiële tegenvallers?

Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg

Antwoordopties B en F zijn juist.

In principe zijn alle vragen relevant tijdens de inventarisatie. De vraag vraagt echter specifiek naar de vragen die je stelt in het kader van de risicobereidheid. De antwoorden B en F zijn dan correct.

Antwoord A heeft betrekking op de financiële positie.

Antwoord C en D vragen naar de kennis en ervaring.

Antwoord E vraagt naar de wensen en doelstellingen.

Ziekteverzuimverzekering

Wft Inkomen

Je geeft advies aan de eigenaar van transportonderneming 't Ritje inzake collectieve inkomensverzekeringen. Het bedrijf groeit gestaag en inmiddels zijn er 25 medewerkers in dienst. De loonsom bedraagt momenteel € 750.000 per jaar.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Ziekteverzuimverzekering

Transportonderneming 't Ritje heeft een conventionele ziekteverzuimverzekering. Hierbij is 100% van het loon verzekerd in het 1e jaar en 70% van het loon is verzekerd in het 2e jaar. Er is een wachttermijn afgesproken van 30 dagen. De werkgeverslasten zijn niet meeverzekerd.

Cao

In de cao van transportonderneming 't Ritje is opgenomen dat de werkgever bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35%, gedurende de eerste 5 jaren van de WIA het loon van de werknemers bij inkomensverlies dient aan te vullen tot 100% van het oude salaris. De eigenaar van 't Ritje wenst hiervoor graag een verzekering af te sluiten.

Bestaande verzekering

De eigenaar van 't Ritje heeft 3 jaar geleden voor zijn personeel een collectieve WGA-hiaatverzekering afgesloten. Hij heeft je verzocht om nieuwe werknemers te informeren over de regeling. Een van de nieuwe werknemers geeft aan niet deel te willen nemen aan deze regeling.

Geplande overname

Tijdens het gesprek geeft de eigenaar van 't Ritje aan dat hij voornemens is om Zoef BV over te nemen. 't Ritje is eigenrisicodrager voor de WGA en Zoef BV is publiek verzekerd.

Welke verzekering sluit het meeste aan op de cao?

A. WIA-aanvullingsverzekering in vaste bedragen

B. WIA-bodemverzekering

C. WIA-excedentverzekering

D. WGA-hiaatverzekering


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.

Antwoord + uitleg

Antwoordoptie B is juist.

De WIA-aanvullingsverzekering in vaste bedragen geeft een uitkering wanneer er recht bestaat op een WGA-uitkering. De WIA-excedentverzekering geeft een uitkering bij een voormalig loon boven het maximumdagloon of wanneer er een aanvulling gewenst is boven de 70% van het oude loon. Ook deze verzekering komt uitsluitend tot uitkering wanneer er recht bestaat op een WIA-uitkering.

De WIA-bodemverzekering ook wel WIA-compensatieverzekering genoemd, geeft een uitkering wanneer het arbeidsongeschiktheidspercentage lager is dan 35% en er dus geen enkel recht bestaat op een WIA-uitkering. De uitkering kan worden gebruikt ter aanvulling van het loon van de werknemer, maar kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt ter financiering van eventuele werkplekaanpassingen, e.d.

Inkomen
Inkomen
Arbeidsongeschiktheid Kees

Wft Inkomen

Kees is onlangs een eigen onderneming gestart, nadat hij jarenlang in loondienst heeft gewerkt. Hij heeft de adviseur Inkomen gevraagd naar het arbeidsongeschiktheidsrisico te kijken van zowel hem als zijn personeel.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Arbeidsongeschiktheid Kees

Tijdens de inventarisatie blijkt dat hij al geruime tijd last heeft van reumatische klachten. De adviseur verwacht daardoor dat acceptatie een probleem zal gaan vormen.

De adviseur adviseert hem daarom om vrijwillige voortzetting van de Ziektewet en WIA aan te vragen bij het UWV. Hij zal daarna gaan kijken of een verzekeraar wel tot acceptatie overgaat.

Een paar dagen later belt Kees op. De WIA-verzekering is wel geaccepteerd door het UWV, maar de ZW-dekking niet.

Collectieve inkomensverzekering

Kees wil zijn personeel een aanvullende inkomensverzekering aanbieden. De premie voor deze verzekering wordt volledig door Kees betaald. Uit het klantprofiel blijkt het volgende:

 • Er moet bij arbeidsongeschiktheid een prikkel blijven om (meer) te (gaan) werken
 • De verzekering moet dekking bieden voor iedereen met een WGA-uitkering

Wat is de adviseur Inkomen vergeten te vragen tijdens de inventarisatie met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidsrisico van Kees, waardoor zijn advies niet helemaal juist is geweest?

A. Hoelang geleden is het loondienstverband geëindigd?

B. Welke ondernemingsvorm heeft het nieuwe bedrijf?

C. Kreeg je een uitkering op grond van de WIA toen je uit dienst ging?


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.

Antwoord + uitleg

Antwoordoptie B is juist.

Om voor vrijwillige voortzetting van de ZW en WIA in aanmerking te komen, moet de verplichte verzekering maximaal 13 weken geleden zijn geëindigd. Aangezien hij wel is geaccepteerd voor de WIA-verzekering, zal hij dus binnen de termijn van 13 weken zitten.

Als hij een BV is gestart en nu DGA is, kan hij zich niet vrijwillig verzekeren voor de ZW, maar wel voor de WIA.

Of hij een uitkering kreeg op grond van de WIA, is niet relevant voor het al dan niet toegelaten worden tot de vrijwillige verzekering.

achterblijven van de beleggingen

Wft Vermogen

Erwin (41) voelde zich tijdens de vorige crisis genoodzaakt om voor zichzelf te beginnen. Het vinden van klanten heeft hij altijd een uitdaging gevonden. Nu de economie weer aantrekt, is hij weer in loondienst gaan werken en hij zal zijn eigen bedrijf per 1 januari a.s. staken.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Verkoop bedrijf per 1 januari a.s.

Erwin verkoopt de volgende zaken:

 • Loods (€ 180.000).
 • Machines (€ 15.000).
 • Inventaris (€ 25.000).
 • Voorraden (€ 8.000).


Verder ontvangt hij nog € 10.000 aan goodwill.

Bedrijfsresultaat dit jaar

 • Dit jaar heeft hij een verlies van € 12.000 geleden.
 • Hij wil graag nog doteren aan zijn oudedagsreserve.
 • Dit jaar heeft hij 1.025 uur aan zijn onderneming besteed.


Lijfrenteverzekering

 • Erwin heeft vier jaren geleden een lijfrenteverzekering afgesloten als aanvulling op zijn pensioen.
 • Jaarlijks stort hij het maximale bedrag dat hij mag volgens zijn jaarruimte in de verzekering.
 • Hij belegt volgens een neutraal profiel.
 • De huidige waarde van de lijfrente is € 6.378.
 • De einddatum van de lijfrente is de AOW-leeftijd van Erwin.


Wensen en doelstellingen

 • Erwin wil graag weten hoeveel hij netto overhoudt aan de verkoop van zijn bedrijf.
 • Het bedrag dat nu op de balans staat aan oudedagsreserve, wil hij straks afstorten naar een lijfrente.
 • Hij wil zijn winst niet afstorten naar een lijfrente.
 • Nu hij weer in loondienst is, heeft hij in privé een nieuwe auto nodig.
 • De nieuwe auto kost € 52.000 en die wil hij betalen vanuit de verkoop opbrengst van zijn eigen bedrijf.
 • Erwin wil graag weten of hij nog mag doteren aan zijn oudedagsreserve.
 • Volgens de prognose had de waarde op zijn lijfrenteverzekering nu € 6.841 moeten zijn.
 • Erwin maakt zich licht zorgen voor het achterblijven van het rendement.


Wat is de meest professionele reactie op de opmerking van Erwin over het achterblijven van de beleggingen?

A. Beleggingen zullen altijd dalen en stijgen. Jouw beleggingen kunnen nog meer dan 20 jaar renderen. Mijn advies is om nog even te wachten met het aanpassen van je beleggingen

B. Je hebt helemaal gelijk dat je je zorgen maakt. Ik adviseer je om je portefeuille aan te passen naar een defensief profiel. Dan maak je minder kans op een daling in je beleggingen

C. Als je er zo over denkt, is het misschien niet verstandig om te blijven beleggen. Zal ik de lijfrente omzetten naar een bancaire lijfrente? Wel zal je rendement dan veel lager worden


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie A is juist.

Erwin heeft nog een hele lange beleggingshorizon. Om gelijk al te gaan switchen als de beleggingen licht achterblijven, is wel een hele grote stap. Voorlopig nog even blijven zitten, is op dit moment het beste advies.

Vermogen
Vermogen
lijfrente

Wft Vermogen

Boris (58) en Karin (55) zijn al 15 jaar gelukkig getrouwd. Hun kinderen zijn allemaal klaar met studeren en ze houden nu meer maandelijks over.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Bedrijf Boris

 • Boris is 30 jaar geleden voor zichzelf begonnen.
 • Het bedrijf is 25 jaar geleden omgezet in een BV.
 • Boris bezit 75% van de aandelen van de BV en alle aandelen hebben stemrecht.
 • Boris heeft een bruto-inkomen van € 115.000 per jaar.
 • Boris wil zijn bedrijf verkopen als hij op 68-jarige leeftijd met pensioen gaat
 • Boris verwacht een verkoopwinst op zijn aandelen te behalen van € 250.000 als hij zijn bedrijf straks verkoopt.


Inkomen Karin

 • Karin werkt in loondienst als projectmanager.
 • Karin had vorig jaar een bruto-inkomen van € 71.000 per jaar en dit jaar heeft zij een bruto-inkomen van € 73.000 per jaar.
 • Via haar werkgever bouwt ze pensioen op in een beschikbare premieregeling.
 • Vorig jaar was haar factor A € 825 en dit jaar is haar factor A € 855.
 • Ze heeft een auto van de zaak met een waarde van € 41.000 en een bijtellingspercentage van 22%.
 • De pensioenrichtleeftijd van Karin is 68 jaar.


Lijfrente Karin

 • Karin heeft op 13 maart 1993 een lijfrenteverzekering afgesloten.
 • Jaarlijks legt ze hier het maximale bedrag in volgens haar jaarruimte.
 • Het huidige saldo van de lijfrente € 103.000.


Beleggingsrekening

 • Boris en Karin hebben gezamenlijk een beleggingsrekening.
 • Het aanwezige saldo is € 98.000.
 • Het gemiddelde rendement op de beleggingsrekening is 5,3%.
 • Maandelijks leggen ze € 750 in op de beleggingsrekening.


Wensen en doelstellingen

 • Recent is een vriend van Boris arbeidsongeschikt geworden.
 • Boris vraagt zich af waar hij recht op heeft als hij arbeidsongeschikt wordt.
 • Boris wil ook graag weten hoe hij een eventueel tekort bij arbeidsongeschiktheid het beste kan oplossen.
 • Boris en Karin willen als ze beiden met pensioen gaan een bedrag hebben van € 400.000.
 • Boris en Karin willen van dat bedrag een vakantiewoning aankopen in Portugal.
 • Het benodigde bedrag moet het totaal van het huidige saldo van de beleggingsrekening zijn en de netto opbrengst van de verkoop van het bedrijf van Boris.
 • Karin wil ook dit jaar het maximaal mogelijk fiscaal aftrekbare bedrag in haar lijfrente storten.
 • Boris en Karin willen straks als ze met pensioen zijn de lijfrente van Karin gebruiken om hun inkomen aan te vullen.
 • Ze vinden het belangrijk dat hun inkomen na pensionering niet daalt.
 • Als één van hen beiden overlijdt, dan willen ze dat de uitkering ongewijzigd wordt doorbetaald.


Wat voor lijfrente kunnen Boris en Karin straks het beste aankopen?

A. Een bancaire lijfrente met Karin als rekeninghouder

B. Een levenslange lijfrenteverzekering met 100% overgang op de langstlevende

C. Een levenslange lijfrenteverzekering met 70% overgang op de langstlevende

Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie B is juist.

Ze wensen dat hun inkomen na pensionering gelijk blijft. Oftewel het inkomen mag niet dalen. Enkel een lijfrenteverzekering geeft een levenslange uitkering. Een bancaire lijfrente stopt tenslotte met uitkeren, zodra er geen geld meer op de rekening staat. Daarom zal hier moeten worden gekozen voor een verzekering.

Ze geven aan dat als één van hen beiden komt te overlijden dat de uitkering dan ongewijzigd moet doorlopen. Daarom sluit een overgang van 100% het beste aan bij hun wensen.

Zon BV.

Wft Pensioen

Cas (40 jaar) is directeur van Zon BV. Hij wil de bestaande pensioenregeling aanpassen en gaat hierover in gesprek met de adviseur Pensioen.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Huidige pensioenregeling van Zon BV

 • Zon BV heeft een beschikbare premieregeling
 • Uitgangspunt: 70% staffel II
 • Rekenrente: 3%
 • AOW-franchise: € 15.000
 • Werkgeversbijdrage: 60% van de beschikbare premie
 • Het contract loopt over zes maanden af
 • Buitenbudgetpremie voor PP, AOP en PVA: € 1.500


Financiële positie en werknemersbestand

 • De financiële positie van Zon BV is de afgelopen twee jaar verslechterd. Er wordt momenteel verlies geleden. Cas verwacht dat de omzet de komende vijf jaar zal groeien en dat er over drie jaar weer winst wordt behaald.
 • Zon BV heeft vier werknemers. De medewerkers verrichten dezelfde werkzaamheden. Eén van de werknemers is 4 maanden geleden begonnen bij het bedrijf van Cas. De werknemer is gehuwd. Cas is vergeten om deze werknemer aan te melden bij de pensioenverzekeraar.


Welk risico loopt Cas, omdat hij de nieuwe werknemer nog niet heeft aangemeld op de pensioenvoorziening?

A. Als de werknemer komt te overlijden voordat hij deze heeft aangemeld, dan zal de verzekeraar wel een partnerpensioen moeten uitkeren aan de partner. De verzekeraar kan de contante waarde van de uitkeringen vervolgens verhalen op Cas

B. Als de werknemer komt te overlijden voordat hij is aangemeld, heeft de partner wel recht op een partnerpensioen. Cas zal het partnerpensioen dan zelf moeten betalen aan de partner

C. Als de werknemer komt te overlijden voordat hij is aangemeld, dan zal de verzekeraar gewoon het partnerpensioen uitkeren. Cas zal met terugwerkende kracht de achterstallige premie moeten voldoen

D. Er is niks aan de hand. Mocht de werknemer overlijden voordat hij is aangemeld, dan heeft de partner geen recht op een partnerpensioen. De werknemer moet er immers zelf ook op letten dat hij wordt aangemeld

Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie A is juist.

De werkgever is verplicht om een nieuwe werknemer binnen 1 maand aan te melden bij de pensioenverzekeraar. Als een medewerker niet wordt aangemeld, dan moet de verzekeraar het partnerpensioen betalen als met de andere werknemers een pensioenovereenkomst is gesloten. De verzekeraar heeft vervolgens wel de mogelijkheid om de contante waarde van de uitkeringen op de werkgever te verhalen. Hij is immers in zijn verplichtingen tekortgeschoten.

Pensioen
Pensioen
Pensioen werknemers Boom BV

Wft Pensioen

Cor Boom (geboren: 20 augustus 1955) is alleenstaand. Cor heeft één zoon: Jan (geboren: 1 oktober 1985). Zowel Jan als Cor zijn directeur-grootaandeelhouder (DGA), maar ze hebben totaal verschillende bedrijven.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Cor Boom en Trendwatch BV

Cor is directeur van Trendwatch BV. Trendwatch BV is een bedrijf gespecialiseerd in technologische ontdekkingen. Cor heeft een paar jaar pensioen in eigen beheer opgebouwd via Trendwatch BV. Sinds 1 januari 2014 heeft Cor Trendwatch Holding BV opgericht en het pensioen is toen overgedragen van Trendwatch BV naar Trendwatch Holding BV. Trendwatch BV moest toen een koopsom betalen van € 350.000, inclusief € 50.000 aan indexatiekosten.

Jan Boom en Boom BV

Jan heeft een timmerbedrijf. Er werken inmiddels al 20 medewerkers bij Boom BV. Jan heeft 40% van de aandelen van Boom BV. De overige aandelen zijn in handen van drie vrienden. Het stemrecht van alle aandelen is in het bezit van Jan. Jan heeft nog helemaal niets geregeld voor zijn pensioen. Zijn medewerkers bouwen pensioen op in het bedrijfspensioenfonds voor de timmerindustrie. Zijn drie vrienden hebben alle drie gekozen voor een oudedagslijfrente.

Pensioen werknemers Boom BV

Jan heeft een rekening liggen van een incassobureau voor het pensioenfonds voor de timmerindustrie. Het blijkt dat de eerste kwartaalpremie van dit jaar per abuis niet is betaald. De werknemersbijdragen waren wel ingehouden en aan het pensioenfonds overgemaakt, maar de werkgeversbijdrage niet. Nu wordt per 1 oktober a.s. de bijdrage van de werkgever als verzuim aangemerkt. Over dit bedrag wordt de wettelijke rente (8,5%) over het niet-betaalde bedrag gevorderd alsmede een percentage van 15% voor buitengerechtelijke kosten. De niet-betaalde kwartaalpremie die verschuldigd was op 1 januari van dit jaar bedraagt: € 15.450.

Stel dat Cor zijn pensioen in eigen beheer in 2019 had omgezet in een ODV.

Wat was dan het gevolg voor de indexatiekosten die nu nog op de balans staan van Trendwatch BV?

A. De indexatiekosten mochten op de balans blijven staan tot Cor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarna mochten ze jaarlijks in gelijke termijnen ten laste van de winst-en-verliesrekening worden gebracht

B. De indexatiekosten mochten direct jaarlijks in gelijke termijnen ten laste van de winst-en-verliesrekening worden gebracht tot de 87-jarige leeftijd van Cor

C. De indexatiekosten mochten direct volledig ten laste van de winst-en-verliesrekening worden gebracht


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie B is juist.

Als de DGA had gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting, dan mochten de toekomstige indexaties in gelijke jaarlijkse termijnen ten laste van de winst worden gebracht. Het aantal jaarlijkse termijnen werd gesteld op het aantal hele jaren dat degene aan wie de aanspraak was toegekend op het omzettingstijdstip verwijderd was van de leeftijd van 87 jaar.

Autoverzekering

Wft Schade particulier

Johan Zelis is een liefhebber van motorrijtuigen. Hij heeft inmiddels een complete verzameling achter zijn woning in de schuur staan. Zijn vrouw Anja is niet zo blij met de hobby van Johan, maar staat het oogluikend toe.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Auto

 • Johan heeft een Suzuki Alto om naar zijn werk te rijden.
 • Bouwjaar 1995.
 • De auto is WA verzekerd.


Nieuwe oldtimer

 • Onlangs heeft Johan op een oldtimerbeurs een nieuwe oldtimer gekocht.
 • Het is een BMW 635i CSI coupé uit 1980.
 • Hij heeft voor deze auto een oldtimerverzekering afgesloten.
 • De auto is WA + volledig casco verzekerd op basis van een taxatierapport, dat door een gespecialiseerd bedrijf is opgesteld.


Auto Anja

 • Anja heeft een Opel Corsa van 20 jaar oud.
 • De auto is uitsluitend WA verzekerd.
 • De verzekering loopt jaarlijks van 13 februari tot 13 februari.


Brandschade

 • Onlangs is er tijdens gourmetten kortsluiting ontstaan.
 • Als gevolg daarvan heeft het gourmetstel vlam gevat.
 • Er is schade ontstaan aan de inboedel van Johan en Anja.
 • Ze hebben een inboedelverzekering met een alle van buiten komende onheilendekking.
 • Waardemaatstaf: nieuwwaarde.
 • Een expert heeft de schade opgenomen.


Johan heeft de premie van de Suzuki Alto per abuis een aantal keren niet tijdig betaald en de verzekeraar heeft daarom de polis geroyeerd. Hij heeft al een aantal verzekeraars benaderd, maar geen enkele verzekeraar wil hem accepteren. De adviseur Schadeverzekeringen particulier besluit daarom een aanvraag in te dienen bij de Vereende (voorheen: Rialto).

Per wanneer is Johan verzekerd bij de Vereende?

A. Op het moment dat het aanvraagformulier door de verzekeringsadviseur is ontvangen

B. Op het moment dat het aanvraagformulier door de Vereende is ontvangen en het risico is geaccepteerd

C. Op het moment dat de premie voor de eerste keer is betaald aan de verzekeringsadviseur en deze meldt aan de Vereende dat de premie is ontvangen


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie C is juist.

De Vereende geeft geen voorlopige dekking. De klant is pas verzekerd als de eerste verzekeringspremie aan de adviseur is betaald en de verzekeringsadviseur dit heeft doorgegeven aan de Vereende.

Schade particulier
Schade particulier
Schade-uitkering

Wft Schade particulier

Joris en Anoushka (beiden 17 jaar oud) zijn onlangs gehuwd, omdat Anoushka in verwachting is van hun eerste kindje. Vorige week hebben ze van de woningbouwvereniging vernomen dat er een huurwoning voor hen beschikbaar is gekomen in Den Bosch. Zij vinden dit wel prettig, want hun ouders zijn ook woonachtig in Den Bosch. Ze wonen dan dicht bij elkaar, zodat hun ouders snel en makkelijk kunnen bijspringen als de kleine eenmaal is geboren.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Auto

 • Joris heeft onlangs zijn rijbewijs behaald. Zijn vader en moeder staan als begeleider geregistreerd bij de RDW.
 • Joris rijdt regelmatig in de auto van zijn moeder, omdat zij de auto eigenlijk alleen maar gebruikt voor het halen van de boodschappen.
 • Hij gaat vaak samen met zijn moeder naar de stad op zoek naar nieuwe spulletjes voor de baby.
 • De auto is nog zo goed als nieuw en WA + volledig casco verzekerd.


Pakketverzekering


Nu ze een huurwoning hebben gevonden, gaan ze samenwonen. Ze hebben daarom gevraagd om de benodigde verzekeringen af te sluiten. Na de inventarisatie en analyse heb je het volgende pakket voor hen aangevraagd:

 • Inboedelverzekering inclusief glasdekking (alle van buiten komende onheilen).
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.


Zorgverzekering

 • Joris en Anoushka zijn allebei via hun ouders verzekerd tegen zorgkosten.


Joris is op een dag op de fiets onderweg naar zijn werk. Hij ziet hierbij een oude dame over het hoofd, die oversteekt op het zebrapad. De dame loopt hierbij letsel op en ook haar kleding is beschadigd. Joris dient de claim in bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De inboedelverzekering heeft hij bij dezelfde verzekeraar ondergebracht. Door de financiële situatie heeft hij de premie van de inboedelverzekering ook al 2 maanden niet betaald en de dekking hiervan is inmiddels opgeschort.

De aansprakelijkheid van Joris staat vast. De verzekeraar gaat tot uitkering van de schade over.

Hoeveel zal de verzekeraar uitkeren aan de schadeleidende partij?

A. De schade minus de achterstallige premie op de inboedelverzekering. Hierbij wordt een vergoeding gegeven voor de letselschade. De schade aan de kleding wordt op basis van dagwaarde vergoed

B. De volledige schade zal door de verzekeraar worden vergoed

C. De verzekeraar zal niets uitkeren, omdat er een premieachterstand is bij dezelfde verzekeraar


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie B is juist.

Op een aansprakelijkheidsverzekering wordt er met betrekking tot zaakschade op basis van dagwaarde uitgekeerd. De verzekeraar heeft alleen de dekking opgeschort van de inboedelverzekering. De dekking op de aansprakelijkheidsverzekering is nog steeds van kracht.

De verzekeraar mag de achterstallige premie niet verrekenen met de schade-uitkering, omdat het hier een verzekering tegen aansprakelijkheid betreft en de achterstand is niet op dezelfde polis.

Gebouwenverzekering

Wft Schade zakelijk

Carola heeft een optiek. Er zijn twee personeelsleden werkzaam in haar bedrijf.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Bedrijfsgebouw

 • Het winkelpand is momenteel op de volgende wijze verzekerd:
  • Dekking: UGV+
  • Verzekerde som: € 375.000 herbouwwaarde
  • Met indexatie
  • Indexcijfer op laatste premievervaldatum 121
  • Opruimingskosten: premier risque-dekking 10% van de verzekerde som


Inventaris en goederen

 • De inventaris en de goederen zijn op de volgende wijze verzekerd:
  • Dekking: UGV+
  • Verzekerde som: € 105.000


Inbraak

 • Op een nacht wordt er ingebroken in de zaak.
 • De dieven rijden met een auto tegen de winkelpui. De pui ligt volledig aan diggelen en de muur is door de klap deels verzakt.
 • Eenmaal binnen stelen ze in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid merkmonturen.
 • Naar aanleiding van de inbraak stuurt onder andere de gebouwenverzekeraar een expert langs.
 • De expert stelde de waarde van het pand vlak voor de inbraak op € 425.000.


Totale schade pand

De totale schade die op de gebouwenverzekering wordt geclaimd, is als volgt samengesteld:

 • Schade aan het pand zelf: € 15.000
 • Expertisekosten: € 1.500
 • Bereddingskosten: € 4.000
 • Opruimingskosten: € 2.500


Door de schade is de winkel van Carola een aantal dagen dicht geweest. Zij is hierdoor omzet misgelopen. Zij wil nu dan ook een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Carola heeft de jaarcijfers van het afgelopen jaar meegenomen naar de afspraak met haar adviseur.


Welke vragen moet de adviseur onder andere aan Carola stellen, zodat hij haar een advies kan geven met betrekking tot de bedrijfsschadeverzekering?

Meerdere antwoorden zijn juist.

A. Hoeveel bedragen jouw vaste kosten?

B. Wat is de nettowinst van het bedrijf?

C. Wat voor een soort contract hebben je personeelsleden?

D. Is het pand gehuurd of in eigendom?

E. Hoe afhankelijk is je bedrijf van leveranciers?

F. Hoe afhankelijk is je omzet van andere bedrijven in de omgeving?


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordopties C, E en F zijn juist.

De kosten kan de adviseur, evenals de nettowinst, herleiden uit de jaarcijfers, die Carola heeft meegenomen naar de afspraak.

Het soort contract van de personeelsleden is van belang om te bepalen of de kosten van personeel vast of variabel zijn.

Carola heeft haar bedrijfspand bij de adviseur verzekerd, dus hij weet al dat dit in eigendom is. Bovendien kan hij dat ook herleiden uit de jaarcijfers.

Als Carola erg afhankelijk is van één of meerdere toeleveranciers, dan kan het toeleveranciersrisico meeverzekerd worden. Dit geldt ook als zij sterk afhankelijk is van bedrijven in de omgeving. Zij kan dan de publiekstrekker meeverzekeren.

Schade zakelijk
Schade zakelijk
Vervoerscondities

Wft Schade zakelijk

TopDress NV is een (groot)handel in voordelige vrijetijdskleding. Het bedrijf is gevestigd in Barendrecht en heeft een driekoppige directie en een Raad van Bestuur.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.Activiteiten

 • TopDress NV koopt de vrijetijdskleding via leveranciers in Polen in.
 • De leveranciers bieden hun goederen aan TopDress NV aan in een grote bedrijfshal in Barendrecht.
 • Als de deal rond is, worden de goederen achtergelaten. De betalingstermijn aan leveranciers is binnen 7 dagen.
 • Potentiële particuliere kopers kunnen goederen via iDeal of per acceptgiro betalen. Als zij kiezen voor acceptgiro, moeten zijn binnen 1 maand betalen.
 • Zakelijke inkopers ontvangen binnen 30 dagen een factuur en hebben een betalingstermijn van 3 maanden.
 • Voor alle kopers geldt dat ze de goederen direct moeten meenemen na aanschaf.


Uitbreiding activiteiten

 • De zaken gaan goed en TopDress NV betrekt een tweede pand in Barendrecht, waar naast kleding ook schoenen worden ingekocht en verkocht.
 • Voor de schoenen wordt een beleidswijziging doorgevoerd.
 • De partijen schoenen worden, op verzoek van klanten, door een beroepsvervoerder naar schoenenwinkels vervoerd in België en Nederland.
 • Soms wordt een partij schoenen ingekocht bij een schoenenfabriek in Ierland.
 • De afspraak met de Ierse schoenenfabrikant is dat de schoenen voor rekening en risico zijn van TopDress NV vanaf het moment dat een lading veilig aan boord is in de haven van Cork.


Genomen beveiligingsmaatregelen

 • In het nieuwe pand zijn de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
  • Medewerkers worden periodiek voorgelicht en alle specifieke maatregelen zijn opgenomen in een beveiligingsplan.
  • Het volledige pand is voorzien van hang- en sluitwerk met een inbraakwerendheid van 10 minuten.
  • Het inbraakalarm is voorzien van anti-masking detectoren en schildetectie voor bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen.
  • De alarmtransmissie voldoet aan niveau 4 (DP4/Grade 3/T5).
  • De alarmopvolging gebeurt door een particuliere alarmcentrale (PAC) naar een erkende particuliere bewakingsorganisatie en naar de politie.
 • In het tweede pand ligt maximaal voor € 400.000 aan schoenen (geen sportschoenen).


Welke vervoerscondities zijn van toepassing op het vervoer van de schoenen die naar België gaan?

A. AVC

B. AVVV

C. CMR

Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie C is juist.

Wanneer er sprake is van binnenlands vervoer, zijn vaak de zogenoemde Algemene Vervoerscondities van toepassing. De CMR-condities zijn dwingend recht (daarvan mag dus niet worden afgeweken, ook niet schriftelijk) en zijn bij internationaal transport altijd van kracht, zodra het land van verzending en/of ontvangst tot het CMR-verdrag is toegetreden. De AVC- of CMR-condities zijn niet van toepassing op verhuizingen. De meest erkende verhuizers passen de AVVV toe.

Persoonlijke en financiële situatie

Wft Zorg

Annet heeft een achterstand opgelopen in de betaling van haar zorgpremie, doordat ze haar baan kwijtraakte. Ze ontvangt nu een WW-uitkering.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Persoonlijke en financiële situatie

 • Annet is alleenstaand
 • Ze heeft in totaal 20 maanden recht op WW
 • Haar WW-uitkering bedraagt € 1.400 per maand
 • Ze woont in een huurwoning met een huur van € 750 per maand all-in
 • Ze heeft geen spaargeld meer
 • Door alle spanningen heeft ze de afgelopen tijd behoorlijk veel last van lichamelijke klachten


Brief CAK


Inmiddels heeft ze een brief ontvangen van het CAK dat zij is aangemeld voor de wanbetalersregeling. In totaal heeft ze een achterstand opgelopen van € 700 op haar zorgverzekering. De verzekeraar heeft de aanvullende ziektekostenverzekering inmiddels geroyeerd.


Gesprek met adviseur

Ze is met haar adviseur Zorgverzekeringen in gesprek om naar haar situatie te kijken.


Welke vragen kan de adviseur Zorgverzekeringen het beste aan Annet stellen om samen met haar op zoek te gaan naar een passende oplossing?

Twee antwoorden zijn juist.

A. Heb je al bekeken of je mogelijk recht hebt op zorg- en/of huurtoeslag en als je deze al ontvangt of deze mogelijk hoger kan worden?

B. Heb je al eens nagedacht over het opnemen van een eventueel vrijwillig eigen risico op je zorgverzekering?

C. Kun je wellicht deelnemen aan een collectieve regeling?

D. Zullen we de aanvullende verzekering beëindigen?

E. Wat vind je van een restitutiepolis?

F. Hoe denk je over het overstappen naar een andere verzekeraar?


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordopties A en C zijn juist.

Door het wegvallen van een deel van haar inkomen heeft Annet mogelijk recht op (meer) zorg- en/of huurtoeslag.

Het opnemen van een vrijwillig eigen risico is in deze situatie geen goed idee, want ze heeft zelf onvoldoende financiële middelen om dit eigen risico te kunnen betalen.

Als Annet kan deelnemen aan een collectieve regeling, dan krijgt ze hierdoor korting op de premie. Ze kan echter pas vanaf 1 januari gaan deelnemen aan het collectief.

De aanvullende verzekering is al geroyeerd in verband met wanbetaling.

Een restitutiepolis zal een duurdere premie met zich meebrengen, dus dat is in deze situatie niet aan te raden.

Omdat Annet momenteel bij haar huidige verzekeraar een achterstand heeft, is het niet mogelijk om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Zorg
Zorg
Geen zorgverzekering

Wft Zorg

Na 4 jaar in Oostenrijk gewoond en gewerkt te hebben, zijn Herman (44 jaar) en zijn gezin drie en een halve maand geleden teruggekeerd naar Nederland. Herman start in Nederland zijn eigen advies- en coachingpraktijk. Het gezin bestaat naast Herman uit zijn vrouw Anna (44 jaar), zijn dochter Daniëlla (12 jaar) en zijn zoon Dolf (15 jaar).

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Geen zorgverzekering

Door alle drukte in verband met de verhuizing en het opstarten van zijn eigen bedrijf is Herman er nog niet aan toegekomen om een zorgverzekering af te sluiten voor hem en zijn gezin. Gisteren is Daniëlla echter zwaar ten val gekomen met haar fiets. Toen hij bij de spoedeisende hulp stond, kwam hij erachter dat hij de verzekering nog niet had geregeld. Hij heeft vandaag dan ook direct contact opgenomen met een adviseur Zorgverzekeringen om dit in orde te maken.

Wensen en doelstellingen

 • ze willen een zo goedkoop mogelijke verzekering, want Herman weet nog niet hoe zijn bedrijf gaat lopen;
 • vrije artsenkeuze vinden zij niet belangrijk;
 • zij willen een zo laag mogelijk bedrag aan zorgkosten per jaar voor eigen rekening nemen;
 • zij willen de premie per maand betalen;
 • ze hebben allemaal een prima gebit. Een tandartsverzekering vindt hij dan ook niet nodig. Bovendien heeft een vriend van Herman een tandartspraktijk.


Zorgkosten

 • Anna gaat eenmaal per maand voor een behandeling naar de chiropractor. De kosten per consult bedragen € 55;
 • Zowel Herman als Anna zijn brildragend. Eenmaal per twee jaar kopen zij een nieuw montuur en glazen. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld € 500 per persoon;
 • Het hele gezin doet graag aan sport. Herman en Dolf zitten op voetballen. Anna en Daniëlla doen aan handballen. In verband met een blessure gaan ze af en toe naar de fysiotherapeut.


Een aantal maanden later neemt Herman contact op met de adviseur zorgverzekeringen. Zijn zoon Dolf blijkt in de gevangenis te zitten en hij heeft vernomen dat hij dit aan de zorgverzekeraar moet melden. Hij vraagt zich af of zijn zoon nu wordt geroyeerd.

Welk antwoord van de adviseur Zorgverzekeringen is het meest professioneel en inhoudelijk correct?

A. Wat een vervelende situatie moet dit zijn. Je zoon wordt niet geroyeerd, maar tijdens de detentie wordt de dekking tijdelijk stopgezet. Als de detentie is afgelopen, dan moet je dit melden aan de zorgverzekeraar. De verzekering wordt dan weer actief

B. Wat vervelend voor jou en je gezin. Omdat je zoon nog minderjarig is, hoef je echter niets te doen. De verzekering blijft gewoon van kracht. Bovendien geldt er op de verzekering een acceptatieplicht, dus je zoon kan niet worden geroyeerd

C. Dat is spijtig om te horen. Tijdens de detentie wordt de dekking tijdelijk stopgezet. Je hoeft echter ook geen premie meer te voldoen voor je zoon. De zorgtoeslag voor je zoon wordt echter ook stopgezet. Die moet je opnieuw aanvragen als hij weer uit detentie is

D. De verzekeraar zal inderdaad de polis royeren, omdat je zoon in detentie zit. Als de detentie is afgelopen, zal het moeilijk worden om nog ergens een verzekeraar te vinden die hem wil accepteren. We moeten dan mogelijk op zoek naar een verzekering bij De Vereende


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Antwoordoptie A is juist.

Als een verzekerde in detentie zit, dan moet de verzekeringnemer hiervan melding maken bij de verzekeraar. Tijdens de periode van detentie wordt de dekking tijdelijk stopgezet. Na afloop van de detentie moet de verzekerde weer worden aangemeld. Op de zorgverzekering geldt een acceptatieplicht. Een strafrechtelijk verleden mag geen grond zijn om een verzekerde te weigeren. Dolf is nog minderjarig en daarom hoeft er voor hem geen premie te worden betaald en daarom is er ook geen recht op zorgtoeslag voor Dolf.

Wft Examen

Oefenexamens

Ga goed voorbereid het Wft Examen in en verhoog je slagingskans met onze oefenexamens. Test direct of je klaar bent voor het ‘echte’ examen.

Wft Basis

Wft Consumptief krediet

Wft Hypothecair krediet

Wft Schade particulier

Wft Schade zakelijk

Wft Vermogen

Wft Inkomen

Wft Pensioen

Contact Lindenhaeghe