030 – 693 23 48
Wat zijn de algemene voorwaarden van Lindenhaeghe?

Algemene voorwaarden Lindenhaeghe

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per e-mail of per telefoon worden afgenomen.

In sommige gevallen bieden wij aanvullende voorwaarden aan bij een product (zie onderstaand). In die gevallen zijn daarnaast ook onze algemene voorwaarden van toepassing.
Door een product te bestellen bij Lindenhaeghe B.V. bevestig je dat je de onderstaande algemene en aanvullende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord bent met de toepasselijkheid ervan.
Je verklaart hiermee bovendien dat je tot inschrijving van de opgegeven deelnemer(s) bevoegd bent en dat je het inschrijfformulier correct en naar waarheid hebt ingevuld. Ook doe je met de bestelling afstand van de bedenktijd en het recht van ontbinding als de dienst of het product binnen de wettelijke bedenktijd plaatsvindt of (gedeeltelijk) wordt ontvangen.

Klachtenprocedure
Heb je een klacht? Vervelend. We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een procedure voor.
> Bekijk onze klachtenprocedure

1. Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per-email of per telefoon worden afgenomen.
> pdf algemene voorwaarden

Hieronder staat een overzicht van de kosten om een opleiding of examen te verplaatsen of te annuleren.

Opleiding verplaatsenOpleiding annuleren
Tot 30 dagen voor startdatumKosteloosKosteloos
Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor de startdatumKosteloos10%
Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor de startdatum€ 2020%
Vanaf 7 dagen voor de startdatum€ 4040%
Op de startdatum zelf of na startdatum (tussentijds)€ 8050%
Examen verplaatsen*Examen annuleren*
Tot 30 dagen voor startdatumKosteloosKosteloos
Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor de startdatumKosteloos10%
Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor de startdatum€ 2020%
Vanaf 7 dagen voor de startdatum€ 4040%
Op de examendatum zelf€ 60100%

* Bij herhaaldelijk verplaatsen en/of annuleren van een Examenproduct kan Lindenhaeghe, afwijkend van de reguliere voorwaarden, aanvullend € 40 per verplaatsing en/of annulering in rekening brengen.

2. Aanvullende voorwaarden
Naast de aanvullende voorwaarden voor specifieke producten gelden altijd de algemene voorwaarden van Lindenhaeghe.

2.1 Examenreglement Wft-examens
Het examenreglement Wft-examens is van toepassing bij aanschaf/bestelling van een Wft-examen en/of PE-examen.
> pdf examenreglement Wft-examens

2.2 KIWA examenreglement SHV-examens
Het KIWA examenreglement SHV-examens is van toepassing bij aanschaf/bestelling van een SHV-examen.
> pdf KIWA examenreglement SHV-examens

2.3 Algemene voorwaarden Permanent Actueel
De algemene voorwaarden Permanent Actueel zijn van toepassing bij aanschaf/bestelling van het Lindenhaeghe Permanent Actueel-abonnement.
> pdf algemene voorwaarden Permanent Actueel

2.4 Examenreglement MiFID-examen
Het examenreglement Mifid-examens is van toepassing bij aanschaf/bestelling van het MiFID-examen
> pdf examenreglement MiFID-examen

2.5 Examenreglement CCP
Dit examenreglement is van toepassing bij aanschaf van een Examen Certified Credit Practioner.
> pdf examenreglement CCP