Met het vinkje in het bestelproces gaat u akkoord met:

Toestemmingsverklaring van NL Leert Door

U gaat scholing volgen bij een opleider.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject, de opleider ontvangt hiervoor een subsidie. Voordat u kunt deelnemen aan de scholingsactiviteit, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

  1. Inzage in het scholingstraject
  2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek


SZW kan bij uw opleider een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of de scholingsactiviteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor zijn onder andere uw BSN nodig en afgifte van uw bewijs van afronding. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal uw gegevens niet delen met derden.

Het ministerie wil graag weten wat de scholing de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor controles die worden uitgevoerd door SZW of voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een door SZW aan te wijzen onderzoeksbureau. Uw toestemming geldt alleen voor deze twee doelen. Deze toestemming is twee jaar geldig. Dit formulier verstrekt u aan de opleider die dit in zijn administratie opneemt.

Als u geen toestemming geeft, kan de opleider geen subsidie ontvangen voor de scholingsactiviteit en kan dit niet kosteloos aan u worden aangeboden.