PE Schuldhulpverlener | PE SHV

Op dit moment is er geen PE SHV-aanbod beschikbaar. Het nieuwe PE SHV-aanbod wordt in 2022 online geplaatst.

Header bovenwettelijk
Algemeen

PE SHV 1, 2 en 3 Schuldhulpverlener en Budgetcoach

Over PE SHV

Ben je in het bezit van de Schuldhulpverlenercertificaten SHV I, II en/of III, dan dien je ieder kalenderjaar permanente educatie te volgen. Je dient jaarlijks de verplichte 12 PE SHV punten te behalen. Eén PE-punt staat gelijk aan 1 uur zuivere scholing.

Het onderhouden van je vakbekwaamheid is belangrijk: sommige regels en/of wet- en regelgevingen veranderen en dan is het zaak, mede in het belang van de cliënten, dat de schuldhulpverlener zo veel mogelijk op de hoogte is van deze wijzigingen.
KIWA werkt met Permanente Educatiepunten (PE-punten) voor zowel budgetcoaches (SHV 3) als schuldhulpverleners (SHV 1 & 2).

Het persoonscertificaat schuldhulpverlener en het persoonscertificaat budgetcoach kennen een geldigheidsduur van 5 jaar. Na vijf jaar moet opnieuw examen gedaan worden.

  • In het jaar dat het certificaat wordt afgegeven, hoeft men geen PE-punten te behalen.
  • In de drie kalenderjaren daaropvolgend dient men per jaar 12 PE-punten te behalen.
  • In het jaar van hercertificering hoeft men geen PE-punten te behalen. Minimaal drie maanden voor de einde geldigheidsdatum van het persoonscertificaat dient men al de schriftelijke examens (niet het assessment) opnieuw af te leggen.


PE Schuldhulpverlening: keuzevrijheid
Lindenhaeghe biedt verschillende PE-trainingen voor budgetcoaches en schuldhulpverleners. Budgetcoaches en schuldhulpverleners kunnen dezelfde PE-trainingen volgen.


PE SHV - Vtlb
Bij het berekenen van de afloscapaciteit speelt het Vtlb (vrij te laten bedrag) een cruciale rol. Het Vltb wordt zowel in het minnelijk als in het wettelijk traject toegepast. In de PE SHV Vtlb wordt het recente Vtlb-rapport en specifiek de wijzigingen, uitgebreid behandeld en toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van diverse interactieve cases.

PE SHV – Carlos Hogebeek
Gedurende de training staan jouw persoonlijke leerdoelen centraal. Aan de hand van de casus Carlos Hogebeek, gebaseerd op een praktijksituatie waarin de ziektewet en privé-omstandigheden aanleiding zijn van het ontstaan van betalingsachterstanden. De onderdelen van het proces SHV krijgen aandacht, waarbij na ieder onderdeel de theorie erachter wordt getoond. Op een interactieve manier worden met plenaire sessies en individuele oefeningen, de verschillende situaties behandeld, waardoor er binnen de groep intervisie en discussie ontstaat.


PE SHV – Schuldhulp aan jongeren
Jongeren en geld: daar kleven risico’s aan. Zeker in een tijd waarin ‘plastic’ geld niet langer aanvoelt als écht geld en de stap van een abonnement voor een mobieltje naar grote(re) lening snel is gezet. Deze module gaat in op de schuldproblematiek binnen deze specifieke, kwetsbare groep.

Hercertificering SHV
Minimaal drie maanden voor het einde van de geldigheidsdatum van je persoonscertificaat (SHV 1, 2 en 3), dien je de schriftelijke examens opnieuw af te leggen. Schrijf je hier in voor de schriftelijke examens (MC en Cases).

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis