Over ons

Complete en duurzame ontwikkeling

Header Over ons
Onze keurmerken

Wij staan voor kwaliteit

Met onze jarenlange ervaring als ‘Beste Opleider’ staan wij voor betrouwbaarheid en transparantie.

Daar zien we zelf op toe, maar dat laten we ook extern toetsen. Kwaliteitskeurmerk ISO/IEC 27001:2013 helpt ons om processen te monitoren en waar nodig te verbeteren. Ook wordt na elke training een evaluatie verzonden waarbij de mening van de deelnemers wordt gevraagd. Wij zijn daarnaast aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO-keurmerk).

ISO/IEC 27001:2013 Keurmerk
Met ingang van de Algemene verordening persoonsgegevens (ofwel GDPR) in Europa zijn de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Bij Lindenhaeghe nemen we de veiligheid van onze klanten zeer serieus. daarom kiezen wij ervoor onze informatie te structureren op basis van ISO 27001.

NRTO Keurmerk
Bij ons kun je altijd vertrouwen op het hoogste niveau voor wat betreft kennis, training en opleiding. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en beschikken over het keurmerk NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode.
Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.


Duurzaamheid

Ook beschikken wij over het FIRA/MVO-keurmerk brons. FIRA/MVO ondersteunt ons bij het samenstellen van het MVO-rapport en verifieert de informatie. Zo zetten wij in op duurzaamheid waarbij wij alle stakeholders betrekken.

CRKBO Keurmerk
Wij beschikken over een CRKBO Geregistreerde Instelling keurmerk. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO Keurmerk
Eikk en onze partners

Over de Eikk Onderwijsgroep

De Eikk Onderwijsgroep - opgericht door Mike Schilperoort en Patrick van der Spek - staat voor marktbrede complete ontwikkeling van professionals.

Sinds 2019 maakt Lindenhaeghe deel uit van de Eikk Onderwijsgroep, waartoe ook Kenneth Smit, Florens en het Examenadviesbureau (EAB) behoren.


De verschillende labels binnen Eikk bieden elk vanuit hun eigen missie en visie, unieke trainingen voor een specifieke doelgroep. Zo richt Lindenhaeghe zich vooral op kennisontwikkeling voor financieel professionals, zetten de trainers van Kenneth Smit zich in voor marktbrede persoonlijke ontwikkeling en kunnen (register)accountants bij Florens terecht voor vakinhoudelijke trainingen.

Future Skills for Financials

Financieel professionals die willen inzetten op kennis én vaardigheden, hebben via onze website zowel toegang tot onze vak- en de Future Skills for Financials-trainingen, als tot een keur aan trainingen van Kenneth Smit en Florens. Examens kunnen indien van toepassing worden afgenomen door ons of onze partner EAB.

Complete ontwikkeling
Zo zijn en blijven wij – samen met onze partners - jouw rechterhand op het gebied van complete ontwikkeling.