Vraag uit het oefenexamen Wft Inkomen

01-07-2020

Vraag nieuws

Graaf BV biedt op dit moment een collectieve inkomensverzekering aan, aan de medewerkers. De premie wordt deels door Graaf BV betaald en deels doorbelast aan de werknemers.

Overstap
Graaf BV heeft een voorstel ontvangen van een andere verzekeraar. De premie is bij de andere verzekeraar beduidend lager en de dekking is nagenoeg gelijk. Graaf BV wil dan ook graag overstappen naar de andere verzekeraar, omdat het bedrijf tevens de ziekteverzuimverzekering bij deze verzekeraar heeft ondergebracht.

Ondernemingsraad
Graaf BV heeft het voornemen om van verzekeraar te wisselen voorgelegd aan de OR. De leden van de OR zijn echter van mening dat Graaf BV uitsluitend op basis van de premie wil overstappen. Zij zien geen voordeel in het feit dat de ziekteverzuimverzekering en de collectieve verzekering dan bij dezelfde verzekeraar zijn ondergebracht. Zij zien dit nog eerder als een nadeel en verwachten dat de verzekeraar harder zal optreden om te voorkomen dat een medewerker in de WIA belandt.

De directie van Graaf BV zit nogal in haar maag met het feit dat de OR nogal onwelwillend is ten aanzien van het voorstel om van verzekeraar te wisselen en bespreekt de situatie met de inkomensadviseur.

Hoe reageert de adviseur Inkomen het meest professioneel en inhoudelijk correct op deze situatie?

A
Ik kan me voorstellen dat dit een vervelende situatie is. Uiteindelijk mag u echter zelf beslissen welke verzekering u aanbiedt aan het personeel en bij welke verzekeraar u de verzekering onderbrengt. U kunt dan ook zonder toestemming van de OR beslissen om van aanbieder te wisselen.

B
Ik weet dat u het beste voorheeft met uw personeel, maar in deze situatie heeft de OR geen goed beeld van de gevolgen. Ik raad u aan om hen de volgende keuze voor te leggen: of de verzekering blijft bij de huidige aanbieder, maar dan zal de premie volledig worden doorbelast of we stappen over naar de andere aanbieder en we betalen beiden minder premie.

C
Dit is inderdaad een vervelende situatie. Als u echter met feiten kunt aantonen dat de dekking nagenoeg gelijk blijft en dat er voor eenieder een voordeel is, dan mag de OR de overstap naar een andere verzekeraar niet tegenhouden.

D
Dit is een vervelende situatie. Ik stel voor om de voor- en nadelen duidelijk op papier te zetten en dit vervolgens nogmaals te bespreken met de OR. Als u dat wenselijk vindt, kan ik u daarbij behulpzaam zijn en een toelichting geven tijdens het gesprek met de OR.

Scroll naar beneden voor het juiste antwoord.In deze situatie is er sprake van een collectieve inkomensverzekering die onder de Pensioenwet valt. Om te mogen wijzigen van product of aanbieder is dan ook instemming vereist van de OR. Het is in deze situatie het meest professioneel om nogmaals in gesprek te gaan met de OR, de inkomensadviseur kan hierbij helpen en een toelichting geven en vragen van de medewerkers beantwoorden. D is het juiste antwoord.