Uit het Oefenexamen Wft Inkomen

05-02-2020

Oefenopgaves

Uit het Oefenexamen Wft Inkomen

Rick is schilder. Een aantal jaren geleden heeft hij om zichzelf en zijn gezin te beschermen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Het gaat goed met de zaak. De inkomsten uit de onderneming zijn de afgelopen maanden sterk toegenomen. Rick wil daarom het verzekerde bedrag verhogen. Voor deze verhoging verzoekt de verzekeraar om opnieuw gezondheidsvragen te beantwoorden. Uit de gezondheidsverklaring die Rick nu invult, blijkt dat hij vroeger last heeft gehad van rugklachten. Op de gezondheidsverklaring, die hij een aantal jaren geleden invulde voor de aanvraag, is hij vergeten hier melding van te maken.

Wat is het gevolg hiervan?

• A De verzekeraar zal de verzekering direct royeren in verband met fraude.

• B De verzekeraar dient binnen 3 maanden richting Rick aan te geven dat ze deze omissie hebben ontdekt. Bovendien melden zij aan Rick welke consequenties dit zal hebben.

• C De verzekeraar meldt binnen 2 maanden aan Rick dat ze deze omissie hebben ontdekt. Bovendien geven zij aan dat ze bij aanvang van de verzekering andere voorwaarden gehanteerd zouden hebben als ze dit geweten hadden. Ze willen de verzekering wel voortzetten, maar met uitsluiting van rugklachten.

Het antwoord komt maandag 10 februari 2020 online.

Meer oefenen? Bekijk hier ons aanbod.

Scroll naar beneden voor het antwoord:

Antwoord C is juist
De verzekeraar dient binnen 2 maanden na ontdekking van het niet voldoen aan de mededelingsplicht melding te maken aan de verzekeringnemer en deze te wijzen op de gevolgen. De verzekeraar kan dan nieuwe voorwaarden en/of premies stellen. De verzekering wordt alleen geroyeerd bij fraude of wanneer de verzekering nooit geaccepteerd zou zijn als de verzekeraar direct op de hoogte was geweest van de rugklachten.