Tussen klant en notaris: 5 valkuilen van Estate Planning

19-02-2020

Nieuws

Financiële hulp

Wie krijgt er precies geld na mijn overlijden en hoeveel? Hebben mijn kinderen eigenlijk wel ergens recht op? Wat gebeurt er met de eigen woning? Hoeveel belasting moeten nabestaanden afdragen?

Estate Planning -beheer en inzet van vermogen voor na het overlijden- is het ontrafelen van een ingewikkeld civielrechtelijk en fiscaal vlechtwerk. Er is doorgaans veel geld mee gemoeid, vaak meer dan mensen denken. Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2020 maar liefst 1,7 miljard euro aan inkomsten uit schenk- en erfbelasting gereserveerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lieten in 2017 153.000 overledenen in totaal 17,5 miljard euro (vermogen minus schulden) na. Dat komt neer op meer dan een ton aan vermogen per overledene.

Uitstelgedrag
Toch ziet lang niet iedereen direct de noodzaak om de financiën voor overlijden zorgvuldig in kaart te brengen. Zo spelen uitstelgedrag en de verkeerde aanname dat het allemaal goed is geregeld, een rol. Financieel professional, Estate Planner en trainer Leo Brunt ziet het soms al bij de eerste vragen mis gaan. “Mensen hebben dan een testament, maar als je vraagt wanneer het is opgesteld, blijkt dat jaren geleden te zijn. Anderen menen nauwelijks vermogen te hebben, ze vergeten echter dat hun woning na overlijden vrijvalt aan de partner, omdat ze een levensverzekering hebben afgesloten.”

Vertrouwenspersoon
Daarnaast is de drempel om naar de notaris te stappen voor velen te hoog. De notaris legt alle wensen dan wel netjes vast echter niet alle notarissen gevn fiscaal advies. Ook lang niet iedereen spreekt de juridische taal van deze beroepsgroep. De Estate Planner vraagt door, maakt zaken helder, legt verschillende scenario’s aan mensen voor en schrijft ten slotte een advies op maat. “Je bent de schakel, letterlijk het intermediair, tussen klant en notaris”, zegt Brunt. “Je bent tevens de financiële vertrouwenspersoon die mensen rust schenkt: alles is nu goed geregeld.”

Estate Planning de 5 grootste valkuilen:

- Uitstellen: “Ik ben nog jong genoeg, ik doe het later wel.”

- Aanname: “Ik hoef geen testament. Alles is geregeld nu ik ben getrouwd.”

- Onjuiste overtuiging: “Ik heb geen vermogen. En op mijn huis zit alleen maar schuld.”

- Slordig: “Geen idee eigenlijk hoe de begunstiging op mijn levensverzekering is geregeld.”

- Onderlinge afspraken: “Dat zit wel goed. Dat heb ik met mijn vader geregeld.”

Misschien vind je dit artikel ook interessant
Estate Planning-specialist: Het 7-stappenplan

Download de gratis e-paper Estate Planning

Waarom Estate Planning: download de Checklist.