STAP-tijdvak januari wordt overgeslagen

21-12-2022

Nieuws

Op 2 januari 2023 zou er opnieuw STAP-budget aangevraagd kunnen worden in het UWV STAP-portaal. Zou, want vorige week maakte het kabinet bekend dat de aanvraagtermijn van januari overgeslagen wordt. Dit betekent dat de eerstvolgende mogelijkheid voor het aanvragen van STAP-subsidie is op 28 februari 2023.

Eerder kondigden we al aan dat de Toetsingskamer STAP van het UWV besloot de richtlijnen aan te scherpen en ons verzocht een deel van het STAP-aanbod te schrappen. De reden hiervoor: wanneer een opleiding onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt, komt deze niet in aanmerking voor STAP. Wij tekenden bezwaar aan, maar gaven ook gehoor aan het verzoek. Op de website van de Rijksoverheid wordt hier het volgende over gezegd: “Recentelijk heeft de rechtbank in een zaak rondom STAP besloten dat betalingen aan een opleider, met opleidingen die door de Toetsingskamer worden onderzocht, niet aangehouden mogen worden. Enkel het feit dat een opleiding in onderzoek is, is volgens de rechter onvoldoende reden om een opleider (nog) niet te betalen.”

Kortom, zolang het onderzoek loopt, zijn opleiders niet verplicht het opleidingsaanbod offline te halen. Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod te allen tijde voldoet aan de door de Toetsingskamer gestelde norm en daarom hebben wij ervoor gekozen ons aanbod wél aan te passen voorafgaand aan het afgelopen tijdvak.

NRTO maakt bezwaar
De NRTO geeft aan onaangenaam verrast te zijn door de beslissing van het kabinet, omdat dit ook impact heeft op opleiders die wél gehoor hebben gegeven aan het verzoek van de Toetsingskamer STAP. “Dit uitstel heeft volgens het Ministerie te maken met de lopende onderzoeken door de Toetsingskamer onder 200 opleiders met betrekking tot mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik. De uitkomsten van deze onderzoeken staan nog niet vast. Het besluit om alle opleiders te treffen staat niet in verhouding met het onderzoek dat onder een veel kleiner deel van de opleiders plaatsvindt.”

Het is afwachten of het bezwaar van de NRTO effect gaat hebben. Zodra we hier meer over weten, stellen we onze cursisten er persoonlijk van op de hoogte.

Wat betekent dit voor jou?
Heb jij een STAP-aanmelding staan en had jij jouw aanmeldingsbewijs op 2 januari 2023 willen indienen? Dan heb je een aantal mogelijkheden; je zou ervoor kunnen kiezen om jouw STAP-aanvraag in te dienen op 28 februari 2023, bij de opening van het volgende tijdvak. Let op: dit kan alleen als jouw STAP-aanmeldingsbewijs dan ook nog geldig is. Hierover heb je al een mail ontvangen.

Is jouw aanmeldingsbewijs dan al verlopen? Dan kun je een nieuwe STAP-aanmelding te plaatsen via de website.

Een opleiding volgen via NL leert door
Kan je niet wachten om aan de slag te gaan met jouw scholingstraject? Vanwege de fusie met Hoffelijk, is er meer NL Leert Door-budget beschikbaar en hebben we het aanbod kunnen uitbreiden. Ga naar het NLLD-opleidingsaanbod om het gehele aanbod te bekijken en meld je direct aan.

Fusie

Wil je weten of dit mogelijk gevolgen heeft voor jouw STAP-aanmelding? Bekijk dan onze veelgestelde vraag.