Roep om PE-examen-op-afstand neemt toe

19-05-2021

Het laatste nieuws

Steeds meer mensen volgen online een training. Uit de E-learning Monitor van onderzoeksbureau Multiscope blijkt dat ruim een derde (36%) van de Nederlanders een online opleiding gevolgd heeft. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van een jaar geleden, oftewel een groei van het totale aantal online cursisten van 3,5 naar 5 miljoen.

Ruim 1 miljoen nieuwe cursisten
Met deze groei in ons achterhoofd is het niet vreemd dat ook de vraag naar online examinering toeneemt. Voor een aantal financiële opleidingen is deze mogelijkheid er al. Lees bijvoorbeeld dit artikel over Heleen Blok die SHV-examen deed vanuit haar eigen woonkamer. Maar voor een aantal opleidingen is die mogelijkheid er nog niet.

PE-examens op afstand
Het doen van PE-examen vanuit de woonkamer is al langer een wens van veel adviseurs. Enige tijd geleden werd vanuit DUO aangegeven dat er gesprekken waren over PE- en Wft-examens op afstand, maar tot op heden is hier niets uitgekomen. Reden voor brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in Canon, om het gesprek met het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) aan te gaan. Met nog ‘slechts’ elf PE-maanden tot het eind van de PE-periode én de beperkende corona-maatregelen, kan het wel eens krap worden voor sommige adviseurs.

‘In de huidige coronatijden vindt niet iedereen het verantwoord en wenselijk om examens fysiek af te leggen, ook al treffen exameninstituten de nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus’, aldus Canon.

(Nog) geen online PE-examens, wél online diploma checken
Het is nog niet bekend of het overleg tussen de brancheorganisaties en CDFD/DUO inzake online PE-examinering iets heeft opgeleverd. DUO deelde onlangs wel een andere online update met de markt. De functionaliteit voor het raadplegen van de Wft-diploma’s is gereed. Vanaf heden kunnen adviseurs hun diploma’s én adviesbevoegdheden online raadplegen in ‘Mijn Wft’. Mijn Wft is te bereiken via duo.nl/wft

Een mooie online ontwikkeling. Nu de examens nog.