Regisseur in zware tijden

15-07-2020

Blog trainer Anouk

Jaarlijks scheiden in Nederland meer dan dertigduizend stellen. Veertig procent van de huwelijken eindigt inmiddels in een echtscheiding. Niet verwonderlijk dat de rol van de Financieel Echtscheidingsadviseur (FEA) steeds belangrijker wordt. Klanten benaderen deze specialist als eerste wanneer een breuk onafwendbaar is.

Advocaten hebben zicht op de juridische afwikkeling, accountants beschikken over het fiscale plaatje en mediators richten zich deels op sociaal-emotionele ondersteuning. Maar geen van deze partijen trekt alle lijnen bij een echtscheiding samen, stelt Anouk Hengeveld, ervaren financieel adviseur en docent bij Lindenhaeghe. “De Financieel Echtscheidingsadviseur is de enige die het totaaloverzicht heeft en contact legt met alle betrokken partijen. De FEA is er van A tot Y voor zijn of haar klanten. Niet tot Z, want alleen een advocaat kan een echtscheiding bij de rechtbank aanvragen.”

Zorgen over regie

De verbindende functie van de Financieel Echtscheidingsadviseur sluit aan bij de wens van de rechterlijke macht. Familierechters spreken hun zorgen uit over het ‘gebrek aan regie voorafgaand aan de procedure bij de rechtbank en de gebrekkige overdracht van relevante informatie tussen de verschillende partijen’. Als afspraken onduidelijk zijn, weten ouders niet wat er van hen wordt verwacht. In veel gevallen zijn kinderen dan nog eens extra de dupe, zeker als het een vechtscheiding betreft. Ongeveer 70.000 kinderen zijn jaarlijks getuige van de ingrijpende beslissing van hun ouders om te scheiden.

Een goede positie van de kinderen staat volgens Anouk Hengeveld bij vrijwel alle scheidende stellen bovenaan de prioriteitenlijst. Het is dan ook één van de eerste thema’s die de Financieel Echtscheidingsadviseur bespreekt. “Wie woont waar, hoe vaak ziet wie de kinderen, wat als er een nieuwe partner komt, hoe zit dat met verhuizen? Er moet nogal wat worden vastgelegd. De adviseur ondersteunt bij het opstellen van een ouderschapsplan. Alimentatie berekent hij of zij nauwkeurig met een programma als Split-Online.”

Rouwproces

Naast kinder- en partneralimentatie richt de FEA zich onder andere op de eigenwoningschuld, vermogensverdeling, pensioen, levensverzekeringen en nalatenschap van klanten. Vaak is dat een ingewikkeld vlechtwerk, waarbij persoonlijke belangen opeens een rol spelen. De sociaal-emotionele aspecten van het werk van de echtscheidingsadviseur mogen dan ook niet worden onderschat, benadrukt Anouk Hengeveld. “Klanten zitten in een rouwproces en meestal is degene die de scheiding heeft aangevraagd daarin al verder. Een adviseur moet beide partners op één lijn zien te krijgen. Soms heeft een klant daarvoor even wat tijd nodig. Dan kan het handig zijn om het eerste gesprek na de intake even een paar weken vooruit te schuiven. Het vergt nogal wat om klanten in zo’n zware tijd op de juiste wijze te benaderen. Vandaar dat ik de vaardigheidstraining aanraad. Die maakt deel uit van de complete opleiding tot RFEA, Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd.”

De FEA past naar inzicht van Anouk Hengeveld bij de bredere rol van de financieel adviseur. Zelf spreekt ze van de financiële huisarts. “Een professional naar wie je toegaat voor talloze vraagstukken over financiën, passend bij verschillende levensfasen. Klanten vinden dan de FEA, FFP, hypotheek- en assurantieadviseur en estate planner onder een dak. Dat heeft de toekomst.”

________________________________________________________________

Wil je meer weten over de functie van Financieel Echtscheidingsadviseur (FEA)? Download de e-paper hier.

https://www.lindenhaeghe.nl/e-paper-financieel-echtscheidingsadviseur