MiFID II: Beleggingsadvies bepaalt toekomst klant

26-01-2021

Waarom moet een financieel adviseur de E-learning MiFID II volgen?

Financiële afspraken bedrijf

Sommige klanten beleggen omdat ze een bedrag over hebben en hun geld aan het werk willen zetten, een ander wil eerder stoppen met werken en een derde klant lost er aan het einde van de looptijd de hypotheek mee af. Hoe dan ook, elke belegger heeft een specifiek eindpunt en de weg ernaartoe kan zeer complex zijn. Beleggingsadviseurs zijn wettelijk verplicht om aan de (vakbekwaamheids)eisen van de Europese richtlijn MiFID II of aan het nationaal regime te voldoen. Adviseurs moeten zich certificeren en hun kennis en kunde onderhouden.

Wanneer geeft een financieel adviseur beleggingsadvies? Die vraag is niet altijd even makkelijk te beantwoorden, aangezien ook een hypotheek-, vermogens- en pensioenproduct uit beleggingen kan bestaan. De AFM stelt dat de Wft van toepassing is op advies over een financieel product als een aflossingsvrije hypotheek. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) komt in beeld bij specifieke advisering over effecten. In de eerste situatie kunnen de ken-uw-cliënt-principes uit het nationaal regime gelden. Evenals bij de richtlijn MiFID II, die in 2018 werd ingevoerd, moeten adviseurs onder het nationaal regime periodiek toetsen of het advies en het beleggingspakket nog bij de cliënt passen. Ook moeten ze kunnen aantonen dat hun kennis en vakbekwaamheid op peil zijn.

Kennisverdieping
Financieel experts verwachten dat de vakbekwaamheidseisen alleen maar strenger worden, aangezien de beleggersmarkt aan complexiteit wint. De vraag is dan ook of de diploma’s Wft Vermogen, Pensioen of Hypothecair krediet op termijn volstaan voor het geven van beleggingsadvies. Francis van Westrenen, opleidingscoördinator bij Lindenhaeghe, vindt dat Wft-opleidingen een basis bieden voor beleggingsadvies op lager niveau. Als een financieel adviseur een klant op topniveau wil bijstaan om diens doelen te behalen, is kennisverdieping volgens haar noodzakelijk.

“De Opleiding MiFID II gaat veel verder dan de ‘summiere stof’ over beleggen bij Wft. Je leert bij Wft-opleidingen wel iets over beleggingsfondsen, prognoses en rebalancing, maar dat is niet voldoende voor gedegen advies aan bijvoorbeeld een vermogende particuliere klant. Met een afgeronde Opleiding MiFID II en bijschrijving van de vakbekwaamheid in het DSI-register, heeft een adviseur een sterke uitgangspositie. Je hebt dan alles in huis om het beste voor de klant eruit te halen.”

Verschil maken
Er staat ook wat op het spel. De kwaliteit van advies maakt het verschil tussen een bezorgde of onbezorgde oude dag en een gevuld of leeg studiepotje voor de (klein)kinderen. In die zin bepaalt de financieel adviseur de toekomst van zijn of haar klanten. Het begint allemaal bij een zorgvuldige inschatting van de risico’s en rendementen, het combineren van de verschillende beleggingscategorieën en een fondsselectieproces. Daarnaast is het van belang dat een klant daadwerkelijk begrijpt wat er zich ‘onder de motorkap’ afspeelt.

Luistervaardigheid, helder communiceren, analyseren en empathisch vermogen zijn dan ook belangrijke onderdelen van de Opleiding MiFID II. “De adviseur moet de taal van de klant te spreken”, stelt Francis van Westrenen. “Dus geen vakjargon, maar gewoon gemakkelijk en duidelijk taalgebruik. Dat werkt veel prettiger voor een klant, maar ook voor de adviseur zelf. Een klant zit niet te wachten op ingewikkelde materie en wil gewoon starten met beleggen.”

Lees meer over de MiFID-II-opleidingen en -examens.