‘Met vakbekwaamheid kun je het onderscheid maken’

03-01-2022

Vakbekwaamheid

Vakbekwaam en wendbaar zijn. Daar wint u de wedstrijd mee in de zakelijke financieringsmarkt. Het wordt het steeds belangrijker om klanten van de meest persoonsgerichte service te voorzien. ‘Anders verlies je het als bank van de kleine startups met snelle financieringstechnieken’, vertelt Thijs Hammann, Accountmanager Maatwerk bij Lindenhaeghe. Hij neemt ons mee in de wereld van het zakelijk financieren.

De kracht van wendbaarheid

Juist in deze tijd is je als organisatie kunnen onderscheiden heel belangrijk, geeft Thijs aan. ‘We zien steeds meer alternatieve financiers. Dat zijn vaak bedrijven die heel snel kunnen wenden en draaien. En dan blijf je als grote, ietwat logge bank toch wel achter.' Bedrijven die wendbaar en flexibel zijn hebben in deze markt een voorsprong in de verwoede strijd om de klant.

De kracht van vakbekwaamheid

Maar met alleen een wendbare, flexibele en servicegerichte organisatie zal de klant niet alleen tevreden zijn. Want met voldoende vakbekwaamheid kan een adviseur écht het verschil maken. Begrijpen wat een ondernemer drijft; wat zijn de uitdagingen, drijfveren en toekomstvisie? Maar ook; wat zijn de angsten en wensen?

'Als je voldoende vakbekwaam bent, de ondernemer begrijpt en goed kan onderbouwen waarom iemand iets wel of niet moet doen, dan kun je je onderscheiden. En dat geldt overigens ook voor de alternatieve financiers, die daarnaast al een voorsprong hebben met techniek en digitalisering.'

Is uw organisatie voldoende vakbekwaam?

Klanten blijven binden en gezien worden als zakelijk partner en adviseur? Dat vraagt dus nog meer om hooggekwalificeerd en vakbekwame medewerkers die weten waar ze over praten maar vooral waar ze over adviseren. Als u met een kritische blik naar uw organisatie kijkt, worden uw klanten dan ook daadwerkelijk op deze manier ondersteund?

Fundament Zakelijk Financieren

Een goed kennisfundament is onmisbaar voor de vakbekwame adviseur van de toekomst. Kennis en de juiste verbanden kunnen leggen tussen de verschillende disciplines van het zakelijk financieren is key. Verdieping voor de adviseurs om bedrijfscijfers, balansen, jaarrekeningen of kasstromen te interpreteren om zo de ondernemer en onderneming écht te kunnen begrijpen.

'De Leerlijn Zakelijk Financieren helpt adviseurs om hun kennis te verbreden en bedrijfscijfers, balansen, jaarrekeningen of kasstromen te interpreteren. Zo wordt er gewerkt aan een goed kennisfundament en leert de adviseur de ondernemer en onderneming écht goed te begrijpen, geeft Thijs aan: 'Uiteraard wordt er eerst een fundament van kennis gecreëerd en daar bouwen we vervolgens heel praktisch op voort door middel van praktijkcases'

Lees meer over het vakgebied in de e-paper