Lindenhaeghe On Tour: de cirkel is rond

01-03-2022

Nieuws

Lindenhaeghe on tour Ewald Bary

Ruim een half jaar geleden ging Ewald Bary voor de eerste keer namens Lindenhaeghe ‘On Tour’. In de maanden die volgden reed hij het hele land door en voerde hij gesprekken met bekende en minder bekende branche- en vakgenoten. Nu, bijna driekwart jaar later, is de gesprekkencyclus ten einde en blikt Ewald terug op zeventien interessante gesprekken.

Wat hebben al die gesprekken opgeleverd? Welke inzichten zijn hieruit gekomen en wat neem je mee naar de toekomst als het gaat om learning & development?

Inzicht 1
Wie zich aanpast, overleeft

Ewald: ‘Het allereerste gesprek dat ik voerde, was met Willem Vreeswijk, hoofdredacteur en eigenaar van nieuwsplatform VVP. Dat gesprek ging over duurzaamheid maar ook over Willems visie op The Summer of Love. Willem voorspelde dat we pas verder konden ná de Summer of Love. Eerst zouden we een heerlijke zomerse periode vol liefde en saamhorigheid doormaken. Daar leek even sprake van, juni en juli ging het goed, maar al snel stak dat vervelende virus de kop weer op en belandden we in een soort lockdowngolfbeweging. En ja, daar zaten ook positieve kanten aan: veel mensen die ik sprak hadden baat bij thuiswerken - we ontdekten de natuur opnieuw - en het online vergaderen bespaarde ons allemaal veel tijd. Alleen werd ondertussen wél evenement na evenement afgezegd en dat is funest voor het saamhorigheidsgevoel dat wij als branche zo nodig hebben. Ik ben opgehouden met denken: dan en dan zijn we er vanaf. Nu gaat alles weer goed, maar wat gebeurt er in het najaar? Of volgend jaar? We moeten met dit soort uitdagingen dealen en vooral flexibel blijven. Wie zich aanpast, overleeft. Dat zei Darwin al, maar nu moeten we er ook echt naar gaan handelen.’

Inzicht 2
De rol van de adviseur verandert (maar hoe, dat weten we niet)

Ewald: ‘Als je alle artikelen leest (of beluistert, er zijn ook verschillende podcasts opgenomen), dan merk je hoe verschillend mensen tegen ontwikkelingen aankijken. Ik vroeg bijvoorbeeld vaak hoe iemand de rol van de adviseur zag. Iedereen was het erover eens dat deze rol aan het veranderen was, maar hoe deze zich zou ontwikkelen, daar dacht iedereen anders over. Eric Jongerius van SNS zei het heel mooi: ‘Ik denk dat we de klant minder bij de hand gaan nemen bij het verzamelen van de benodigde stukken en dat dit meer digitaal zal gaan. De adviseur zal in een korter tijdsbestek meer de diepte in gaan en zal nog meer met de klant kijken naar verschillende scenario’s en wensen.’ Volgens Eric gaat de adviseur meer helpen bij het verkrijgen van inzichten, gaat het minder om praktische zaken. Ook Tim Rijvers, Algemeen Directeur van DAK Intermediairscollectief, ziet een verandering. In zijn ogen is deze júist meer praktisch van aard. Tim zegt hierover: ‘Zorg dat je het voor de consument zo gemakkelijk mogelijk maakt. Voor de consument is het immers complexe materie waar hij of zij vaak geen zin in heeft. Dus bied ondersteuning en neem een stuk administratie uit handen. En zorg dat je altijd de maximale focus op de klant houdt en flexibel en vrij met de klant meebeweegt.’ Eigenlijk staan deze twee visies lijnrecht tegenover elkaar, de een neemt de klant meer bij de hand, de ander juist minder. Ik vind dit soort uitkomsten super interessant vooral omdat wij hier als opleider hierop kunnen inspelen. De ene adviseur zoekt diepgang, de ander meer praktische vaardigheden, dat past bij complete ontwikkeling.’

Inzicht 3
Digitalisering is here to stay


Ewald: ‘Wat opviel aan de gesprekken die ik voerde met de meer beleidsmatige vakgenoten – denk aan Paul Zevenbergen (CDFD) en Hans van de Bor (AFM) – is dat de term digitalisering veel voorbij kwam. Ik vroeg Paul naar zijn verwachtingen voor de komende vijf jaar en het eerste dat hij zei was: ‘De digitalisering zet door. Ik verwacht dat het tempo eerder toeneemt dan afneemt.’ Dat heeft volgens hem ook gevolgen voor de adviseur; die moet kijken naar wat hij of zij wil en kan met de digitalisering. Die digitale component gaat in de vakbekwaamheid van de adviseur, en dus ook in het opleidingsaanbod, een grotere rol spelen. De consument wil (en kan) nou eenmaal meer dingen zelf regelen en systemen van bedrijven worden ingewikkelder. Daar kan niemand in onze branche omheen. Hans van den Bor voegt daaraan de hoeveelheid data toe. Volgens hem ontstaan er nieuwe toepassingen in de verzekeringsketen. Dat is interessant, maar hij maakt zich daarnaast zorgen over de klanten. Houden die wel voldoende overzicht in de digitale wereld. Hoe kunnen we ze daarbij helpen? Opleiders, maar ook brancheorganisaties en overheid kunnen hierbij goed samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan Mijn Wft vanuit DUO, een mooie nieuwe functionaliteit waar adviseurs makkelijk hun diplomaplicht kunnen bijhouden.

Inzicht 4
De vraag naar ontwikkeling in brede zin breidt zich uit

Ewald: ‘Met Diana Zandbergen, voorzitter van Women in Financial Services, ging ik in gesprek over de balans tussen feminiene en masculiene waarden. Ze geeft aan dat er binnen onze branche nog steeds een hele hoge mate is van masculiniteit. Volgens Diana is dat soms nodig, want het staat voor daadkracht. Maar zonder feminiene waarden, komt de lange termijnvisie in het gedrang. Corona wierp ons terug op daadkracht, de kentering die nu ontstaat is die van de zachtere waarden. Daar geloof ik in, het sluit ook aan bij het gesprek dat ik had met Danielle Kok. Danielle is al meer dan vijf jaar als HR Business Partner werkzaam bij de Volksbank en ook zij ziet een verschuiving van harde kennis naar soft skills. Danielle: ‘Dit jaar hebben we de Volksbank Academy bij HR geïntegreerd en een nieuw leerplatform gelanceerd. De trainingen die je hier vindt bestaan niet alleen uit het volgen van lessen, maar stimuleren het team van de Volksbank ook om het gesprek aan te gaan met collega’s en kennis met elkaar te delen.’ Ook met Chris Baelemans van Opleider Dukers & Baelemans had ik hier een interessant gesprek over. Hij ziet bijvoorbeeld dat de nieuwe generatie financials niet meer per definitie een financiële opleiding heeft genoten. Chris: ‘Iedereen met een WO-, HBO- of MBO-opleiding is welkom. Het maakt niet uit of je economie hebt gedaan of geschiedenis. Het gaat veel minder om het cognitieve en veel meer om competentie-ontwikkeling. Samenwerken, verbinden, zelfsturend werken. Het Wft-stelsel is de basis, daarna begint het pas.’

Inzicht 5
Podcasts zijn een prachtig medium

Ewald: ‘Ik moet toegeven dat ik eerst wat huiverig was om een aantal gesprekken uit te brengen in podcastvorm. Maar de collega’s van onze marketingafdeling hebben me overtuigd: met een podcast breng je dynamiek in de content, je kunt de toehoorder echt meenemen in het gesprek. En niet onbelangrijk: je kunt een podcast lekker luisteren tijdens het wandelen. Of in de auto. Tijdens het opnemen van de podcasts kwamen er zeer interessante onderwerpen aan de orde. Data science met Alexander van Eerden van buildingblocks bijvoorbeeld. Maar ook het bespreken van de marktontwikkelingen met Enno Wiersema van Adfiz en het gesprek met Indra Frishert van Dazure hebben me inzichten gegeven. Met Indra sprak ik bijvoorbeeld over duurzaamheid. Nou kwam dat thema wel in meer gesprekken aan de orde, bijvoorbeeld bij Willen Vreeswijk (‘Duurzaamheid moet geen trend zijn of een middel om meer te verdienen’), maar Indra ging een stapje verder. Duurzaamheid is voor haar ook je bedrijf anders inrichten, niet vliegen als dat niet nodig is, een zachte leiderschapsstijl. Een mooi, persoonlijk gesprek.

En nu, Ewald, hoe nu verder? Ewald: ‘Alle inzichten nemen we mee om in de toekomst te verbeteren. In deze afsluitende Lindenhaeghe On Tour-video vertel ik daar wat meer over.’

Alle Lindenhaeghe On Tour-artikelen en podcastgesprekken

LOT terugblikken met Ewald