Lindenhaeghe feliciteert NHG

09-09-2020

NHG innovatieprijs

Afgelopen week zijn voor de vijfde maal de Gouden Lotus Awards Hypotheekmarkt uitgereikt. InFinance-hoofdredacteur Alex Klein reisde met een camerateam door het land om bij de winnaars langs te gaan. Ook NHG ontving een Award.

Wij belden op met felicitaties!

Met wie hebben we het genoegen?

Marcel Sippekamp, productmanager bij NHG

Marcel, van harte gefeliciteerd met jullie Gouden Lotus Award. Jullie hebben deze gekregen vanwege jullie pilot met de ‘arbeidsmarktscan voor flexwerkers’, een propositie die jullie samen ontwikkelden met diverse geldverstrekkers, Arbeidsmarktkansen.nl, De Hypotheekshop en HDN. Wat houdt de scan precies in?

De Arbeidsmarktscan is een tool die kijkt naar het arbeidsperspectief van een consument. Na het invullen van een vragenlijst wordt er een arbeidsmarktscore en verdiencapaciteit berekend. De arbeidsmarktscore geeft weer wat de kans is dat iemand met hetzelfde profiel een nieuwe baan vindt. De verdiencapaciteit is een berekening van het gemiddelde inkomen, van mensen met een vergelijkbaar profiel. De vragen gaan over opleidingsniveau, diploma, leeftijd, werkervaring, branche, beroep en regio. Deze gegevens worden gekoppeld aan beschikbare data over vacatures, lange termijn-ontwikkelingen van beroepen, verwachte groei of krimp van de economie, et cetera. Op basis van de antwoorden ontvangt de flexwerker een gewaarmerkt rapport met een score en verdiencapaciteit. Vanaf 70 punten is het perspectief positief, wordt het rapport afgegeven en kan het gebruikt worden bij de hypotheekaanvraag. Het rapport heeft daarbij dan dezelfde waarde als een vast contract of een contract met intentieverklaring van de aanvrager.

Jullie ontvingen de Award voor jullie ‘bijdrage’ aan de Consument, hoe belangrijk is de arbeidsscan voor de consument?

De Arbeidsmarktscan biedt flexwerkers, zoals oproepkrachten en aanvragers met een tijdelijk contract zonder intentieverklaring, meer mogelijkheden op een verantwoorde hypotheek. Mensen met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden omdat er met de scan niet alleen gekeken wordt naar de huidige contractvorm en wat iemand verdient, maar ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt.

De Nederlandse arbeidsmarkt is aan het flexibiliseren. Het aantal mensen zonder vast dienstverband en werknemers met een flexibel dienstverband neemt al jaren toe. Met een arbeidsverleden korter dan drie jaar komen deze groepen vaak niet in aanmerking voor een hypotheek. Steeds meer jonge, goed opgeleide professionals vallen daarom buiten de boot. En dat geldt ook voor mensen die meer zijn gaan verdienen. Terwijl een vast contract steeds minder zekerheid biedt voor de toekomst en het perspectief van een flexwerker juist rooskleuriger kan zijn. Om een gezonde woningmarkt te stimuleren, is er behoefte aan maatwerk en een toekomstgerichte manier van beoordelen. De Arbeidsmarktscan geeft hier invulling aan.

Staan er nog meer mooie initiatieven op de planning?

We willen de bekendheid van de Arbeidsmarktscan vergroten. Daarom organiseren we donderdag 17 september om 14.00u een webinar voor adviseurs over de werking van de scan en hoe deze zich verhoudt tot andere inkomensinstrumenten.

In 2021 komen we met een mooie oplossing voor senioren met een het tijdelijk tekort dat ontstaat bij een verschil in AOW-leeftijd.