Is er sprake van financieel economische criminaliteit

15-09-2020

Geld in koffer

Een tweedehands autohandelaar met een omzet van € 1.250.000 waarvan grote delen cash geld zijn;

Is hier sprake van financieel-economische criminaliteit?

Harm Groot Kormelink van International Compliance Partners (ICP), gespecialiseerd in het domein van CDD en compliance: ‘een dergelijk signaal is in elk geval een situatie waarbij een CDD-specialist zijn of haar wenkbrauwen zou moeten fronsen.’ Een CDD-analist, legt Groot Kormelink uit, houdt zich bezig met integere bedrijfsvoering. CDD staat voor Customer Due Diligence - letterlijk: gepaste zorgvuldigheid - en het item is momenteel vaak in het (financiële) nieuws. Vanuit ICP gelooft Groot Kormelink dat een CDD-analist wil bijdragen aan de stabiliteit van een (financiële) onderneming door middel van kennis, kwaliteit en integriteit om terrorisme financiering, witwassen, en andere financieel economische criminaliteit te voorkomen.

De tweedehands autohandelaar
Tweedehands autohandel geldt voor praktisch iedere financiële instelling als een verhoogd risico-sector, met name door het cash-intensieve karakter. Witwassen begint tenslotte altijd met een ‘zak geld’ (binnen het witwasproces de zogenaamde ‘placement fase’ genoemd). Maar hoe bepaal je nu of signalen afwijkend zijn, of juist niet? De uitdaging ligt hem erin dat iedere klant anders is, en daarom ook de juiste aandacht verdient. Zo kan een tweedehands autohandelaar die op zijn website alleen auto’s uit het lage middensegment aanbiedt en vervolgens cashstortingen van tienduizenden euro’s uitvoert een afwijkend signaal zijn. Zeker als er relatief veel grote coupures zoals EUR 500 biljetten aanwezig zijn. Laatstgenoemden zijn namelijk vaak betrokken bij georganiseerde criminaliteit en witwassen. Anderzijds kan een autohandelaar met garage dichtbij de Duitse grens een legitieme en plausibele uitleg hebben voor het storten van relatief veel EUR 500 biljetten. Een deel van zijn klandizie komt van over de grens en het gebruik van EUR 500 biljetten is in Duitsland nu eenmaal een stuk gangbaarder. Nog een andere smaak kan zijn wanneer een klant zich richt op de export van auto’s en hij gelden ontvangt uit verhoogd risicolanden. Ook dat is een signaal dat de aandacht trekt.

De kunst van witwasbestrijding bevindt zich in het afzetten van het klantgedrag ten opzichte van het klantbeeld. In andere woorden: wat verwachten we van de klant, en wat gebeurt er in werkelijkheid? Zo kunnen we bepalen of een situatie twijfelachtig is, of we dieper op onderzoek uit moeten gaan en in welke mate de klant een eventuele verklaring dient te onderbouwen.

Wat doet zo’n CDD-specialist precies?
Groot Kormelink: ‘een goede CDD-analist gaat af op drie dingen: zijn kennis, zijn ervaring en zijn gevoel. Kennis is vooral wet- en regelgeving: voldoen het klantprofiel en de transacties van deze ondernemer aan de wet? Ervaring en gevoel zijn lastiger: hoe weet je of je dieper in dat dossier van die autohandelaar moet duiken, waar of wanneer je precies het bewijs vindt voor de afwijkingen? De data en cijfers spreken in dit geval voor zich. Als CDD-analist is het van belang dat je analytisch bent en oog hebt voor het atypische. Je moet het verhaal achter de data en cijfers kunnen zien.’ De balans is flinterdun, wat goed blijkt uit het voorbeeld van de autobranche. Het is en blijft een cash-intensieve sector die relatief makkelijk misbruikt kan worden om geld wit te wassen. Toch wil je legitieme (tweedehands) autohandelaars niet valselijk beschuldigen. Het vergt daarom expertise om nét die afwijking te constateren en daarmee een bijdrage te leveren aan een veiligere samenleving.

CDD-analist = de baan van de toekomst!
Het tekort aan specialisten heeft volgens Groot Kormelink verschillende oorzaken. Met de toenemende technologie neemt de analytische kracht van een analist verder toe, van het verwerken van enorme hoeveelheden dossiers tot het onderzoeken van transactiepatronen. De aangescherpte wet- en regelgeving rond financieel-economische criminaliteit, het feit dat het een relatief nieuw (maar snel groeiend) vakgebied betreft, maar ook de onbekendheid met de materie. Dat laatste is op te lossen met de E-learning Customer Due Diligence die ICP samen met Lindenhaeghe ontwikkeld heeft en die opleidt tot CDD-analist. Groot Kormelink: ‘Het is een functie die vraagt om een bepaalde drive! Je bent niet zomaar CDD-analist, maar áls je het bent, heb je de vacatures voor het uitkiezen!’

Misschien vind je dit ook interessant

Know Your Customer: hoe werkt een cliëntenonderzoek

E-paper Customer Due Dilligence | CDD