Het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk in 2019

01-01-2019

Laatste nieuws Lindenhaeghe

Het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk in 2019

De afgelopen maanden verrichtte het adviesbureau Ecorys in opdracht van het CDFD onderzoek naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. In juni 2017 rolde hier een 62 pagina’s tellend adviesrapport uit.

De drie hoofdconclusies van Ecorys:

A. Het belang van een vakbekwaamheidsstelsel staat niet ter discussie

B. Respondenten willen de modulaire opbouw behouden

C. Respondenten ervaren de modules als omvangrijk en tijdrovend

Naar aanleiding van de laatste conclusie geeft Ecorys in het rapport aanbevelingen voor zowel de korte als de lange termijn. Enkele voorbeelden: light modules, modules samenvoegen, modules splitsen, uitbreiding van Wft Basis, meer focus op vaardigheden en/of splitsing aanbrengen binnen het opleidingsniveau.

Gecomprimeerd advies

Het CDFD heeft inmiddels de 62 pagina’s van Ecorys gecomprimeerd tot een advies van 42 pagina’s. Dit advies is aangeboden aan de minister van Financiën.

De drie belangrijkste adviezen van het CDFD aan de Minister:

1. Het belang van een vakbekwaamheidsstelsel staat niet ter discussie

2. De modulaire opbouw behouden

3. Minimale aanpassingen binnen modules doorvoeren

De spannendste van die ‘minimale aanpassingen’ (punt 3) is het schrappen van de term ‘adviseur’ in het bgfo, waarmee de beroepskwalificatie ‘Adviseur Basis’ komt te vervallen en alleen de ‘module Basis’ overblijft.

Met andere woorden: als de Minister het advies overneemt, verandert er dus niets. Of in elk geval: bijzonder weinig.

Mogelijk verandering: HK vs CK

Enige modulaire verandering die er mogelijk komt, is het uitbreiden van de module Wft Hypothecair krediet met een aantal toetstermen van Wft Consumptief krediet. Hoe dit in de praktijk gaat werken (wordt het een vrijstelling op initieel of op PE-niveau?), is nog niet uitgewerkt. “Zo ver zijn we nog niet”, aldus het CDFD in een toelichting op dit punt.

PE-examens: buiten de scope

Tijdens het onderzoek is ook het een en ander gezegd over (en gemopperd op) de PE-examinering. Echter dit valt volgens het CDFD ‘buiten de scope van het advies’. Uiteraard blijft het CDFD hierover in dialoog met de sector. Ook hierbij verandert er dus voorlopig niets.

Behoefte aan rust

De motivatie van het CDFD bij punt 3 - het feit dat ze op dit moment niets doen met de kritiek van de respondenten - is dat de gesprekspartners van Ecorys meerdermaal hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan rust. En daarbij: je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Of, zoals het CDFD het zo mooi verwoordt: “Er zijn geen eenduidige dan wel breed gedragen aanpassingen in het bouwwerk naar voren gekomen.”

Wat natuurlijk helemaal waar is. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. En na de - soms verwarrende - PE Plus-periode heeft menigeen inderdaad behoefte aan rust.

De vraag is alleen of er nou zo’n uitgebreid onderzoek voor nodig was om dat vast te stellen.