Estate Planning specialist: Het 7-stappenplan

19-02-2020

Nieuws

Financiële hulp

Hypotheek- en assurantieadviseurs, financieel planners, fiscalisten en andere financieel professionals kunnen zichzelf onderscheiden met de toevoeging van het specialisme Estate Planning voor particulieren.

Lindenhaeghe-trainer en Estate Planner Leo Bunt: “Het 7-stappenplan is een handige structuur waarmee Estate Planners in spe tijdens de opleiding leren werken. Als je deze lijn nauwgezet volgt, komen alle voor de klant relevante vraagstukken aan de orde”, aldus Leo Brunt.


Stap 1 - Bepalen van de samenlevingsvorm
Het vraaggesprek met de klant start met de gekozen samenlevingsvorm. We onderscheiden drie samenlevingsvormen in Nederland: huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen. Onderzoek welke contracten en wetten van toepassing zijn en welke invloed ze hebben op de vermogensafspraken.

Stap 2 - Maken van de vermogensopstelling van net voor het overlijden
Echtelieden die controle willen houden over hun privévermogen, moeten daar zelf de administratie over voeren. Een Estate Planner ondersteunt bij het nauwkeurig vaststellen van vermogen, bezittingen en schulden in privé en in gemeenschap. Je kunt tevens al proactief bij het huwelijk van klanten wijzen op de noodzaak van het administreren van vermogens.

Stap 3 - Bepalen van de omvang van de nalatenschap
Wat heeft een klant aan vermogen en bezittingen? Wat staat er in privé van beide partners en wat behoort tot het gezamenlijke vermogen? Welke schulden zijn er? De Estate Planner maakt in deze stap de balans op.

Stap 4 - Bepalen van de verdeling
In deze en de volgende fase gaat het om de vraag wie wat precies krijgt. Het zijn de meest emotionele stappen voor mensen. Is de uitkomst in lijn met de wens van de klant?

Stap 6 - Bepalen van de successierechtelijke verkrijging
Niet alleen wat je krijgt als erfdeel wordt belast maar de wetgever (Successiewet) heeft van een aantal zaken en/of handelingen vastgesteld dat ze zijn verkregen als het ware krachtens erfrecht. Dit noemt men fictiebepalingen.

Stap 7 - Berekenen van de erfbelasting
Over het vermogen dat nabestaanden via erfrecht en via de diverse fictiebepaling verkrijgen, moet belasting worden betaald. De belastingpercentages voor erf- en schenkbelasting zijn gelijk aan elkaar. Ze zijn onderverdeeld in drie tariefgroepen (2020).

Waarde

1. Partner en kinderen

1a. Kleinkinderen en verdere afstamming

2. Overige personen

Tot € 126.723

10%

18%

30%

Meer dan € 126.723

20%

36%

40%

Er zijn vrijstellingen bepaald voor onder andere partners en kinderen. De vrijstelling van de partner kan weer worden verminderd met de waarde van pensioenen en andere uitkeringen.

Compleet overzicht
De Estate Planner heeft nu het complete overzicht en kan met tarieven, vrijstellingen en uitzonderingsmogelijkheden aan de slag.

Dit efficiënte stappenplan vormt de basis van de Opleiding Estate Planner. Een voorproefje? Download de e-paper met de uitgewerkte stappen.

Lees ook

Klantverhaal: financieel wegwijzer volgt Estate Planning