De vijf competenties die de moderne professional nodig heeft

20-11-2019

Financieel professional

Met de veranderende maatschappij, veranderen ook de competenties die professionals nodig hebben. UWV deed onderzoek en constateerde dat werkgevers en klanten bredere kennis en een verdieping van de huidige vaardigheden verwachten.

Dit zijn de vijf competenties die de moderne professional, volgens het UWV, nodig heeft.

1. Goede digitale vaardigheden
Het goed overweg kunnen met computers en andere digitale hulpmiddelen.

2. Servicegerichtheid
Een vriendelijke, geduldige, maar vooral klantgerichte houding van werknemers om mensen tevreden te houden.

3. Probleemoplossend vermogen
Deze competentie hangt samen met het toenemende gebruik van data. Je moet oog hebben voor het hele proces en kunnen zien waar het misgaat (of wat beter kan).

4. Samenwerken buiten het vakgebied
In de moderne arbeidsmarkt is het van belang dat je verder kunt kijken dan je eigen werkzaamheden.

5. Snel aan kunnen passen aan veranderingen
De (arbeids)markt beweegt snel, dus je zult je moeten inzetten om bij te blijven en te werken aan je ontwikkeling.

Rode draad in verschillende onderzoeken
Het UWV baseert de opsomming op onderzoek van de afgelopen jaren naar verschillende sectoren en een enquête onder tweeduizend werkgevers. “Hoe verschillend de werkzaamheden in sectoren ook zijn, we zien ook een rode draad. We zien vijf competenties die overal terugkomen en waar werkgevers steeds meer om vragen’’, zegt arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van het UWV.

War for Talent
Rachid el Guebli, accountmanager Lindenhaeghe en Match and More Opleidingen, weet als geen ander hoe belangrijk het is om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In een interview met Rachid, dat onlangs verscheen in het (gratis) online magazine War for Talent, geeft Rachid zijn visie op ontwikkelen, veranderen en vaardigheden/Future Skills.

STAP-budget
Dat ook de overheid het principe van nieuwe competenties niet is ontgaan, blijkt uit initiatieven zoals het STAP-budget. Om zowel werkenden als niet-werkenden in de toekomst de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling, hebben de ministers Koolmees en Van Engelshoven onlangs de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel staat dat mensen die zelf regie willen nemen als het gaat om hun loopbaan vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget ter waarde van maximaal 1.000 euro per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een sector-erkend certificaat te halen, maar ook om een vaardighedentraining te volgen.

Naar onze Future Skills-trainingen

Meer over het STAP-budget lees je hier.

Naar Online magazine

Bron UWV:
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/competenties-wat-je-in-huis-moet-hebben-op-de-arbeidsmarkt.aspx