De lerende organisatie: intrinsieke motivatie stimuleren en omgaan met weerstand

04-01-2022

Omgaan met weerstand

Vorige maand lazen we in ‘De lerende organisatie: onmisbare factoren welke factoren van groot belang zijn voor een lerende organisatie. In dit artikel leggen we de focus juist op de medewerker: hoe kunnen we zijn of haar intrinsieke motivatie stimuleren? En welke weerstand heerst er mogelijk bij de medewerker?

Intrinsieke motivatie werknemer stimuleren

Wat nu als de bedrijfsfactoren op orde zijn, zoals een helder leer- en ontwikkelbeleid, maar een werknemer zich niet actief bezighoudt met zijn eigen ontwikkeling? Mogelijk ontbreekt de intrinsieke motivatie. En dan kan het lastig zijn de werknemer een cursus of training te laten volgen. De volgende factoren kunnen invloed hebben op de intrinsieke motivatie van de werknemer:

  • De werknemer krijgt te horen dat hij goed is in zijn werk en welke talenten hij heeft
  • De leidinggevende biedt iedereen ruimte voor ontwikkeling.
  • De leidinggevende laat zien wat iemands werk oplevert voor de organisatie en haar klanten.
  • De leidinggevende van de werknemer geeft actieve feedback.
  • De leidinggevende laat zien welke doorgroeikansen ontwikkeling biedt.
  • De werknemer heeft een zekere autonomie over zijn werk.
  • De werknemer is zich bewust van zijn leerstijl.
  • De leidinggevende weet welke leerprocessen effectief zijn voor zijn team.Weerstand bij werknemers

Inzetten op het stimuleren van de intrinsieke motivatie van werknemers zorgt voor creatieve, competente en trotse werknemers, die met plezier naar hun werk gaan en goed willen blijven presteren. Leren en ontwikkelen zijn daar onderdeel van. Maar hoe gaat u om met werknemers die niet open staan om te ontwikkelen? Er kunnen verschillende oorzaken van weerstand zijn. Bijvoorbeeld:

  • De manier waarop een training wordt gegeven past niet bij iemands leerstijl.
  • Het is onduidelijk voor de werknemer wat het volgen van de training hem oplevert. Vergroot het bijvoorbeeld zijn kansen om een stap te maken in salaris en verantwoordelijkheid?
  • De werknemer heeft geen invloed op welke training hij volgt.
  • Er is geen tijd en ruimte voor het volgen van de training en het toepassen van de opgedane kennis.


Mindset om te leren

Het is altijd aan te raden in gesprek te gaan met de werknemer waarbij u weerstand merkt. Er kan namelijk een dieperliggende oorzaak zijn voor weerstand om te leren dan de bovengenoemde oorzaken. Merkt u dat een werknemer defensief reageert op feedback, uitdagingen uit de weg gaat of naar anderen wijst als iets verkeerd loopt? Dan heeft de werknemer mogelijk een zogenoemd fixed mindset in plaats van een growth mindset. Een fixed mindset staat leren en ontwikkelen in de weg, maar is wel om te buigen naar een growth mindset.

Meer weten over de verschillen tussen deze mindsets en hoe u omgaat hiermee? Dat leest u binnenkort in ‘De lerende organisatie: omgaan met mindsets’!