De aandacht voor de diplomaplicht dreigt te verslappen

09-09-2020

Overweldigd door werk

De aandacht voor de diplomaplicht dreigt te verslappen. Dat is de conclusie die de waakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) trekt uit eigen onderzoek onder 200 financiële dienstverleners. Bij ongeveer een kwart van de onderzochte kantoren bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Deze kantoren hebben de betreffende vergunningen inmiddels ingeleverd.

Inkomensadvies = zorgwekkend
Vooral op het gebied van advisering bij inkomensverzekeringen bleek er nogal wat te schorten aan de aanwezige diploma’s. De AFM stuurde een persbericht uit en spreekt hierin van een ‘zorgwekkende’ ontwikkeling. Het wil overigens niet zeggen dat de desbetreffende financiële dienstverleners zonder diploma hun klanten hebben geadviseerd. Veel onderzochte partijen gaven aan dat ze niet langer advies gaven over producten waarvoor diploma’s ontbraken. Maar ook in dat geval zijn ze verplicht hun adviesvergunning in te leveren.

AFM: Check check double check
Het dringende advies van de AFM is dan ook om de beroepskwalificaties en vergunningen goed te checken. Adviseer je bepaalde producten niet meer en zijn je diploma’s niet up to date: lever dan je vergunning in. Adviseer je nog wel: controleer de diploma’s. Stuur medewerkers op Wft-training, check de PE’s en/of herstel eventueel de geldigheid van een diploma met een Bijzonder Examen. Dit laatste is uiteraard een laatste redmiddel: de diploma’s moeten op orde zijn.

AFM komt langs
In het najaar gaat de AFM door met actieve controle van onder andere de diplomaplicht. Door een overeenkomst met DUO eind 2019 kan de AFM diploma’s checken zonder deze bij de dienstverleners op te vragen. Daarnaast gaat de autoriteit op bezoek bij zo’n veertig kantoren, verspreid over heel Nederland. De insteek is een open dialoog over de adviespraktijk en bedrijfsvoering. De betreffende kantoren – die volgens de AFM een representatief beeld van de sector geven – zijn geïnformeerd.

Hoe houd ik mijn diploma’s geldig?

Naar alle Wft-opleidingen

Naar alle PE-opleidingen

Meer over het Bijzonder Examen (+ inschrijven tot vrijdag 18-09-2020)

Over het Bijzonder Examen
Elk kalenderjaar zijn er drie momenten waarop de bijzondere examens worden afgenomen. Dit kalenderjaar zal de derde periode in oktober (week 43) zijn. Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je je inschrijven tot en met vrijdag 18 september 17.00 uur.

UITGELICHT Hoe handhaaft de AFM de diplomaplicht?
De diplomaplicht voor financiële dienstverleners is aangescherpt bij de aanpassing van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op 1 januari 2017. De AFM controleert de diploma’s van nieuwe partijen die een vergunning aanvragen. Financiële dienstverleners moeten er zelf zorg voor dragen dat diploma’s geldig blijven door het afleggen van PE-examens (permanente educatie). Als geen enkele adviseur binnen de onderneming een geldig diploma heeft voor een bepaalde adviesvergunning, is het bedrijf verplicht dat direct op te lossen of de vergunning in te leveren. Financiële dienstverleners die niet voldoen aan de diplomaplicht, zijn in overtreding. Wanneer ze die overtreding niet beëindigen, riskeren ze een boete of een andere formele maatregel van de AFM.