Credit management en risico’s: slim omgaan met data

28-07-2021

Credit manager nieuws

Risico’s zijn er altijd en overal. Ook binnen credit management krijg je te maken met onvoorspelbaarheden en risico’s waarop je moet anticiperen. Denk hierbij aan mogelijke wanbetalers of faillissementen. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen je helpen risico’s rond betalingsverkeer beter beheersbaar te maken.

Slim data gebruiken
Wanneer we kijken naar de trends die er in credit management gaande zijn, is één van de meest onontkoombare ontwikkelingen de toenemende beschikbaarheid van data, digitalisering en automatisering. Data ligt voor het oprapen.

Door slim gebruik te maken van die data, kun je als credit manager inspelen op bepaalde risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van artifical intelligence en machine learning om slimme klantprofielen te maken. Deze slimme klantprofielen kunnen risico’s in kaart brengen waardoor je beter kunt anticiperen en niet achter de feiten aanloopt. Zo houdt de credit manager meer tijd over om duurzame relaties op te bouwen en worden nieuwe, waardevolle inzichten verkregen die positief bijdragen aan hun specialistische kennis.

Accepteren en omarmen
Ideale ontwikkelingen voor de credit manager, zou je denken. Toch staan angst en gebrek aan vertrouwen de transformatie naar datagedreven werken en de komst van nieuwe digitale systemen vaak in de weg.

Jammer, want artificial intelligence werkt juist ondersteunend. Het vervangt het rekenwerk, de aanloop. Maar de uiteindelijke keuze, het laatste sprintje, die maakt de credit manager. En die aanloop, dat verwerken van die grote hoeveelheden data, kunnen systemen gewoon veel beter dan wijzelf. Dat is een feit. Maar met alleen systemen kom je er natuurlijk niet. Daarvoor is accepteren en omarmen essentieel.

Wist je dat…
Onze Leerlijn Creditmanagment is uitgebreid? Schrijf je nu in voor de klassikale 10-daagse avondopleiding Certified Credit Contoller en start op 8 september.

Bron: DeCreditManager VVCM | Jaargang 32, nummer