Categorisering financieel adviseurs van de baan

22-10-2019

Nieuws

Nieuws Beta

Begin dit jaar kondigde minister Hoekstra aan dat hij onderscheid wilde gaan maken tussen de verschillende groepen ‘onafhankelijk’ adviseurs. Hij pleitte voor een onderverdeling in drie categorieën: de onafhankelijke adviseur, de zelfstandige adviseur en de verkoopadviseur.

Inzicht voor de klant
De minister stelde dat deze opdeling de klant meer inzicht zou geven wie er tegenover hem of haar zat en hoe onafhankelijk deze persoon was. De reacties op het voornemen van de minister varieerden van ‘wat een goed nieuws’ tot ‘dit is een probleem dat niet bestaat’. Het merendeel van de professionals sloot zich aan bij de stelling: ‘Echte onafhankelijkheid bestaat niet’ en vond dat de voorgenomen indeling geen bestaansrecht had.

Kwestie opnieuw aan de orde
Nu het einde van het jaar nadert, komt de kwestie opnieuw aan de orde. In het kader van het verbetertraject voor het dienstverleningsdocument beziet de minister opnieuw hoe de consument het best geïnformeerd kan worden als het gaat om de onafhankelijkheid van de adviseur. In het overzicht moties en toezeggingen najaar 2019 dat door de minister aan de tweede kamer is gestuurd, is te lezen dat de minister onafhankelijkheid vooralsnog koppelt ‘aan het aantal producten dat de adviseur vergelijkt en aanbiedt’. Wanneer een adviseur uitsluitend producten adviseert die hij zelf aanbiedt of de partijen waarmee hij nauwe banden heeft, is er geen sprake van onafhankelijkheid.

Loslaten
Komt dit criterium je bekend voor? Dat kan kloppen. Het is niet nieuw en er verandert dus niets. Behalve dan dat de minister de driedeling in type adviseurs hiermee officieel loslaat.

De officiële reactie van de minister:

"Verschillende partijen hebben aangegeven dat de driedeling in type adviseurs niet veel verduidelijking zal bieden voor de consument. In het Algemeen Overleg Financiële Markten heb ik uw Kamer toegezegd hier opnieuw naar te kijken en u te informeren. Gelet op de reacties ten aanzien van de voorgestelde driedeling ben ik voornemens om de driedeling in type adviseurs los te laten", aldus de minister.