Beleggers betalen meer, spaarders worden ontzien

09-10-2019

nieuws beleggers betalen

Onlangs werd bekend dat de overheid van plan is om spaarders tot een bepaald bedrag te ontzien en de heffing op inkomsten uit beleggen (zowel in aandelen als obligaties) te verzwaren. Het uitgangspunt bij de nieuwe situatie is het ‘daadwerkelijk vermogen’, onderverdelen in spaargeld en ‘overige beleggingen’. In de praktijk betekent dit verschillende belastingregels voor die twee verschillende categorieën.

Protest vanuit de sector
Belangenorganisaties – zoals de Federatie van Financieel Planners (FFP) en Dufas (asset managers) - van de financiële sector tekenen en masse protest aan bij staatssecretaris Menno Snel van Financiën tegen dit voornemen. Fiscalisten en accountants zijn namelijk van mening dat beleggers al snel meer gaan betalen, terwijl een groot deel van de spaarders wordt ontzien. Uitgaand van het rendement van dit moment (0,09%) zal een pure spaarder pas bij € 444.000 vermogensbelasting gaan betalen. Iemand die het vermogen in overige categorieën heeft ondergebracht, betaalt belasting over een fictief rendement van 5,33% zodra de beleggingen boven de belastingvrije voet van € 30.846 komen. De overheid verhoogt de belasting op dit fictief rendement van 30% naar 33%.

Op scherp zetten

Het idee van Snel is dat hij met zijn voorstel zowel de spaarders als de beleggers op scherp zet. Snel: ‘Veel spaarders in Nederland vinden het nu onrechtvaardig dat zij belasting betalen. Dit begrijp ik, want op dit moment worden zij belast alsof een deel van het vermogen dat ze hebben uit beleggingen bestaat, ook als zij alleen spaargeld hebben.’ Daarbij is het voorstel volgens de staatssecretaris zo vormgegeven dat kleine beleggers die nu geen belasting betalen, dat straks ook niet hoeven te doen.

Beleggen wordt onaantrekkelijk
De belangenverenigingen zien het anders. Hun kritiek komt er in grote lijnen op neer dat men vreest dat beleggen onaantrekkelijk wordt gemaakt en dat consumenten bovendien tot de keuze voor een beleggingsprofiel worden aangezet dat niet bij hen past.

Heroverwegen
FFP vraagt de staatssecretaris het voorstel te heroverwegen. Volgens de financieel planners is de verhouding tussen de spaar- en beleggingscategorieën onevenwichtig. Dufas schrijft in haar brief aan de staatssecretaris dat met het voorstel de financiële zelfredzaamheid van veel Nederlanders wordt ondermijnd. ‘Zeker als het gaat om het opbouwen van vermogen voor de lange termijn’, aldus directeur Iris van de Looij. Dumas merkt ook op dat de aanmoediging tot sparen eveneens tot gevolg heeft dat het gevaar van een negatieve rente toeneemt.

Het kabinet moet het wetsvoorstel rond deze wijziging nog ontwikkelen en gezien de vele reacties zal het laatste woord hier nog niet over gezegd en geschreven zijn.

Naar de Opleiding Financieel Planner (FFP)

Bronnen

https://www.fondsnieuws.nl/nie...

https://www.fondsnieuws.nl/nie...