Adviseren met de juiste papieren

21-11-2022

nieuws

De AFM meldde vorige week dat ruim 40 procent van de financieel dienstverleners zijn diploma’s niet op orde heeft. Zonder de juiste papieren mogen adviseurs volgens de Wft niet voor klanten aan de slag. De financiële waakhond heeft al aangekondigd in 2023 opnieuw op de diplomaplicht te controleren. Financieel dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen en het up-to-date houden van diploma’s. Het goede nieuws: ze kunnen daar vandaag al mee aan de slag.

Zorgwekkende uitkomsten controle Wft-diplomaplicht

De AFM noemt de uitkomsten van de controle naar de diplomaplicht zorgwekkend. Van de 75 onderzochte vergunninghouders, bleken er 31 niet over adequate diplomering te beschikken. Zij moesten in totaal 46 adviesvergunningen inleveren. Met name bij advies over inkomensverzekeringen lieten de onderzochte kantoren steken vallen. Daar ontbrak 12 keer een geldig Wft-diploma. Het vakgebied Vermogen eindigde op de tweede plaats met 7 ingetrokken adviesvergunningen. De AFM trok ook bemiddelingsvergunningen in, 36 in totaal. In 2020 concludeerde de financiële waakhond dat de aandacht voor de diplomaplicht tanende was. Destijds hadden 57 van de 200 onderzochte financieel dienstverleners niet de vereiste diploma’s in huis.

Controleren op diploma’s

Adfiz -brancheorganisatie van onafhankelijk financieel adviseurs- roept haar doelgroep naar aanleiding van het onderzoek op om de diplomering te controleren. Zijn alle diploma’s voor financiële producten waarover wordt geadviseerd aanwezig? En alle PE-certificaten, zodat de kennis actueel is? Is dat niet geval? Dan kan dat aardig in de papieren lopen. De AFM kan bij herhaaldelijke overtreding een bestuurlijke boete opleggen. De recente uitkomsten van het AFM-onderzoek betekenen overigens niet per se dat financieel dienstverleners hun klanten ongediplomeerd hebben geadviseerd. Soms valt een bepaalde productcategorie niet meer onder de dienstverlening, maar is een financieel dienstverlener vergeten daarvoor de vergunning af te melden. Dat is mogelijk via het AFM-portaal.

Individueel keuzebudget

Financieel adviseurs die -wederom- in een bepaald financieel vakgebied aan de slag willen en hun Wft-diploma of PE-certificaat willen behalen, kunnen daar direct werk van maken. Als het volgen van opleidingen niet al standaard via de werkgever wordt aangeboden, dan is het individueel keuzebudget (IKB) wellicht een optie. De hoogte van het IKB verschilt per sector en werkgever. Het bestaat in elk geval uit een percentage van het salaris voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Het IKB is in 2017 ingevoerd, maar het is nog altijd vrij onbekend. Veruit de meeste werknemers laten het bedrag uitbetalen, maar dan rekent de Belastingdienst het ook meteen tot het belastbaar inkomen. Het kan dus handig zijn om het individueel keuzebudget in te zetten om een opleiding te volgen.

NL Leert Door

Ook een gesubsidieerd scholingstraject behoort tot de mogelijkheden. Wft- en PE-opleidingen (m.u.v Wft Basis) kunnen vooralsnog niet meer geboekt worden met STAP-subsidie, maar NL Leert Door biedt een mooi alternatief. Het opleidingsaanbod via NL Leert Door is hier te vinden.