MiFID en MiFID II: wat zijn de verschillen?

Alles over MiFID en MiFID II

Contact Lindenhaeghe
Informatie

MiFID en MiFID II: wat zijn de verschillen?

Financieel professionals die klanten informeren of adviseren over beleggingsproducten, moeten sinds 2018 aan de Europese richtlijn MiFID II -Markets in Financial Instruments Directive- voldoen. Dat geldt voor beleggingsadviseurs, medewerkers van handelsplatformen en banken, maar ook vermogens- en hypotheekadviseurs kunnen met MiFID II te maken krijgen. Wie het beste voor zijn of haar klanten wil als het gaat om vermogensvraagstukken, doet er sowieso goed aan zich in de MiFID-materie verdiepen.

MiFID vs MiFID II
MiFID II is een update van de in 2008 ingevoerde regelgeving MiFID, die op haar beurt de ISD -Investment Services Directive- uit 1993 verving. ISD richtte zich onvoldoende op grensoverschrijdende beleggingen en bood nauwelijks concrete regels voor effecteninstellingen, beurzen en handelsplatformen. MiFID trekt één lijn voor de beurshandel en beleggingsmarkt in de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Naast Europese harmonisatie zijn transparantie en bescherming van beleggers belangrijke doelen van MiFID. Aandelenhandel en beleggen waren nog te vaak een black box. Daarnaast stond de verkoop veelal centraal, niet zozeer het klantbelang. Nauwkeurige transactierapportages, eisen aan risk en compliance en een classificatie van klanten naar kennis en ervaring, moeten bijdragen aan een open en professionele beleggersmarkt.

Klant erbij betrekken
MiFID zorgde weliswaar voor meer concurrentie en integratie op de Europese markt, maar na de kredietcrisis bleek dat technologische ontwikkelingen, zoals high-frequency trading, de regelgeving hadden ingehaald. Ook het belang van beleggers werd nog te weinig gewaarborgd. De AFM concludeerde in 2018 aan de hand van verkennend onderzoek bij dertien banken en beleggingsondernemingen dat met name de dienstverlening aan de klant veel beter kon. Beleggingsadviseurs moesten meer inzicht krijgen in de klantsituatie en de klant nadrukkelijker bij de dienstverlening betrekken.

Beste resultaat
MiFID II, waarin ook MiFIR -Financial Instruments Regulation- is opgenomen, moet de gebreken repareren. De richtlijn is direct toepasbaar in de nationale wetgeving en de AFM houdt toezicht op de naleving van de (gedrags)regels. MiFID II bepaalt dat transparantievereisten nu ook gelden voor obligaties, derivaten, emissierechten en structured finance-producten en niet alleen voor aandelen, zoals eerder het geval was. Er zijn ook strengere regels opgesteld voor belangenconflicten, transactiebeleid, tarieven, kosten en de beoordeling van producten voor specifieke klanten.

Relatie met MiFID opleidingen: garantie voor de klant
Voor financieel professionals die beleggingen of beleggingsproducten adviseren is het van belang dat ze een MiFID opleiding volgen en het MiFID-examen behalen. Ze kunnen hun vakbekwaamheid dan in het DSI-register laten bijschrijven. Het geeft klanten de garantie dat ze zakendoen met een betrouwbare en vakkundige partner. Daarnaast kunnen adviseurs zich verder specialiseren en hun zakelijke en particuliere klanten van een uitgebreide financiële dienstverlening voorzien.

Naar de Mifid Opleidingen