Pensioen Fundamentals

In deze praktijkgerichte training krijgen deelnemers een breed inzicht in het pensioensysteem, pensioenvormen en daaraan gerelateerde onderwerpen

 • Je ontwikkelt kennis over het boxenstelsel en pensioensystemen
 • Krijg inzicht in de verschillende pensioenvormen
 • Kom alles te weten over wet-regelgeving en juridische- fiscale aspecten
Delen:
Algemeen

Over Pensioen Fundamentals

In deze praktijkgerichte training krijgen deelnemers een breed inzicht in het lokale pensioensysteem, pensioenvormen en daaraan gerelateerde onderwerpen. Met de opgedane kennis hebben zij een fundamentele basis ontwikkeld om de juridische, fiscale en technische eigenschappen van pensioenproducten te doorgronden en deze succesvol in hun dagelijkse werkzaamheden, corresponderend met hun commerciële taken en verantwoordelijkheden, toe te passen.

Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

De inhoud van de training

Na het actief deelnemen aan deze training hebben deelnemers inzicht in:

 • De hoofdlijnen en de systematiek van het pensioensysteem;
 • Begrippenkader en systematiek van de pensioenwereld;
 • Pensioenvormen;
 • Sociale zekerheid;
 • Pensioenregelingen tussen werkgever en werknemer;
 • Privé aanvullingen;
 • Pensioen voor DGA en zelfstandig ondernemer;
 • Pensioenbreuk;
 • Juridische aspecten van pensioenen;
 • Fiscale aspecten van pensioenen;
 • Wet- en regelgeving;
 • Trends en ontwikkelen in de pensioenwereld.


De training wordt aangeboden in 5 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel:

Sessie 1 en 2

 • Introductie
 • Opbouw oudedagsvoorziening
 • Pensioensystemen
  • Eindloonregeling
  • Middelloonregeling
  • Beschikbare premieregeling
 • Pensioenvormen
 • Pensioenfinanciering
 • Wettelijke regelingen
 • Fiscale regelingen
 • Aan de hand van een aantal interactieve case studies worden de diverse berekeningsmethodieken van pensioenregelingen behandeld.

Sessie 3

De impact op pensioenen als gevolg van:

 • Waardeoverdracht
 • Ontslag
 • Echtscheiding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Tijdelijke vestiging buiten Nederland
 • Overlijden

Sessie 4

 • Bepalen pensioentekorten
 • Pensioenbreuk berekenen
 • De haalbaarheid én betaalbaarheid van het huidige pensioensysteem
 • Dekkingsgraden

Sessie 5

 • Privé aanvullingen in de 3e pijler
 • Pensioen en directeur grootaandeelhouder (DGA)
 • Pensioen en zelfstandig ondernemer
 • Actualiteiten, trends en ontwikkelingen


Wat u verder nog moet weten over deze training
De pensioenwereld is in beweging. In deze basisopleiding leer je over actuele kennis over de hoofdlijnen van pensioenen en de eerste pijler pensioenvormen zoals AOW, Anw en de WIA.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis