Schuldhulpverlener vs Budgetcoach: zoek de verschillen!

01-04-2019

Laatste nieuws Lindenhaeghe

Steeds meer mensen komen in de financiële problemen, omdat ze het overzicht kwijt zijn. Ze geven structureel meer geld uit dan er binnenkomt, waardoor de balans tussen inkomsten en uitgaven verdwijnt. Het probleem speelt bij jongeren, volwassenen én ouderen.

Een schuldhulpverlener of een budgetcoach biedt hulp. Maar wie doet wat?

We vroegen het Jasper Tilburg, manager Opleidingen bij Lindenhaeghe en verantwoordelijk voor onder andere de vernieuwde Leerroutes Budgetcoach en Schuldhulpverlener.

Jasper, wat is het verschil tussen een budgetcoach en een schuldhulpverlener?

Jasper: “Een budgetcoach heeft met name een coachende en adviserende rol. Hij of zij wordt vaak preventief ingeschakeld. Een schuldhulpverlener gaat een stapje verder: hij begeleidt het complete proces rondom schuldhulpverlening; hij of zij neemt dus zaken uit handen. Naast adviserend werkt de schuldhulpverlener ook uitvoerend als het gaat om minnelijke (buiten de rechtbank om) trajecten."

“Een budgetcoach wordt vaak preventief ingeschakeld.” – Jasper Tilburg, Lindenhaeghe

En hoe vertaalt zich dat naar de Opleidingen Budgetcoach en Schuldhulpverlener?

Jasper: “In beide opleidingen komen de onderdelen uit het Examen SHV I aan bod, zoals intake, crisisinterventie en budgetbeheer. De Opleiding Budgetcoach zet vooral in op communicatie en coaching. Dit sluit aan bij het Examen SHV III. Bij Schuldhulpverlener ligt de nadruk op budgetbeheer, betalingsregelingen, schuldregeling en nazorg (SHV II). De twee vaardighedendagen (bij beide opleidingen) bereiden voor op het praktijkassessment, dat ook onderdeel is van de officiële examens.

Kun je als budgetcoach of schuldhulpverlener ook online studeren?

Jasper: “Zeker. Er is een blended-variant. Deze is net vernieuwd: je studeert thuis aan de hand van een E-learning en daarnaast volg je de twee praktijkdagen. Dat kan voor zowel Budgetcoach als Schuldhulpverlener.”