Kredietrapportage Schrijven

Het gaat in deze training om het zodanig goed kunnen schrijven van een kredietrapport dat een fiatteur/beoordelaar alle essentiële informatie voorhanden heeft om direct een oordeel te kunnen geven over de kredietaanvraag. Dit betekent dat integraal aandacht wordt besteed aan schrijfvaardigheid, lay-out en de vakinhoudelijke aspecten

  • Leer alles over analyseren van jaarrekeningen van Agrarische Bedrijven
  • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis
  • Zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken
Delen:
Algemeen

Over Kredietrapportage Schrijven

De training kredietrapporten schrijven zal aan de hand van praktijkcases worden toegepast. Naast plenaire sessies zal worden geoefend door middel van groepsopdrachten, rollenspelen en case studies. De training is bestemd voor iedereen die kredietaanvragen schrijft.

De deelnemer is na afloop van de training in staat om:

  • Op een gestructureerde manier een kredietrapport te schrijven;
  • Hoofd- en bijzaken te onderscheiden (sneller onderkennen wat de kern van de zaak is);
  • Vanwege de gestructureerde aanpak beter en sneller de kredietrisico’s te onderkennen
  • De financiële en bedrijfskundige analyse toe te spitsen op de kredietaanvraag


De inhoud van de training

  • Het uitwerken van een compleet kredietrapport op een zodanige manier dat de fiatteur alle vitale informatie beschikbaar heeft voor de besluitvorming
  • Welke kredietrisico’s beschreven moeten worden in het kader van de kredietaanvraag
  • De financiële en bedrijfskundige analyse die samenhangt met de kredietaanvraag


Wat u verder nog moet weten over deze training

Voorafgaande aan de training is het mogelijk dat de deelnemer een kredietrapport naar de docent opstuurt waarop hij/zij een inhoudelijke reactie van de docent ontvangt. Tussen dag 1 en dag 2 van de training kan de deelnemer thuis een kredietrapport schrijven aan de hand van een door de docent aan het einde van dag 1 uitgedeelde opdracht. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer de pocket “Handleiding voor het schrijven van Kredietaanvragen”.


Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis