Ethiek

Integer handelen leer je door je te verplaatsen in verschillende posities – in de positie van jouw organisatie, je eigen positie en de positie van de klant – en vanuit die perspectieven te kijken naar lastige kwesties uit de dagelijkse praktijk.

 • Leer alles over integriteit, waarden, risico’s en kansen in de praktijk
 • Krijg inzicht in de eigen kernwaarden en de uitwerking daarvan
 • Leer omgaan met integriteitsvraagstukken en ethische dilemma’s
Delen:
Algemeen

Over Ethiek

Door een actieve participatie aan de training Ethiek krijgen deelnemers tools aangereikt om morele dilemma’s te herkennen en te analyseren en concrete handvatten bij het formuleren van een evenwichtige aanpak daarvan.

Zowel individueel als in teamverband. Het primaire leerdoel is om te komen tot een verantwoorde aanpak van ethische en morele vraagstukken binnen organisaties. Daarnaast zal het u als professional glashelder worden wat de juiste manier van moreel handelen is bij ethische kwesties. Tevens zal de relatie tussen ethiek en integriteit worden uitgelegd.


De inhoud van de training

Na het actief deelnemen aan deze training hebben deelnemers inzicht in:

 • integriteit, waarden, risico’s en kansen in de praktijk in teams en organisaties;
 • de eigen kernwaarden en de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk;
 • morele waarden en argumenten;
 • om te gaan met integriteitsvraagstukken en ethische dilemma’s in hun dagelijkse werkzaamheden, corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden


Actieve participatie aan de training geeft deelnemers inzicht in het eigen morele kompas en de sturing door normen en waarden van de eigen organisatie en die van de opdrachtgever. De toepassing in de dagelijkse praktijk komt aan de orde in de bespreking van dilemma’s uit de praktijk met behulp van een stappenplan. Dit biedt een essentieel hulpmiddel om te komen tot een verantwoorde beslissing.

Duur van de training: 1 dagdeel. De training is opgebouwd rond twee thema’s:

Integriteit

 • Betekenis individueel
 • Kernwaarden organisatie
 • Kenmerken integere organisatie: risico’s en kansen
 • Professionele verantwoordelijkheid

Verantwoord beslissen

 • Ethisch denken en handelen
 • Dilemma-analyse
 • Beslissing verantwoorden: waarden en argumenten


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies. Er wordt een reader ter beschikking gesteld, waarvan het noodzakelijk is om deze voorafgaande aan de training te bestuderen.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis