Curator en Faillisement

Het aantal probleemkredieten en faillissementen zullen weer op gaan lopen, mede ingegeven door de crisis. Bank en kredietnemer lijken tegengestelde belangen te hebben in Bijzonder Beheer situaties

  • Leer de rol van de curator
  • Wat zijn de juridische risico’s bij de Bijzonder Beheer kredieten
  • Kom alles te weten over het spel met de curator
Delen:
Algemeen

Over Commerciële Vaardigheden

In de training Curator & Faillissement wordt je getraind door een zeer ervaren Curator die les geeft vanuit de praktijk. Je leert om vanuit juridisch perspectief naar een case te kijken. Hoe zit het met het vermogen, de schulden en eventueel personeel. Alles vanuit het oog van de curator. Leer het spel spelen met de curator en begrijp waarom vanuit zijn kant bepaalde beslissingen genomen worden.

In de training ‘Curator en Faillissement’ worden vooral de ‘juridische voetangels en klemmen’ besproken. Ook de rol van de curator richting diverse schuldeisers wordt uitgebreid behandeld mede aan de hand van de vele praktijkcases die de docent/curator voor handen heeft.


Onderwerpen als het onderhandelen met de curator, de opzegging van de kredietrelatie, het vestigen van en het uitwinnen van zekerheden zijn in ieder geval de vaste onderwerpen binnen deze training. Er is daarbij volop gelegenheid om eigen cases voor te leggen aan de docent/curator die deze training verzorgd.

De inhoud van de training

  • Hoofdrolspelers bij faillissementen en de rol van de curator
  • Zorgplicht, o.a. bij kredietopzegging en schijn van kredietwaardigheid
  • Vestiging en uitwinning van zekerheden
  • Beslagrecht
  • WSNP
  • Paulianeus handelen


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis