Bedrijfsovername

In de training bedrijfsovername komen belangrijke zaken aan de orde op het gebied van waardebepaling, financierings-constructies, goodwill, gewenste eigen inbreng, analyse van cijfers/cash flow en fiscale aspecten op het gebied van overname van middelgrote bedrijven. Daarnaast wordt ook ingegaan op het natraject: wat te doen als de overname niet tot het gewenste resultaat leidt?

 • Leer alles over een bedrijfsovername
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis
 • Leer zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken
Delen:
Algemeen

Over Bedrijfsovername

De training is bestemd voor iedereen die in de praktijk te maken heeft/krijgt met bedrijfsovernames van middelgrote bedrijven (financiers, accountants, fusie- en overnameadviseurs en dergelijke).

De training bestaat uit een driedaagse training van twee aaneengesloten klassikale dagen, bestaande uit totaal 5 dagdelen, één week later gevolgd door een fiscale trainingsdag van twee dagdelen.

De deelnemer is na afloop van de training in staat om:

 • het spectrum van een bedrijfsovername in al zijn facetten te overzien;
 • beter te adviseren over een bedrijfsovername;
 • een optimaal financieringsvoorstel te maken; - een volwaardige deelnemer in het overnameteam te kunnen zijn;
 • creatief en probleemoplossend te leren denken, maar ook om nee te kunnen zeggen.


De inhoud van de training

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Waardebepaling,
 • Rol accountant,
 • Hybride financieringen, stapelfinancieringen,
 • De rol van de participatiemaatschappij c.q. informal investor en hun rendementseisen,
 • Balansverkorting, activatransacties, vrijmaken cash flow door herfinanciering,
 • Vaststellen hoeveel de bank (maximaal) wil financieren en uitwerken van financieringsvoorstellen.


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies.

Bij de training wordt een syllabus ter beschikking gesteld. De syllabus beschrijft de hoofdlijnen van deze problematiek (holdingstructuren, aandelentransacties, activa/passiva transacties, prijsbepaling en financiering en fiscale aspecten).

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis