Basel 4

Terwijl het Basel 3 akkoord nog wordt uitgerold, wordt er door toezichthouders al weer op een reeks van nieuwe maatregelen voor banken gestudeerd.

Alhoewel toezichthouders weigeren te spreken over ‘Basel 4’, wordt er in de financiële markten al wel op deze wijze over dit pakket aan nieuwe maatregelen gesproken. Nederlandse banken moeten extra reserves gaan aanleggen om te kunnen voldoen aan de nieuwste kapitaaleisen. Maar wat zijn de gevolgen van deze nieuwe maatregelen? Je leert er alles over tijdens de training Basel 4.

 • Leer alles over de nieuwste wet- en regelgeving: Basel 4
 • Kom alles te weten over hybride bankkapitaal
 • Daarnaast krijg je een samenvatting van Basel 1-2-3
Delen:
Algemeen

Over Basel 4

In een interactieve sessie van één dagdeel krijgen deelnemers een uitgebreide update over de laatste ontwikkelingen inzake de meest recente beleidsvoorstellen van het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) en de Financial Stability Board (FSB). Centraal staan recente consultatie documenten van deze instellingen (BCBS, FSB).

Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan een belangrijke financieringsbron die banken gebruiken om hun eigen vermogen aan te vullen: hybride bankkapitaal

Nederlandse banken moeten extra reserves gaan aanleggen om te kunnen voldoen aan de nieuwste kapitaaleisen.
Bereid je als professional voor op deze nieuwe maatregelen. Zorg dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en pas dit toe in je dagelijkse werkzaamheden.


De inhoud van de training

Basel 1-2-3 in vogelvlucht

 • Concept van risico gewogen activa
 • Drie vormen van kapitaal: CET1, AT1 en Tier 2
 • Impact introductie Basel 1 op kapitaalratio’s banken
 • Waarom Basel 3?
 • Aanpassingen in kapitaalvereisten onder Basel 3


‘Basel 4’ – impact op kapitaalvereisten banken

 • Financial Stability Board – Total Loss Absorption Capacity (TLAC)
 • Waarom TLAC?
 • Wat is TLAC?
 • TLAC: relatie met andere kapitaalvereisten
 • TLAC: opties om te voldoen aan additionele Tier


Kapitaalvereisten

 • Basel Commitee: voorstel Capital Floors
 • Basel Commitee: voorstel aanpassen Standardised Approach Credit Risk


Hybride bankkapitaal: Additional Tier 1

 • Belangrijkste kenmerken
 • Emittenten en investeerders


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies. Er wordt een reader ter beschikking gesteld, waarvan het noodzakelijk is om deze voorafgaande aan de training te bestuderen.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis