Banking Riskmanagement

De rol van risicobeheer wordt steeds belangrijker nu financiële instellingen, hun leveranciers en toezichthouders over de hele wereld erkennen dat goede risicobeheerpraktijken van vitaal belang zijn, niet alleen voor het succes van individuele bedrijven, maar ook voor de veiligheid en soliditeit van het financiële systeem als geheel.

Als gevolg hiervan hebben 's werelds toonaangevende toezichthouders verordeningen ontwikkeld op basis van een aantal ‘good practice’ methoden die worden gebruikt bij risicobeheer.

 • Leer alles over Banking Riskmanagement
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis
 • Kom alles te weten over de risico’s, de impact van de financiële markten en de wet- en regelgeving op de bancaire sector.
Delen:
Algemeen

Over Banking Riskmanagement

Leerdoel van dit interactieve trainingsprogramma is het verschaffen van een diepgaand inzicht in bancaire risico’s, w.o. krediet, markt-, operationele en geïntegreerde risico's, de risicobeheersmethoden, bestuursstructuren voor het risicobeheer bij banken en de regelgevingsbeginselen die zijn uiteengezet door het Basel Committee for Banking Supervision.

Na actieve deelname aan deze zeer actieve training zullen deelnemers:

 • Beter voorbereid zijn om de juiste vragen te stellen bij het monitoren en meten van complexe financiële risico's;
 • potentiële problemen in verband met risicobeoordeling, mitigatie en management te herkennen;
 • kennis en inzichten hebben om de juiste vragen te stellen bij het monitoren en meten van complexe financiële risico's.

De training wordt aangeboden in 5 casus gerichte en interactieve bijeenkomsten van één dagdeel (4 uur) en bestaat uit de navolgende kennisonderdelen.

De inhoud van de training

Gezien het internationale karakter van het vakgebied worden in dit overzicht de Engelstalige termen gebruikt:

Functions and Forms of Banking

 • Core Activities of Banks and Bank Income
 • Banking Risks
 • Forces Shaping the Banking Industry


Managing Banks

 • Balance Sheet and Income Statement
 • Loan Losses
 • Asset and Liability Management
 • Corporate Governance


Banking Regulation

 • The evolution of Risk Regulation in Banking
 • Foundations of Bank Regulation
 • International Regulation of Bank Risks
 • Deposit Insurance


Understand Financial Markets

 • The Structure of the International Financial Markets
 • Supply and Demand of Capital
 • Supply and Demand of Currencies
 • Supply and Demand of Risk – Derivatives
 • Monetary Policy
 • Trade Motivation and Organization


Credit Risk

 • The Credit Process
 • The Credit Analysis Process
 • Information Sources


Credit Risk Management

 • Portfolio Management
 • Techniques to Reduce Portfolio Risk
 • Portfolio Credit Risk Models
 • Credit Monitoring
 • Credit Rating Agencies
 • Alternative Credit Risk Assessments Tools
 • Early Warning Signals
 • Remedial Management
 • Managing Default
 • Practical Implications of the Default Process
 • Credit Risk and Basel Accords


Markets Risk

 • Introduction to Market Risk
 • Basics of Financial Intstruments
 • Trading
 • Market Risk Measurement and Management
 • Market Risk Regulation
 • Market Risk and Basel Accords


Operational Risk

 • What is Operational Risk?
 • Operational Risk Events
 • Operational Loss Events
 • Operational Risk management
 • Operational Risk and Basel Accords


Regulatory Capital and Supervision

 • Bank Regulatory Capital
 • Types of Bank Regulatory Capital under Basel II
 • Bank Capital under Basel III
 • Pillar II – Supervisory Review
 • Pillar III – Market Discipline
 • Bank Capital under Bsel IV
 • International Cooperation
 • Beyond Regulatory Capital


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groep)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De training wordt zowel in het Engels als in het Nederlands verzorgd

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis