Zakelijk Bankieren

Over ons maatwerk

Header Maatwerk
Algemeen

Zakelijk Bankieren

In de hedendaagse snel veranderende financiële wereld biedt Lindenhaeghe een actueel en eigentijds aanbod van toepasbare vakkennis voor alle niveau's op het gebied van Zakelijk Bankieren: van instromers tot beleidsbepalers.

De zakelijke financieringsmarkt vraagt om hoog gekwalificeerde professionals. Deze professionals zijn niet alleen gericht op vakinhoud, maar beschikken ook over een ruime mate van juiste competenties en vaardigheden.

Tijdens onze praktijkgerichte opleidingen leer je hoe een zakelijke kredietaanvraag tot stand komt. Je leert hoe je een goede bedrijfsanalyse maakt en wat voor krediet daaraan gekoppeld kan worden. Je analyseert en beoordeelt de kredietaanvraag, je stelt een balans op en kijkt naar de resultatenrekening en je gaat aan de slag met het maken van kasstroomanalyses. Daarnaast kun je je ontwikkelen in het schrijven van goede kredietrapportages.

Voorbeeld situatie

Een klant van Lindenhaeghe kreeg vanuit een grootbank het verzoek om professionals te leveren voor de afdeling Bijzonder Beheer. Deze professionals moesten zowel vakinhoudelijk als op vaardigheden worden getraind, met name omdat Bijzonder Beheer situaties vaak gevoelige kwesties zijn voor de ondernemers. Daarnaast moesten de professionals leren om een kredietrapportage te maken voor hun zakelijke relatie.

Oplossing

Met twee vakspecialisten uit de praktijk die zelf nog actief zijn met intensieve begeleidingen hebben we deze training op maat gemaakt. Tijdens de training hebben we de professionals geleerd hoe ze een goede probleemanalyse moesten opstellen. Dit wordt gedaan op basis van een juiste bedrijfs- en financiële analyse met bepaling van de bancaire positie. De uitkomst hiervan leidt tot het maken van volledig uitgewerkte scenario-analyse met bijhorende schriftelijk opgestelde rapportages en het uitstippelen van de meest logische strategie. Deze rappportages zijn kernachtig geschreven met een goede kijk op de risico’s en gericht op de lezer die zijn besluit hierop baseert. Daarnaast hebben de deelnemers geleerd hoe ze met de zakelijke ondernemer in gesprek moeten gaan en een verdergaande adviesrelatie kunnen opbouwen.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Individueel of teamcoaching

Coachingsmogelijkheden

Wilt u individueel of met uw team kijken naar vaardigheden, naar ambities? Wilt u groeien in uw rol en wilt u gerichte en persoonlijke feedback en ondersteuning?

We hebben ervaren coaches ( uit de praktijk) die u heel graag verder helpen met uw individuele coachingsbehoefte. We zorgen voor een gedegen intake om zo tot een persoonlijk plan van aanpak te komen.

We gaan ook graag met u in gesprek over de rol en de kracht van het team, de collectieve ambitie en de potentie van uw team.

Wij gaan graag in gesprek om te inventariseren waar wij de individuele teamleden kunnen ondersteunen of richting kunnen geven aan hun collectieve ambitie, hun individuele rol en in hun rol binnen het team. Door de collectieve ambitie van een team gezamenlijk te beschrijven en er daarna op te sturen is het resultaat veel meer dan de som der delen.

Wilt u meer informatie over de verschillende coachingsmogelijkheden, neem dan contact met ons op via Maatwerk@lindenhaeghe.nl. We helpen u graag.


Incompany & maatwerk
Incompany & maatwerk