Wwft

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorisme financiering te bestrijden. Maar hoe herken je dit? In deze maatwerktraining Wwft leren we je er alles over.

Houd er rekening mee dat deze training een maatwerktraining betreft en daarom niet beschikbaar is voor open inschrijvingen.

 • Met deze cursus Wwft weer up to date
 • Leer alles over een ongebruikelijke transactie
 • Hoe herken je witwaspraktijken?
Delen:
Algemeen

Over Wwft

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Je bent als financieel professional verplicht cliëntenonderzoek te doen en te melden wanneer je ongebruikelijke transacties waarneemt. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over.

Inmiddels is de nieuwe aangescherpte Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) in werking getreden. De aanscherping zit vooral in het cliëntenonderzoek en het openbaar maken van het UBO-register. Het ten onrechte niet melden van verdenkingen kan zware consequenties hebben, maar ten onrechte wél melden ook! Dit zorgt voor grote dilemma’s. In deze cursus krijg je praktische informatie om de Wwft na te leven.


De cursus Wwft geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Bij wie moet ik een cliëntenonderzoek afnemen?
 • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd onderzoek?
 • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?
 • Bij welke cliënten moet je extra opletten?
 • Wat is een ongebruikelijker transactie?
 • Hoe ziet het UBO-register eruit?
 • Hoe herken ik witwaspraktijken?
 • Waar en hoe moet ik verdenkingen melden?
 • Hoe verwerk ik een FIU melding?
 • Wat is een PEP en hoe ga ik daarmee om?


De inhoud van de training

Deel 1: De Wwft

 • Internationale regelgeving
 • Kader witwassen, sanctiewetgeving en anti-corruptiewetgeving
 • Wettelijk kader Wwft
 • Wat is witwassen, hoe was je wit?
 • Wie zijn meldplichtige instellingen
 • Vrijstellingen onder de Wwft
 • Cliëntonderzoek in de Wwft en melden ongebruikelijke transacties
 • Ongebruikelijke transacties
 • Meldplicht
 • Leidraad Wwft
 • Toezichtsregime
 • Fatf / US Patriot Act
 • Sanctions
 • Internationaal betalingsverkeer


Deel 2: Cliëntonderzoek in de praktijk​

 • Van klantidentificatie naar klant acceptatie
 • Het stellen van de juiste vragen
 • Inrichting en uitvoering van het klantidentificatieproces
 • Bronnen – business intelligence
 • Klantonderzoek en vastleggen informatie
 • FIU (film)
 • Leren hoe je een FIU melding moet doen
 • Hoe ziet het UBO Register eruit
 • PEP (Politiek Prominent Persoon) in de Wwft


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies. Er wordt een reader ter beschikking gesteld, waarvan het noodzakelijk is om deze voorafgaande aan de training te bestuderen.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis