WTT

Krijg inzichtelijk wat de ontwikkelingen in de Wtt zijn en hoe deze kunnen doorwerken naar de eigen integere en beheerste bedrijfsvoering van het trustkantoor.

  • Unieke training om integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken
  • Begrijp de gevolgen van de WTT voor de trustsector
  • Interactieve training met casuïstiek en actualiteiten
Delen:
Algemeen

Over WTT

Het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is inmiddels in werking getreden. Sinds de introductie in 2004 heeft de Wtt een verschuiving van zelfregulering naar wettelijke regulering en toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) teweeg gebracht.

Na afloop heb je inzichtelijk wat de ontwikkelingen in de Wtt zijn en hoe deze kunnen doorwerken naar de eigen integere en beheerste bedrijfsvoering van het trustkantoor. Het nieuwe wetsvoorstel strekt tot ‘verdergaande regulering’. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel betreffen – naast enige technische aanpassingen – maatregelen om:

• Integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken;
• Cliëntenonderzoek te verbeteren;
• Toezicht- en handhavingsinstrumentarium uit te breiden.


Na afloop van deze cursus kun je de belangrijkste wijzigingen, die gepaard gaan met de inwerktreding van de nieuwe Wtt 2018, doorgronden. Je begrijpt ook welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen hebben voor de trustsector. Bovendien begrijp je de typologieën waarmee wordt gewerkt om misbruik van trustkantoren te herkennen.

Het wetgevend kader voor trustkantoren is de laatste jaren aan de nodige veranderingen onderhevig. Een strengere toezichthouder, de publieke opinie, de nieuwe Wtt 2018, het UBO-register, de Wwft, de Mandatory Disclosure richtlijn en overige Europese initiatieven zijn ontwikkelingen die een trustkantoor geacht wordt bij te houden en daarop tijdig te anticiperen. Kortom, zorg dat je op de hoogte bent. Het bijhouden en implementeren; dat is complex en uitdagend.

De inhoud van de training

  • Misbruik van typologieën en complexe zeggenschapsstructuren
  • Integere en beheerste bedrijfsvoering
  • Twee dagelijkse beleidsbepalers
  • Grondslag van verbod op diensten
  • Toezichtsinstrumentarium


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies. Er wordt een reader ter beschikking gesteld, waarvan het noodzakelijk is om deze voorafgaande aan de training te bestuderen.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis

Anderen bekeken ook