Service en contact
Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Wij helpen je graag verder. Je kunt mailen naar support@lindenhaeghe.nl of bellen naar 030 – 693 23 48 (tussen 9u-17u). Heb je vragen over de fusie? Kijk op fusie.lindenhaeghe.nl.
Service en contact

Waar kan ik mijn klacht (over mijn examen) indienen?

Heb jij een inhoudelijke klacht?

Meldingen over de kwaliteit van bepaalde examenvragen dienen in principe via de examenleider te lopen en na het examen in de VOV gemeld te worden. Deze meldingen geeft DUO vervolgens door aan het CDFD. Een kandidaat ontvangt geen individuele, inhoudelijke reactie op zijn melding aan de examenleider.

  • Indien de melding niet (of niet volledig) in de VOV vermeld is kan de melding (ook) bij CDFD ingediend worden (info@cdfd.nl). Onder inhoudelijke klachten wordt onder andere verstaan:
  • Inhoudelijk incorrecte/niet-valide vragen
  • Subjectieve/dubbelzinnige vraagstelling
  • Taalfouten in de examens
  • Inhoudelijke klachten worden geanalyseerd, maar kunnen nooit tot bijstelling van een examenuitslag leiden. Zie voor meer informatie de website van het cdfd.


Er geldt voor inhoudelijke klachten geen beroepsmogelijkheid. Per examen kan maximaal één keer per kandidaat een algemene klacht worden ingediend.

Heb jij een klacht over de omstandigheden van het examen?

Klachten die betrekking hebben op de omstandigheden tijdens de examenafname (zowel tijdens, daarvoor als daarna) kun jij indienen bij Lindenhaeghe via klachten@lindenhaeghe.nl. Het gaat dan om klachten met betrekking tot het examenafnameproces.

Denk hierbij aan:

  • Bereikbaarheid, parkeergelegenheid en/of het ontvangst ter plaatse
  • Communicatie in algemene zin, de kosten, de informatieverstrekking
  • Locaties, de examenruimte en/of de faciliteiten ter plaatse
  • Examenleider, de gegeven materialen, de nazorg

Klachten met betrekking tot het examenproces worden binnen vier weken na binnenkomst afgehandeld. Mocht dit langer duren, dan zal Lindenhaeghe dit schriftelijk laten weten. Vergeet niet om een duidelijke beschrijving te geven van datgene waarop de klacht betrekking heeft.


Heb jij een andere klacht?

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail aan Lindenhaeghe gericht worden. Algemene klachten dienen te worden voorzien van een beschrijving van datgene waar de klacht betrekking op heeft.

Raadpleeg onze klachtenprocedure voor meer informatie.