• Delen:

Waar kan ik mijn klacht over de omstandigheden rond mijn examen indienen?

Klachten die betrekking hebben op de omstandigheden tijdens de examenafname (zowel tijdens, daarvoor als daarna) dient de kandidaat in bij Lindenhaeghe. Het gaat om algemene klachten met betrekking op het examenafnameproces, welke geen vakinhoudelijke betrekking hebben op examenvragen of examenuitslagen. Onder algemene klachten worden, onder andere, klachten verstaan met betrekking tot:

  • Bereikbaarheid, parkeergelegenheid en/of het ontvangst ter plaatse
  • Communicatie in algemene zin, de kosten, de informatieverstrekking
  • Locaties, de examenruimte en/of de faciliteiten ter plaatse
  • Examenleider, de gegeven materialen, de nazorg

Algemene klachten kunnen schriftelijk of per e-mail aan Lindenhaeghe gericht worden. Algemene klachten dienen te worden voorzien van een beschrijving van datgene waar de klacht betrekking op heeft.

Algemene klachten met betrekking tot het examenproces worden binnen vier weken na binnenkomst afgehandeld door het bedrijfshoofd examens. Mocht dit langer duren, dan zal Lindenhaeghe dit schriftelijk laten weten.

Er geldt geen beroepsmogelijkheid. Per examen kan maximaal één keer per kandidaat een algemene klacht worden ingediend.

Algemene klachten worden in behandeling genomen, maar kunnen nooit tot een bijstelling van de examenuitslag leiden. 

Noteer jouw klacht kort en bondig en email deze naar klachten@lindenhaeghe.nl. Wij kunnen vanuit het wettelijk kader alleen klachten rond de procedure bij het afgelegde examen in behandeling nemen. Raadpleeg onze klachtenprocedure voor meer informatie.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Lindenhaeghe.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...