Schuldhulpverlener (SHV) alle examens

Welk(e) examen(s) boek jij?
Header bovenwettelijk
Algemeen

Wat doet de Schuldhulpverlening?

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Iedere dag wordt consumeren via reclame-uitingen aangeprezen, het consumptief krediet heeft de consument in een kwetsbare positie doen belanden en de wet- en regelgeving in het sociale domein is voor de meeste burgers ingewikkeld, onduidelijk en onoverzichtelijk.

Mensen met financiële zorgen hebben vaak niet de kracht en het vermogen zelfstandig uit de problemen te komen en belanden in een vicieuze cirkel. Veel instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Als de gemeente niet kan helpen, zijn veel mensen uiteindelijk aangewezen op een bewindvoerder. Het is belangrijk de vicieuze cirkel te doorbreken; de schuldhulpverlening speelt hierin een belangrijke rol.

Beroepskwalificaties
Wil jij een rol vervullen binnen de schuldhulpverlening? Lindenhaeghe biedt opleidingen aan voor de volgende beroepskwalificaties: budgetcoach, schuldhulpverlener of bewindvoerder.

Basis Financiële Zorgverlening
Welke beroepskwalificatie je ook ambieert, je begint met een theoretische basis die betrekking heeft op iedere functie binnen de schuldhulpverlening. In de Basis Financiële Zorgverlening komt de kaderzetting en het primaire processchema schuldhulpverlening aan bod. Het uitgangspunt is het stabiliseren van de financiële situatie; zonder stabilisatie geen effectieve schuldenoplossing.

Budgetcoach
De budgetcoach lost budgettaire problemen op, inventariseert inkomsten en uitgaven en ontwikkelt samen met de klant een duurzaam financieel huishouden. In dit proces wordt gestuurd op zelfredzaamheid. In de meeste gevallen is hiervoor een gedragsverandering nodig bij de cliënt. De beschikbare mogelijkheden hiertoe zijn: ondersteuning, coaching en communicatie.

Schuldhulpverlener
Als de schulden zo zijn opgelopen dat ze problematisch hoog zijn, zijn er vaak nog maar twee uitwegen: gebruikmaken van minnelijke schuldhulpverlening (MSNP) of de wettelijke regeling voor schuldsanering (WSNP).
De schuldhulpverlener registreert de hulpvraag en begeleidt de schuldenaar gedurende het gehele traject. Daartoe inventariseert en analyseert een schuldhulpverlener de situatie, neemt al dan niet tijdelijk het financieel beheer over, lost de schuldensituatie op en voorkomt recidive.

Bewindvoerder
Beschermingsbewind betreft het financieel beheer van de cliënt dat onder toezicht van de rechtbank door een beschermingsbewindvoerder wordt overgenomen. Bewind wordt uitgesproken door de rechter. De rechtbank maakt de bewindvoerder dus eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van het financieel beheer.

Informatie

Hoe verhouden SHV I, SHV II en SHV III zich tot elkaar?

Om aan de slag te gaan als Budgetcoach of Schuldhulpverlener is belangrijk dat je kunt aantonen dat je kennis van zaken hebt. Dit doe je door middel van inschrijving in het KIWA-register SHV I, SHV II en/of SHV III. Maar welk examen hoort bij welke beroepsgroep?

SHV III Budgetcoach
Om aan de slag te gaan als Budgetcoach is belangrijk dat je kunt aantonen dat je kennis van zaken hebt. Dit doe je door middel van inschrijving in het KIWA-register SHV III. Je wordt hier ingeschreven als je de beide SHV III-examens haalt (multiple choice en casus) én het Praktijkassessment afrondt met een voldoende. Je hoeft het Praktijkassessment maar één keer te doen. Dus heb je deze al gehaald bij SHV I? Dan hoef je deze voor SHV III niet nogmaals te doen.

SHV I Schuldhulpverlener
Om aan de slag te gaan als Schuldhulpverlener is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je kennis van zaken hebt. Dit doe je door middel van inschrijving in het KIWA-register SHV I. Je wordt hier ingeschreven als je de beide SHV I-examens haalt (multiple choice en casus) én het Praktijkassessment afrondt met een voldoende. Je hoeft het Praktijkassessment maar één keer te doen. Dus heb je deze al gehaald bij SHV III? Dan hoef je deze voor SHV II niet nogmaals te doen.

SHV II Verdieping (na behalen SHV I)
De module SHV II is een verdiepingsmodule voor schuldhulpverleners. Behaal je het examen SHV II (multiple choice en casus) dan word je ingeschreven in het KIWA-register SHV II en toon je aan dat kennis hebt van onder andere betalings- en schuldregelingen en de WSNP. Deze onderwerpen maken – net als alle onderwerpen uit SHV I en SHV III – deel uit van de gecombineerde SHV/BC-opleiding van Lindenhaeghe.

Bij SHV II is géén Praktijkassessment van toepassing.

Informatie

Over SHV I, SHV II en SHV III en de praktijk/vacatures

In vacatures voor Budgetcoaches en Schuldhulpverleners wordt meestal niet specifiek gevraagd om SHV I, SHV II en/of SHV III. Hoe verhouden deze examens en inschrijvingen bij KIWA zich dan tot de arbeidsmarkt?

Bij vacatures binnen het ‘sociaal domein’ waarin om budgetcoaches en schuldhulpverleners gevraagd wordt, zie je vaak ‘SJD’ als opleidingssuggestie staan. SJD is de Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening en deze 4-jarige opleiding leidt op tot juridisch dienstverlener waar ook de schuldhulpverlener en budgetcoach onder vallen. Tijdens de Hbo-opleiding wordt dit beroepenveld echter vrij summier behandeld. Met jouw inschrijving in het KIWA-register SHV I en/of II en III toon je aan dat jij over dezelfde (zo niet uitgebreidere) kennis beschikt. De Fase 1 en Fase 2, die je ook vaak tegenkomt in vacatures, sluiten aan bij SHV I en SHV II, zoals KIWA deze registreert. Verder wordt bij deze beroepen vooral ook gekeken naar communicatieve -en gespreksvaardigheden. Bij de Opleiding Schuldhulpverlener/ Budgetcoach van Lindenhaeghe behandelen we niet alleen alles uit de modules SHV I, II en III, we trainen je ook op vaardigheden. Een groot voordeel voor jouw toekomstige sollicitaties!