Professioneel Bankieren

Over ons maatwerk

Header Maatwerk
Algemeen

Professioneel Bankieren

In de snel veranderende financiële wereld biedt Lindenhaeghe een actueel en eigentijds aanbod van toepasbare vakkennis voor alle niveau's op het gebied van Professioneel Bankieren: van instromers tot beleidsbepalers.

De wereld van professioneel bankieren is breed. Ben je actief binnen risk domeinen van een bank of grootbank? Werk je bij treasury of op de afdeling Financial Markets? Of heb je een specifieke maatwerk vraag als het gaat om wet- en regelgeving vanuit de Europese Centrale Bank (ECB)?

Lindenhaeghe Maatwerk heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van professioneel bankieren met vakspecialisten uit de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan gestructureerde producten (Derivaten of Securitisatie), maar ook een uitgebreide opleiding “Financiële Markten”. Ons aanbod is daarom ook breed, van trainingen in betalingsverkeer tot aan trainingen op het gebied van Trade Finance of Valutarisicomanagement. Alles is mogelijk voor elke afdeling of individueel persoon.


Voorbeeld situatie
Voor een grootbank verzorgen wij elk kwartaal de Banking Simulation Game. Meer dan ooit is het van belang dat bankiers, ongeacht niveau of functie, de complexiteiten van bankieren in het huidig tijdperk begrijpen, om ‘the big picture’ te zien en om uitdagingen tijdig te signaleren.

Deze maatwerk simulatie biedt de kans om ‘the big picture’ in een kort tijdsbestek te gaan zien. Door de unieke en interactieve mix van theorie en praktijk, kunnen deelnemers onmiddellijk nieuwe inzichten toepassen in een realistische bank simulatie. Met directe en gedetailleerde feedback worden skills verder ontwikkeld en wordt getoond hoe men efficiënte oplossingen vindt voor de uitdagingen waar banken mee worstelen.

De deelnemers werken tijdens de simulatie in teamverband en ervaren hoe producten en activiteiten binnen de bank met elkaar verbonden zijn. Ook wordt inzicht verkregen hoe de verschillende financiële risico’s beheerst kunnen worden. Het effect van een directiebesluit in een veranderende economie wordt in de simulatie magnifiek getoond. Dit geldt ook voor hefboomwerkingen en verbanden tussen activa en passiva in de balans en resultaat!

Oplossing
Deelnemers hebben geleerd om in teamverband een bank te besturen. In een virtuele omgeving leg je de te maken keuzes van ‘jouw' bank vast. Ga je concurreren op rente? Kies je voor de zakelijke kredietverlening? Of ga je mogelijk je hypotheekportefeuille afstoten? Deelnemers leerden daardoor de bank te begrijpen en daardoor hun functie beter uit te voeren.

Zij kregen in een hoog tempo het diepere inzicht hoe de producten en activiteiten binnen de bank met elkaar verbonden zijn, welke risico’s (extern en intern) een bank loopt en hoe de economie impact heeft op de genomen besluiten.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis

Trainingen Professioneel Bankieren