Oefenexamenvragen PE

Ben jij klaar voor het PE-examen? Doe een steekproef!

Contact Lindenhaeghe
PE-examen

Oefenen voor het PE-examen met deze examenvragen

Ben jij klaar voor het PE-examen? Het maken van een oefenexamen PE is een slimme manier om dit te testen. Op deze pagina vind je linkjes naar verschillende PE oefenvragen. Deze kun je gratis maken. Even een snelle kennischeck? Dit is een leuke manier!

Deze pagina is op 24 april 2022 geüpdatet naar aanleiding van de PE-periode 2022 - 2025.

NB
We hebben ook een pagina met Wft Oefenvragen.

Andy's overdrachtsbelasting

PE Hypothecair krediet

Vraag van de maand

Andy (36 jaar) heeft een huis gekocht. Hij wil weten hoeveel overdrachtsbelasting hij is verschuldigd. Hij gaat hierover in gesprek met de hypotheekadviseur. Het volgende wordt duidelijk.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden


Woning

 • Andy heeft een ruim appartement gekocht voor € 295.000.
 • De WOZ-waarde bedraagt € 289.000.
 • Andy heeft hiervoor alleen maar in huurwoningen gewoond.
 • Andy gaat het appartement gebruiken als zijn hoofdverblijf.


Financiering

 • Andy wil graag een annuïteitenhypotheek.
 • Hij heeft inmiddels berekend wat de maandlast wordt als hij kiest voor een rentevastperiode van 30 jaar en een rente van 2,1%.
 • De bijkomende kosten wil Andy uit eigen middelen betalen.


Andy zegt: “Ik wil graag weten hoeveel spaargeld ik nodig heb om de bijkomende kosten te kunnen betalen. Ik weet inmiddels hoe duur het advies is en hoog de taxatiekosten zijn. Maar kunt u mij aangeven hoeveel de overdrachtsbelasting bedraagt?”

Wat is de meest correcte reactie van de hypotheekadviseur?

A. Ik kan u gerust stellen. U hoeft helemaal geen overdrachtsbelasting te betalen. U valt onder een vrijstelling.

B. U bent € 5.900 aan overdrachtsbelasting verschuldigd

C. U bent € 23.600 aan overdrachtsbelasting verschuldigd


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg:

Optie B is juist.

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, dan is sinds 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting verschuldigd:

 • de woningkoper is meerderjarig en jonger dan 35 jaar;
 • het is de eerste keer dat de koper een vrijstelling aanvraagt voor de overdrachtsbelasting (dit moet zijn vastgelegd in een verklaring). Het maakt dus niet uit of de koper eerder al eens een eigen woning heeft gehad;
 • de woning gaat als hoofdverblijf dienen; en
 • de woningwaarde is € 400.000 of lager (deze extra voorwaarde geldt pas sinds 1 april 2021).


Andy is te oud en komt dus niet in aanmerking voor de vrijstelling. Het tarief is in zijn geval 2% over de aankoopwaarde oftewel € 5.900.

Hypothecair krediet
Hypothecair krediet
Riannes vakantiehuisje

PE Hypothecair krediet

Rianne (36 jaar) heeft een vakantiehuisje gekocht en wil dit verduurzamen. Ze gaat hierover in gesprek met de hypotheekadviseur.
Het volgende wordt duidelijk:

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Woning

 • Rianne heeft een vakantiehuisje gekocht in Bergen aan zee voor € 139.000.
 • Rianne is van plan om ieder weekend gebruik te maken van het vakantiehuisje.
 • Rianne wil het vakantiehuisje in de zomermaanden verhuren aan een vakantieganger.


Verduurzaming

 • Rianne wil het dak en de vloeren van het vakantiehuisje laten isoleren.
 • Rianne wil ook een ventilatiewarmtepomp laten aanleggen in het vakantiehuisje.
 • Rianne overweegt ook om zonnepanelen op het dak van het vakantiehuisje te laten plaatsen.


Rianne zegt: “Ik heb gelezen dat je de ISDE-subsidie kan aanvragen voor energiebesparende voorzieningen, zoals isolatie en warmtepompen. Kom ik daar ook voor in aanmerking?”

Wat is de meest correcte reactie van de hypotheekadviseur?

A. Nee, u heeft in dit geval geen recht op deze subsidie

B. Ja, maar alleen als u minimaal twee maatregelen treft

C. Ja, maar alleen als u de maatregelen laat uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg
Optie A is juist.

De ISDE is alleen van toepassing op een woning die als hoofdverblijf dient of hoofdverblijf wordt direct na renovatie. Als het om een hoofdverblijf zou gaan, dan gelden onder andere de voorwaarden dat er minimaal twee maatregelen moeten worden genomen en dat deze worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf.

Van een professioneel handelende partij als de bank, in haar adviserende rol, mag trouwens worden verwacht dat er enige tekst en uitleg wordt gegeven over een mogelijke subsidieregeling waar de consument gebruik van kan maken. Dit strekt echter niet zover dat de adviseur de consument uitvoerig op alle aspecten van het subsidietraject hoeft te wijzen.

Pascal wil een auto kopen

PE Consumptief krediet

Pascal is onlangs bij zijn adviseur Consumptief krediet geweest voor een inventarisatie. Pascal heeft namelijk een Consumptief krediet nodig, omdat hij een nieuwe auto wil kopen en hij onvoldoende middelen heeft.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Advies
Vanochtend hebben Pascal en de adviseur Consumptief krediet de analyse en het advies besproken. Pascal heeft vanmorgen meteen besloten dat hij zich kon vinden in het advies en daarom heeft de adviseur direct de aanvraag ingediend bij de geadviseerde kredietverstrekker.

Afwijzing
Vanmiddag ontvangt de adviseur Consumptief krediet een bericht van de kredietverstrekker met wie hij een bemiddelingsovereenkomst heeft. De kredietverstrekker heeft de aanvraag van Pascal afgewezen in verband met de toetsuitslag bij het CKI. Wat er precies aan de hand is, wordt niet duidelijk uit de afwijzing en daarom neemt de adviseur contact op met de kredietverstrekker. Deze weigert om meer informatie te geven.

Welke reactie van de adviseur Consumptief krediet is het meest professioneel en inhoudelijk correct in deze situatie?

A. In het kader van mijn zorgplicht moet ik mijn klant volledig informeren. Daarom heb ik de toetsuitslag nodig. Jullie mogen deze uitslag van het BKR ook met mij delen.

B. De klant zal zelf ook wel weten wat er in het CKI is opgenomen, waardoor deze aanvraag nu niet wordt gehonoreerd. Ik zal de klant wel vragen wat er nu precies aan de hand is

C. In de AVG is opgenomen dat jullie deze informatie met mij mogen delen en uiteindelijk heb ik de klant ook van advies voorzien. Ik zou dan ook graag namens mijn klant willen weten wat de reden is van deze afwijzing

D. Ik weet dat het niet is toegestaan om de toetsuitslag van een klant met derden te delen, maar ik wil mijn klant graag volledig informeren over de reden van de afwijzing. Ik had daarom graag de toetsuitslag van jullie ontvangen

Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Optie A is juist.

In 2018 heeft het BKR het reglement aangepast. Door de aanpassing van het reglement mag een kredietverstrekker de toetsuitslag van het BKR delen met een intermediair als dat nodig is in het kader van de zorgplicht van het intermediair. Uit de wettelijke zorgplicht van het intermediair volgt namelijk dat hij voldoende informatie moet inwinnen over zijn klant en dat hij de klant voldoende moet informeren. Als een kredietaanvraag wordt afgewezen in verband met de toetsuitslag, dan moet het intermediair de klant daar dus volledig over informeren. Hiervoor heeft hij de toetsuitslag nodig. De kredietverstrekker mag overigens wel nog steeds bepalen welke informatie wel en niet wordt gedeeld met het intermediair.

Consumptief krediet
Consumptief krediet
Doorlopend krediet van Carol

PE Consumptief krediet

Carol heeft een vraag over haar doorlopend krediet. Zij legt de vraag voor aan zijn adviseur Consumptief krediet.
Het volgende is aan de orde:

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Lopend doorlopend krediet

 • Carol heeft een doorlopend krediet met een limiet van € 10.000.
 • Zij heeft het krediet vier jaar geleden afgesloten. Er heeft sindsdien geen actualisatie plaatsgevonden.
 • Carol heeft inmiddels € 1.250 opgenomen.
 • De maandlast voor het doorlopend krediet bedraagt € 175.


Wensen en doelstellingen

 • Carol wil € 6.500 extra opnemen.
 • Carol wil weten of zij nog inkomensgegevens moet overhandigen aan de geldverstrekker.


Carol zegt: “Ik heb kort geleden een brief ontvangen van de geldverstrekker. Daarin stond dat zij mij om inkomensgegevens kunnen vragen in bepaalde gevallen. Moet ik dat nu doen?”

Wat is de inhoudelijk correcte reactie van de adviseur Consumptief krediet?

A. Ja, omdat er al meer dan drie jaar niet is geactualiseerd

B. Nee, omdat er minder dan 80% van de limiet is opgenomen

C. Nee, omdat het opgenomen saldo lager is dan € 8.000


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Optie A is juist.

De geldverstrekker moet doorlopende kredieten met actuele opnamemogelijkheid actualiseren als het krediet al langer loopt dan 36 maanden, en in de afgelopen 36 maanden geen actualisatie heeft plaatsgevonden, in de volgende situaties:

 • als het krediet tussen de 36 en 48 maanden geleden afgesloten; of
 • als de laatste actualisatie tussen 36 en 48 maanden heeft plaatsgevonden.


Daarnaast moet er sprake zijn van een uitnutting van minimaal 70%. Oftewel, er moet minimaal 70% van de limiet zijn opgenomen. Dat is hier het geval. Het uitnuttingspercentage is hier 77,5%.

Koeriersbedrijf Onderweg

PE Inkomen

Astrid is DGA van koeriersbedrijf Onderweg. Ze heeft 50 werknemers in dienst. Ze wil Sonja, één van haar koeriers, ontslaan. Ze gaat hierover in gesprek met de adviseur Inkomen. Het volgende wordt duidelijk:

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Concurrentie

 • Door enorme plaatselijk concurrentie van een prijsvechter in de bezorgmarkt moet Astrid snijden in haar personeelsbestand.
 • Sonja is bereid met wederzijds goedvinden het koeriersbedrijf te verlaten.


Gegevens Sonja

 • Op het moment van ontslag is Sonja 5 jaar en 13 dagen in dienst geweest van het koeriersbedrijf.
 • Het bruto maandsalaris van Sonja bedroeg € 2.100 (€ 16 bruto per uur).
 • Sonja werkte 6 uren per dag.


Astrid zegt: “Kunt u mij aangeven wat ik aan transitievergoeding moet betalen aan Sonja als ik de wettelijke regeling volg?”

Wat is de meest correcte reactie van de adviseur Inkomen? Let op! Het antwoord is een bedrag.

 • Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord: € 3.534,67

Uitleg

Over de 5 volledige jaren ontvangt Sonja een transitievergoeding van 1/3 x € 2.100 x 5 = € 3.500.

Over de 13 dagen in het 6e jaar ontvangt zij een transitievergoeding van ((€ 16 x 6 x 13) / € 2.100) x ((1/3 x € 2.100) / 12) = € 34,67.

De totale transitievergoeding is: € 3.500 + € 34,67 = € 3.534,67.

Inkomen
Inkomen
Bedrijf Ikke

PE Inkomen

Bedrijf Ikke heeft al jaren een loonsom van € 700.000. Bedrijf Ikke is voor zowel het WGA- als het ZW-risico bij UWV verzekerd. Bedrijf Ikke heeft een afspraak met de adviseur Inkomen, omdat de premie in 2022 voor beide risico’s is gestegen ten opzichte van 2021.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Historische schadelast:

 • De afgelopen vier jaren zijn een tweetal medewerkers in de WGA beland. Deze ziektegevallen worden aan bedrijf Ikke toegekend.
 • Twee jaar geleden is 1 medewerker in de ZW beland. Ook dit ziektegeval wordt aan bedrijf Ikke toegekend.


De eigenaar van bedrijf Ikke is niet blij met deze premieverhoging en hij vraagt zich af of hij hier zelf nog enige invloed op uit kan oefenen. Hij vindt het vervelend dat hij in de afgelopen jaren te maken heeft gekregen met 3 medewerkers die langdurig ziek zijn geworden. Alle ziektegevallen lagen buiten zijn invloedssfeer. Eigenrisicodrager worden ziet hij ook niet direct zitten als alternatief.

Welke reactie van de adviseur Inkomen is het meest professioneel en inhoudelijk correct op deze vraag van eigenaar van bedrijf Ikke?

A. Ik begrijp dat dit vervelend is. De premie die je bij UWV betaalt, is sinds dit jaar afhankelijk van de schadelast in de sector waarin je actief bent. De individuele schadegevallen bij je onderneming hebben dus geen invloed op de premie.

B. Vervelend dat de premie is gestegen. De WGA-uitkeringen worden voor een periode van maximaal 10 jaar aan jou toegekend en daar zul je dus nog een aantal jaren last van hebben. De ZW-uitkering telt maar voor maximaal 2 jaar mee bij het bepalen van de premie. Volgend jaar zal je ZW-premie dan ook afnemen.

C. Dit is vreemd. Sinds dit jaar word je namelijk gezien als kleine werkgever, dus de premie zou hierdoor niet meer afhankelijk moeten zijn van de individuele schade en de premie zou dan ook lager moeten zijn. Vind je het goed als ik dit even voor je uitzoek?

D. Dit is vreemd, want per 1 januari 2022 is de premie gedifferentieerd en zou je als kleine werkgever een korting moeten krijgen op de premie. Er zal hier dus sprake zijn van een vergissing.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Het juist antwoord is antwoord A.

Doordat de grens tussen een kleine werkgever en een middelgrote werkgever is opgeschoven, wordt bedrijf Ikke nu gezien als kleine werkgever voor de WGA en de ZW. De premie die bedrijf Ikke betaalt, is daardoor niet meer deels afhankelijk van de individuele schadelast, maar van de schadelast binnen de sector. De sectorpremie kan hoger zijn dan het individuele deel van de premie.

De premiedifferentiatie is ingevoerd voor de Aof-premie. Daar gaat deze vraag niet over.

De foutieve overboeking

PE Vermogen

Xander heeft via internetbankieren een foute overboeking gedaan. Hij neemt hierover contact op met de adviseur bij bank X.
Tijdens het gesprek met de bank wordt het volgende duidelijk:

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Rekeninggegevens

 • Xander heeft al zijn betaal- en spaarrekeningen ondergebracht bij bank X.
 • Xander heeft daarnaast een aantal jaren geleden een bancaire lijfrente bij bank X geopend.
 • Vier maanden geleden heeft Xander € 10.000 afgeschreven van zijn betaalrekening, omdat het saldo veel te hoog was.


Xander zegt: “Het was de bedoeling dat ik dit bedrag zou worden overgemaakt naar mijn spaarrekening, maar nu zie ik dat het geld is bijgeschreven op mijn lijfrenterekening. Waarschijnlijk heb ik het verkeerde rekeningnummer ingevuld bij de overboeking. Kunt u dit zo snel mogelijk corrigeren voor mij?”

Wat is de meest correcte reactie van de adviseur Vermogen?

A. Dat kan ik helaas niet doen, omdat de lijfrenterekening geblokkeerd is. Ik kan de rekening deblokkeren, maar dan moet u revisierente betalen over het volledige saldo.

B. Dat kan ik niet zomaar doen. U dient hiervoor toestemming te vragen bij de inspecteur van de Belastingdienst. Als u deze heeft ontvangen, kunnen wij meteen het bedrag terugboeken.

C. Dat is nog mogelijk. U bent er gelukkig op tijd bij. Als u mij het rekeningnummer doorgeeft van uw internetspaarrekening, dan zorg ik ervoor dat de € 10.000 wordt overgeboekt.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:
Antwoord B is juist.

Als een rekeninghouder binnen 3 maanden na de datum van de foutieve overboeking een melding doet bij een bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling of icbe, dan kan het overgeboekte bedrag zonder fiscale gevolgen worden geretourneerd zonder toestemming van de inspecteur.

Als de termijn van 3 maanden is overschreden, moet een rekeninghouder, bank, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling of icbe voor de inspecteur aannemelijk maken dat er sprake is van abusievelijke overboeking.

Vermogen
Vermogen
Onder bewindstelling

PE Vermogen

Eddy (29 jaar) staat sinds vorig jaar onder bewind vanwege problematische schulden. Eddy heeft eind augustus 2021 gehoord dat de regels rond de beslagvrije voet zijn veranderd per 1 januari 2021 en hij wil weten wat voor hem de gevolgen zijn.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Eddy (29 jaar) staat sinds vorig jaar onder bewind vanwege problematische schulden. Eddy heeft eind augustus 2021 gehoord dat de regels rond de beslagvrije voet zijn veranderd per 1 januari 2021 en hij wil weten wat voor hem de gevolgen zijn.

Problematische schulden

 • Eddy is in 2020 een minnelijk schuldhulpverleningstraject gestart.
 • Als hij dit traject succesvol doorloopt, heeft hij al zijn schulden binnen drie jaar afgelost.


Inkomsten en uitgaven

 • Eddy heeft een inkomen van € 2.300 netto per maand.
 • Op een groot deel van het inkomen ligt beslag in verband met de aflossing van de schulden.
 • Eddy heeft nog net voldoende over om boodschappen te doen.


Eddy heeft met behulp van de burgertool berekend hoe hoog in 2021 zijn beslagvrije voet is. Die blijkt hoger te zijn dan in 2020.

Heeft Eddy het recht om zijn schuldregeling te laten aanpassen aan de hogere beslagvrije voet?

A. Nee, omdat de schuldregeling is gestart in 2020, zijn de regels uit 2020 van toepassing.

B. Ja, dit had echter automatisch moeten plaatsvinden per 1 juli 2021.

C. Ja, maar alleen als de oorspronkelijke schuldeisers van Eddy daarmee akkoord gaan.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Antwoord B is juist.

Schuldenaren kunnen in 2021 zowel te maken krijgen met een beslagvrije voet gebaseerd op de oude regelgeving als een beslagvrije voet gebaseerd op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv). Als blijkt dat de hoogte van de beslagvrije voet niet meer klopt, dan kan er altijd een herberekening worden aangevraagd bij de beslagleggende partij als schuldenaren daar behoefte aan hebben.

Huurdersbelang

PE Schade particulier

Elbert heeft een huurwoning. Daarin heeft hij voor eigen rekening verbeteringen aangebracht voor in totaal € 19.680 (keuken en badkamer). In de polisvoorwaarden van zijn inboedelverzekering staat dat huurdersbelang voor 10% van de verzekerde som automatisch is meeverzekerd.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Elbert laat voor eigen rekening een PV-installatie aanleggen voor in totaal € 9.150. De verzekerde som op de inboedelverzekering van Peter is € 104.200.

Hoeveel moet Elbert nog extra meeverzekeren op zijn inboedelverzekering voor het huurdersbelang?

 • Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord: € 18.410

Uitleg

Het huurdersbelang inclusief PV‑installatie is (€ 19.680 + € 9.150 =) € 28.830.

Automatisch is (10% van € 104.200 =) € 10.420 aan huurdersbelang verzekerd.

Resteert nog (€ 28.830 -/- € 10.420 =) € 18.410 dat aanvullend aan huurdersbelang moet worden meeverzekerd op de inboedelverzekering van Elbert

Schade particulier
Schade particulier
Vreemde zaak

PE Schade particulier

Geert heeft vorig jaar een auto gekocht en deze toen WA verzekerd bij Linden Assurance. Voorafgaand aan het sluiten van de verzekering heeft hij de polisvoorwaarden ontvangen. Vorige week heeft hij de auto verkocht en om die reden ook de verzekering beëindigd.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Afrekening
Vandaag heeft Geert de afrekening van zijn verzekering ontvangen. Op deze afrekening ziet hij dat hij een bedrag van € 15 aan premie retour zou ontvangen, maar daar tegenover staat een bedrag van € 10 aan administratiekosten. Hij vindt dit maar een vreemde zaak. Waarom moet hij betalen voor het opzeggen van zijn verzekering? Hij neemt daarom contact op met de adviseur Schade particulieren van Linden Assurance.

Polisvoorwaarden
De adviseur Schade particulieren raadpleegt de voorwaarden naar aanleiding van de vraag van Geert. Hierin staat het volgende:

Artikel 9. Wanneer krijg jij premie terug? Als je verzekering eindigt.
1. Je krijgt premie terug die je hebt betaald en die betrekking heeft op de periode na de beëindigingsdatum.
2. Je betaalt hiervoor administratiekosten. Deze trekken wij af van het bedrag dat je terugkrijgt.
3. Je krijgt geen premie terug als wij de verzekering beëindigen vanwege fraude, oplichting of bedrog.

Welke reactie van de adviseur Schade particulieren is het meest professioneel en inhoudelijk correct?

A. De polis wordt niet vanzelf beëindigd en wij moeten daar ook verschillende werkzaamheden voor uitvoeren. Het is dus heel normaal dat daar kosten voor in rekening worden gebracht

B. Zoals je in de polisvoorwaarden kunt zien, staat hier duidelijk in vermeld dat wij administratiekosten in rekening brengen bij het beëindigen van de polis. We mogen deze kosten nu dan ook in rekening brengen

C. Mijn excuses, maar het is inderdaad verboden om administratiekosten in rekening te brengen bij het beëindigen van de polis. Ik zal de afrekening aanpassen en de administratiekosten schrappen

D. Het in rekening brengen van administratiekosten is niet verboden, maar we hadden je bij het aangaan van de polis ook moeten informeren over de hoogte van de kosten. Omdat we dat niet hebben gedaan, mogen we deze kosten niet in rekening brengen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Optie D is juist.

Als de verzekeraar kosten in rekening brengt voor het (tussentijds) opzeggen of wijzigen van de overeenkomst door de verzekeringnemer dan wel andere handelingen door de verzekeraar of verzekeringnemer, dan informeert de verzekeraar de verzekeringnemer hierover voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De verzekeraar geeft limitatief aan bij welke situaties de verzekeraar kosten in rekening brengt en hoeveel deze kosten bedragen (artikel 5.2 uit de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen).

Zonnepanelen

PE Schade zakelijk

Desiree is ondernemer en zij heeft een bedrijfspand in het centrum van Eindhoven. Het grote dak van haar bedrijfspand is ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen. Desiree laat een offerte maken voor de plaatsing.

Daaruit blijkt de volgende kostenspecificatie (exclusief btw):

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


 • PV-installatie: € 19.150
 • Rails/roosters waar panelen om komen te liggen: € 7.800
 • Omvormers: € 2.630
 • Installatiekosten: € 9.800
 • Bekabeling: € 3.120


Desiree kan als ondernemer de btw verrekenen.

Met welk bedrag moet de verzekerde som van zijn bedrijfsgebouwenverzekering worden verhoogd door de plaatsing van de PV-installatie?

 • Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de uitleg.


Antwoord + uitleg:

Antwoord: € 42.500

Uitleg

Na een totaalbrand moet de PV-installatie ook weer worden aangelegd. Dus dient het totaalbedrag van de plaatsing (exclusief btw) te worden aangehouden als verhoging van de verzekerde som.

Schade zakelijk
Schade zakelijk
Eveline's webshop

PE Schade zakelijk

Eveline heeft een webshop. Ze heeft vragen over haar aansprakelijkheid. Ze gaat hierover in gesprek met de adviseur Schadeverzekeringen zakelijk. Het volgende is bekend.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Webshop

 • Eveline heeft een webshop voor Britse speciaalbieren.
 • Ze importeert wekelijks honderden speciaalbieren uit Wales en Schotland.
 • Eveline biedt via haar webshop ook nog Britse snacks aan.


Eveline vraagt: “Ben ik aansprakelijk is als één van mijn klanten ziek wordt van een bij mij gekocht product?”

Wat is de inhoudelijk correcte reactie van de adviseur Schadeverzekeringen zakelijk op de vraag van Eveline?

A. Nee, de producent van het product in het Verenigd Koninkrijk is aansprakelijk

B. Ja, vanwege de Brexit bent u als importeur risicoaansprakelijk voor de gekochte goederen

C. Ja, maar alleen als u de goederen niet aan een gedegen kwaliteitscontrole heeft onderworpen


Scroll naar beneden voor het antwoord de uitleg.


Antwoord + uitleg:

Het juiste antwoord is B.

Voor ondernemingen die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK), kan de Brexit gevolgen hebben voor hun risicoprofiel en verzekeringspakket. Nu het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU, kan dit een verzwaring betekenen van de productaansprakelijkheid. Want de importeur is productaansprakelijk voor gebreken in producten die hij importeert uit niet-EU-landen. Sinds 31 januari 2021 valt ook het VK daaronder.

Pensioen van Fedja

PE Pensioen

Fedja neemt deel in de pensioenregeling van zijn bedrijf. Hij bouwt daar ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op. Fedja is getrouwd met Mia. Ze hebben twee kinderen in de leeftijd 38 en 42.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Fedja heeft recent iets in de krant gelezen over de aankomende veranderingen in het huidige pensioenstelsel. Hij vindt een van die veranderingen wel interessant, namelijk het op pensioendatum kunnen opnemen van een deel van zijn opgebouwde pensioen, maar verder weet hij er eigenlijk niks vanaf.

Op Google komt hij ook niet echt verder, dus hij belt een goede vriend Armando op, die zijn adviseur Pensioen is. Misschien kan hij hem verder helpen.

Fedja zegt tegen Armando: “Over twee jaar bereik ik mijn pensioengerechtigde leeftijd. Mijn vrouw Mia heeft voor zichzelf alles goed geregeld, dus ik wil straks wel een deel van mijn opgebouwde pensioenrechten eenmalig laten uitkeren. Denk jij dat dat mogelijk is?”

Welke professionele en inhoudelijk correcte reactie kan Armando geven aan zijn vriend Fedja op basis van de nu bekende informatie over dit onderwerp?

A. Goed dat je daar nu al mee bezig bent Fedja. Je kunt straks 10% van de waarde van je ouderdoms- en nabestaandenpensioen opnemen, maar dit mag alleen op de pensioendatum.

B. Slim om je hier alvast in te verdiepen. Je kunt straks 10% van je opgebouwde ouderdomspensioen gedeeltelijk afkopen, waarbij het resterende pensioen boven de wettelijke afkoopgrens blijft.

C. Heel goed dat je hier nu al over nadenkt Fedja. Het is straks inderdaad mogelijk om eenmalig 10% van je opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen, waarbij je de keuze krijgt om dit op je pensioendatum te doen of in de maand januari van het jaar hieropvolgend.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg:

Optie C is juist.

Op basis van de nu bekende regels is het mogelijk om straks te kiezen voor een eenmalige afkoop van 10% van de waarde van het ouderdomspensioen.

De voorwaarden in het huidige wetsvoorstel zijn:

 • er mag maximaal 10% van de opgebouwde waarde worden afgekocht;
 • deze gedeeltelijke afkoop mag alleen op pensioendatum;
 • tegelijkertijd gebruikmaken van de hoog/laag-constructie is niet toegestaan;
 • het resterende pensioen na afkoop van die 10% moet boven de wettelijke afkoopgrens blijven van ca. € 520,35 (2022).


Op punt twee van deze voorwaarden is nog een wijziging in oktober 2021 doorgevoerd, namelijk dat de AOW-gerechtigde een keuze heeft: namelijk op pensioeningangsdatum of in de maand januari van het jaar hieropvolgend.

Belangrijk blijft natuurlijk altijd dat je niet te veel vakjargon gebruikt. Antwoord B is wel correct, maar de kans bestaat dat Fedja hier niet alles van zal begrijpen.

Pensioen
Pensioen
Payrollbedrijf Telex BV

PE Pensioen

Payrollbedrijf Salure BV biedt sinds 1 januari 2021 aan haar payrollmedewerkers een adequate pensioenregeling aan. Het bedrijf heeft inmiddels 15 werknemers in dienst met een gemiddeld salaris van € 42.300.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Salure BV heeft de afgelopen jaren gewerkt met een compensatie voor de payrollmedewerkers, omdat het bedrijf een pensioenregeling niet zo zag zitten. Ze betalen al een aantal jaren 10% compensatie bovenop het salaris.

Nu de pensioenregeling tot stand is gekomen, laat Salure BV de compensatie van 10% vervallen in ruil voor de adequate pensioenregeling.

De volgende gegevens zijn verder bekend

 • Normpercentage: 15,8%.
 • AOW-franchise: € 14.802


Hoeveel moet Salure BV in 2022 in totaal voor alle payrollmedewerkers meer betalen?

 • Ga uit van heel 2022.
 • Salure BV zal niks doorbelasten aan de inleners.
 • Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg:


Het antwoord is: € 1.720,26.

Uitleg:
Zonder pensioenregeling betaalt Salure BV:

 • 10% x € 42.300 = € 4.230 per werknemer.


Met pensioenregeling betaalt Salure BV:

 • € 42.300 -/- € 14.802 = € 27.498 x 15,8% = € 4.344,68 per werknemer.


Per werknemer betaalt Salure BV meer:

 • € 4.344,68 -/- € 4.230 = € 114,68.


In totaal betaalt Salure BV in 2022: € 114,68 x 15 werknemers = € 1.720,26.

Zorgkosten

PE Zorg

Otto heeft een vraag over de uitkering van zijn zorgverzekering. Hij is hierover in gesprek met zijn adviseur Zorgverzekeringen. De volgende informatie wordt duidelijk.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.

 • Otto heeft een naturapolis bij zorgverzekeraar A.
 • Hij heeft een knieoperatie ondergaan bij ziekenhuis Z. Ziekenhuis Z heeft geen contract met zorgverzekeraar A.
 • Otto heeft slechts 60% vergoeding ontvangen van zorgverzekeraar A voor de gemaakte zorgkosten bij ziekenhuis Z.


Otto zegt: “Waarom krijg ik maar 60% uitgekeerd? Ik had een veel hogere vergoeding verwacht.”

Wat is de meest correcte reactie van de adviseur Zorgverzekeringen?

A. Dat begrijp ik ook niet. U heeft bij ziekenhuiszorg recht op een volledige vergoeding van de gemaakte zorgkosten. Ik zal voor u contact opnemen met de zorgverzekeraar om dit recht te zetten

B. U heeft recht op een lagere vergoeding, omdat u gebruik heeft gemaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Maar de minimale uitkering moet dan wel 75% zijn. Ik ga dit voor u uitzoeken

C. U heeft recht op een lagere vergoeding, omdat u gebruik heeft gemaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De kosten voor dit ziekenhuis liggen waarschijnlijk ver boven het marktconforme tarief, waardoor u slechts 60% vergoed krijgt


Scroll naar beneden voor het antwoord en de uitleg.


Antwoord + uitleg:

Optie C is juist.

Als je als verzekerde met een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, dan kun je de nota wel indienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dan maar een bepaald percentage van die nota vergoed. Meestal ligt dat percentage rondom de 75%, maar vergoedingspercentages van 60% komen ook voor. Het Hinderpaalcriterium geeft aan dat de minimale uitkering 75% dient te bedragen. Maar dit wordt nu afgezet tegen het gemiddelde markttarief. Als het tarief van de zorgverlener relatief hoog is (ten opzichte van andere zorgverleners), dan kan een lager percentage dan 75% worden gehanteerd.

Zorg
Zorg
Sam gaat emigreren

PE Zorg

Sam woont en werkt op 1 januari in Nederland. Sam heeft daarom een zorgverzekering bij zorgverzekeraar X. Sam is echter voornemens om te gaan emigreren.


Einde dienstverband
Met ingang van 1 oktober eindigt zijn dienstverband bij zijn huidige werkgever.

Emigratie
Op 30 november zal hij Nederland officieel verlaten. Op die dag schrijft hij zich uit bij de gemeente van zijn huidige woonplaats. Die dag stapt hij in het vliegtuig om voorgoed naar Australië te vertrekken, waar hij inmiddels ook al een baan heeft gevonden.

Medicatie
Sam heeft behoorlijk wat medicijnen nodig, die zijn geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem en voor een aantal van deze medicijnen moet hij ook een eigen bijdrage betalen.

Sam vraagt zich af hoeveel geld hij dit jaar aan de kant moet zetten, zodat hij de eigen bijdragen kan betalen aan zijn zorgverzekeraar. Vorig jaar (2020) heeft hij voor een bedrag van € 600 aan eigen bijdragen betaald en hij verwacht dit jaar dezelfde zorg nodig te hebben.

Welk bedrag kan de zorgverzekeraar dit jaar maximaal in rekening brengen aan eigen bijdragen?

 • Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Het antwoord is € 229

Uitleg:
Als een zorgverzekering niet op 1 januari van een jaar ingaat of wordt beëindigd, dan wordt de maximering van de eigen bijdrage pro rato berekend. Het bedrag wordt afgerond op hele euro’s.

Sam is voor 365 -/- 31 = 334 van de 365 dagen verzekerd. De eigen bijdrage is maximaal € 250 als hij het hele jaar verzekerd zou zijn. De maximale eigen bijdrage moet nu pro rato worden herrekend:

334/365 x € 250 = € 229

PE Examen

Oefenexamens

Ga goed voorbereid het PE Examen in en verhoog je slagingskans met onze oefenexamens. Test direct of je klaar bent voor het ‘echte’ examen.

PE Consumptief krediet

PE Schade particulier

PE Schade zakelijk

PE Inkomen

PE Hypothecair krediet

PE Vermogen

PE Zorg

Contact Lindenhaeghe