Oefenexamenvragen PE

Ben jij klaar voor het PE-examen? Doe een steekproef!

Contact Lindenhaeghe
PE-examen

Oefenen voor het PE-examen met deze examenvragen

Ben jij klaar voor het PE-examen? Het maken van een oefenexamen PE is een slimme manier om dit te testen. Op deze pagina vind je linkjes naar verschillende PE oefenvragen. Deze kun je gratis maken. Even een snelle kennischeck? Dit is een leuke manier!

Deze pagina wordt binnenkort geüpdatet naar aanleiding van de PE-periode 2022 - 2025.

NB
We hebben ook een pagina met Wft Oefenvragen.

Het huis van Peer en Roos

PE Hypothecair krediet

Peer (72 jaar) en Roos (65 jaar) willen een Energiebespaarlening om hun bestaande woning nog energiezuiniger te maken. Zij vinden het namelijk belangrijk om zelf iets te doen voor het milieu en daarnaast zal het de waarde van hun woning positief beïnvloeden. De afgelopen jaren hebben ze ook al een aantal maatregelen getroffen. Maar ze willen meer.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden


Peer (72 jaar) en Roos (65 jaar) willen een Energiebespaarlening om hun bestaande woning nog energiezuiniger te maken. Zij vinden het namelijk belangrijk om zelf iets te doen voor het milieu en daarnaast zal het de waarde van hun woning positief beïnvloeden. De afgelopen jaren hebben ze ook al een aantal maatregelen getroffen.

Al genomen maatregelen

 • Gevelisolatie
 • HR-ketel
 • HR-glas


Gewenste maatregelen
Peer en Roos denken na over de volgende energiebesparende maatregelen en hebben hiervoor ook al offertes opgevraagd bij erkende aannemers / installateurs:

 • Zonnepanelen: € 6.500;
 • Vlieringvloerisolatie: € 2.000.


Peer en Roos dienen de aanvraag in bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Korte tijd later ontvangen zij echter een brief waarin staat dat hun aanvraag is afgewezen. Ze nemen daarom contact op met hun hypotheekadviseur, want ze begrijpen dit niet. Hun inkomen is ruim voldoende.

Wat is waarschijnlijk de reden dat de door Peer en Roos aangevraagde lening is afgewezen als wordt uitgegaan van de gegevens in de casus?

Antwoordopties:

Optie 1: Peer en Roos zijn te oud

Optie 2: De gewenste maatregelen en de geoffreerde kosten hiervan

Optie 3: Peer en Roos hebben al meer dan 2 maatregelen genomen voor het energiezuiniger maken van de woning

Optie 4: Peer en Roos zijn woonachtig in een gemeente of provincie waar de Energiebespaarlening niet wordt aangeboden

Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg:

Optie 2 is juist.

De Energiebespaarlening voor particulieren heeft onder andere de volgende kenmerken:

 • Maximaal 75% van de lening kan worden gebruikt voor zonnepanelen. De overige 25% moet worden geïnvesteerd in andere maatregelen. In deze casus wordt meer dan 75% van het geleende bedrag gebruikt voor zonnepanelen.
 • De lening is landelijk beschikbaar.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Als er sprake is van twee aanvragers, dan wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar meegenomen.
 • De aanvrager moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning.
 • De Energiebespaarlening is ook beschikbaar voor het financieren van de meerkosten van het alsnog aardgasvrij maken van nog niet opgeleverde nieuwbouwwoningen die vóór september 2018 zijn gekocht.
Hypothecair krediet
Hypothecair krediet
Overdrachtsbelasting

PE Hypothecair krediet

Quinten (33 jaar) heeft een huis gekocht. Hij wil weten wat de bijkomende kosten zijn. Hij gaat hierover in gesprek met de hypotheekadviseur. Het volgende wordt duidelijk.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Woning

 • Quinten heeft een mooie rijtjeswoning gekocht voor € 350.000.
 • Dit is zijn eerste eigen woning.
 • Quinten gaat de woning gebruiken als zijn hoofdverblijf.


Bijkomende kosten

 • Quinten weet dat hij advies- en bemiddelingskosten moet betalen.
 • Ook heeft hij inmiddels te horen gekregen hoe hoog de taxatiekosten zullen zijn.
 • Quinten heeft nog geen idee hoeveel overdrachtsbelasting hij verschuldigd zal zijn.


Quinten zegt: “Ik hoorde dat de overdrachtsbelasting is afgeschaft. Dat zou wel heel erg mooi zijn. Hoef ik inderdaad geen overdrachtsbelasting betalen?”

Wat is de meest correcte reactie van de hypotheekadviseur?

Antwoordopties:

 • De overdrachtsbelasting is inderdaad helemaal afgeschaft. Dit bespaart u toch aardig wat geld, dat u nu goed kan gebruiken
 • De overdrachtsbelasting is niet afgeschaft. Omdat u een starter bent in de woningmarkt, geldt voor u het verlaagde tarief van 2%
 • De overdrachtsbelasting is niet helemaal afgeschaft, maar in uw geval geldt er wel degelijk een vrijstelling. U hoeft dus niets te betalen


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg
Optie 3 is juist.

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, dan is sinds 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting verschuldigd:

 • de woningkoper is meerderjarig en jonger dan 35 jaar;
 • het is de eerste keer dat de koper een vrijstelling aanvraagt voor de overdrachtsbelasting (dit moet zijn vastgelegd in een verklaring). Het maakt dus niet uit of de koper eerder al eens een eigen woning heeft gehad;
 • de woning gaat als hoofdverblijf dienen; en
 • de woningwaarde is € 400.000 of lager (deze extra voorwaarde geldt pas vanaf 1 april 2021).
Identiteitsfraude

PE Consumptief krediet

Labib is nogal erg gesteld op zijn privacy. Hij wil daarom dat anderen zo min mogelijk gegevens over hem opslaan. Daarnaast is hij bang voor identiteitsfraude.
Labib heeft consumptief krediet aangevraagd bij een internetaanbieder. De internetaanbieder heeft diverse stukken bij Labib opgevraagd, zodat ze zijn aanvraag kunnen beoordelen.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Identificatie
Labib is nog niet bekend bij deze kredietaanbieder en daarom vraagt de kredietaanbieder of Labib zich kan identificeren door het opsturen van een kopie van zijn legitimatiebewijs. Labib identificeert zichzelf met een geldig legitimatiebewijs, maar hij heeft zijn BSN en zijn pasfoto afgeplakt.

BSN
De klantmedewerker Basis neemt telefonisch contact op met Labib en vraagt Labib naar zijn BSN. Labib weigert dit nummer echter te verstrekken, omdat de kredietverstrekker dit nummer in zijn optiek niet nodig heeft. Volgens Labib mag de kredietverstrekker zijn BSN niet verwerken.

Hoe reageert de klantmedewerker Basis het meest professioneel en inhoudelijk correct op deze situatie?

Antwoordopties:

 • Een kredietverstrekker mag het BSN wel gebruiken. Een kredietverstrekker heeft namelijk op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een renseigneringsplicht richting de fiscus.
 • Als je dit nummer niet wil geven, dan kan ik je helaas niet van dienst zijn. Je kunt het bij een andere kredietverstrekker proberen, maar daar zal het ook niet lukken. Die wil het BSN ook hebben.
 • Je hebt gelijk. We mogen het BSN zonder jouw toestemming inderdaad niet verwerken. Maar als je ons expliciet toestemming geeft, dan mag dat wel. Wil jij deze toestemming verlenen?
 • We mogen het BSN wel verwerken, omdat wij onder andere verplicht zijn om gegevens over jouw krediet aan de Belastingdienst door te geven voor de aangifte Inkomstenbelasting.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Optie 4 is juist.

Een bank mag het BSN gebruiken. Een bank is namelijk op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht om informatie over het vermogen, ontvangen/betaalde rente of lopende leningen aan de Belastingdienst door te geven en daarbij het BSN te gebruiken. Dit noemen we de renseigneringsplicht. Dit geldt uiteraard ook voor andere professionele kredietverstrekkers en aanbieders van onder andere betaal-, beleggings- en spaarproducten.

Als we professioneel moeten reageren, dan moeten we uiteraard de taal van de klant spraken en jargon zoveel mogelijk zien te vermijden.

Consumptief krediet
Consumptief krediet
Negatieve BKR-registratie

PE Consumptief krediet

Harry wilde onlangs bij het openen van een nieuwe betaalrekening een roodstandfaciliteit laten opnemen op de rekening, omdat hij heel af en toe zijn lasten niet direct kan betalen. Dit komt doordat hij een flexibele arbeidsrelatie heeft. Met deze faciliteit zou hij prima zijn geholpen. De bank heeft echter zijn aanvraag voor een roodstandfaciliteit afgewezen. Harry blijkt namelijk een negatieve BKR-registratie te hebben.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.

Ontstaan negatieve BKR-registratie
Vier jaar geleden is Harry verhuisd van de ene naar de andere huurwoning. Hij werd hiertoe gedwongen, omdat de oude huurwoning gesloopt zou worden. Dit zorgde voor veel onrust bij Harry en hij was hier ook heel emotioneel onder. Hij woonde namelijk al meer dan 25 jaar in de oude woning. Omdat Harry zo emotioneel was onder de verhuizing, heeft hij zijn adreswijziging ook niet doorgezonden aan de aanbieder van een verzendhuiskrediet dat hij op dat moment nog had. Hierdoor was een achterstand ontstaan van meer dan 6 maandtermijnen. De vooraankondiging van de registratie heeft Harry nooit ontvangen. Na ruim een half jaar wist de kredietverstrekker Harry eindelijk te traceren en heeft hij de achterstand meteen ingelost. De negatieve registratie was toen echter al een feit.

Harry wil de verstrekker van het verzendhuiskrediet verzoeken om de negatieve registratie te verwijderen. Hij neemt daarom telefonisch contact op met de verstrekker van het verzendhuiskrediet.

Welke reactie van de medewerker van de kredietverstrekker is het meest professioneel en inhoudelijk correct?

Antwoordopties:

 • De negatieve registratie van het krediet zal vervallen na verloop van 5 jaar, nadat de herstelcode op het krediet is geplaatst. Het is nooit mogelijk om een terechte registratie te laten verwijderen
 • Omdat de achterstand is ontstaan zonder dat jij hier invloed op had en omdat je de achterstand ook direct hebt ingelopen, is het mogelijk om een verzoek tot verwijdering van de gegevens in te dienen
 • In deze situatie is het helaas niet mogelijk om een verzoek in te dienen om de gegevens te verwijderen, want je had ons toen tijdig een adreswijziging moeten doorgeven
 • Deze negatieve registratie had eigenlijk helemaal niet meer zichtbaar moeten zijn. Ik zal de registratie meteen laten verwijderen bij het BKR


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Optie 3 is juist.

Bij het bepalen van de validiteit moet eerst worden beoordeeld of er sprake is van bijzondere individuele omstandigheden. De consument moet, ter voorkoming van misbruik, voldoende onderbouwing geven van zijn standpunt. Hij doet dit door bewijsmiddelen te overleggen. Bij de beoordeling is de kwaliteit van de argumenten van de consument belangrijker dan de kwantiteit.

De eigen zorgvuldigheid van de consument kan worden beoordeeld. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen een rol spelen:

 • In hoeverre heeft de consument zich ingespannen om de negatieve registratie te voorkomen?
 • Als er sprake is van een onjuiste adressering, heeft de consument zijn best gedaan om tijdig en juist een adreswijziging door te geven?
 • In hoeverre heeft de consument actief contact gezocht met de kredietverstrekker?
 • Wanneer is de achterstand ingelost? Was dit direct na het kennisnemen van de achterstand of pas nadat de consument de nadelige gevolgen ervan ondervond


Mogelijk claimt een consument procesfouten. In dat geval kan de kredietverstrekker de verzending van de vooraankondiging aantonen met behulp van een kopie van het bericht aan de consument of een print uit het systeem. Deze vooraankondiging is van belang, zodat een consument wordt gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een negatieve registratie. Als de consument claimt dat hij de vooraankondiging niet heeft ontvangen, dan is dat op zichzelf geen grond voor verwijdering van de gegevens.

Ziekteverzuimverzekering

Vraag van de maand: PE Inkomen

Isaac heeft voor zijn bedrijf een ziekteverzuimverzekering afgesloten. In verband met de privacyregels heeft hij een vraag. Die wil hij voorleggen aan de adviseur Inkomen tijdens een gesprek. In dit gesprek wordt het volgende duidelijk.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Ziekteverzuimverzekering

 • Isaac heeft een conventionele ziekteverzuimverzekering afgesloten.
 • Direct na het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering wordt hem door de verzekeraar gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken.


Beschikbare gegevens

Isaac heeft een uitgebreid dossier aangelegd met onder andere de volgende gegevens van zijn (zieke) werknemers:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens over het dienstverband
 • Salaris
 • Arbeidsongeschiktheids- of werkhervattingspercentage, zoals door het UWV en de arbodienst vastgesteld
 • De diagnose
 • Lopende uitkeringen en regelingen (zoals de no-riskpolis)
 • Percentage loonwaarde
 • Datum aanvang mutatie van het verzuim
 • De geschatte duur van de ziekte


Welke gegevens mag Isaac volgens het besluit SUWI niet verstrekken aan de ziekteverzuimverzekeraar?

Let op: er zijn twee antwoorden juist.

Antwoordopties:

 • Geboortedatum
 • Arbeidsongeschiktheids- of werkhervattingspercentage
 • De diagnose
 • De geschatte duur van de ziekte


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg

Optie 3 en 4 zijn juist.

Gegevens die inzicht geven in de medische toestand van de werknemer, zoals de diagnose en de duur van de ziekte mogen tijdens de contractuele fase niet door de werkgever aan de verzekeraar worden verstrekt in verband met de privacyregels uit de AVG.

Inkomen
Inkomen
Geert's groothandel

PE Inkomen

Geert heeft een groothandel in kantoorartikelen. Onlangs heeft hij een werknemer ontslagen, omdat deze werknemer 104 weken ziek was en hij geen passend werk kon aanbieden aan deze werknemer.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Gegevens werknemer

 • Maandsalaris: € 6.100
 • Duur dienstverband: 40 jaar
 • Leeftijd op datum ontslag: 60 jaar


Re-integratie

Tijdens de twee jaar van ziekte heeft de werkgever € 15.000 aan transitie- en inzetbaarheidskosten gemaakt.

Betaalde transitievergoeding

 • Geert heeft de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer betaald
 • Op de betaalde transitievergoeding heeft hij met instemming van de werknemer de al gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering gebracht


Geert heeft bij het UWV een compensatie aangevraagd voor de betaalde transitievergoeding. Hij vraagt zich af welke maximale compensatie hij van het UWV krijgt.

Welke compensatie kan Geert ontvangen van UWV?

 • Komt u uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Komt u uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

In deze situatie is de wettelijk maximale transitievergoeding: € 6.100 x 1/3 x 40 = € 81.333,33. Bij de betaling aan de werknemer mogen de al gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten hier onder voorwaarden op in mindering worden gebracht.

De werkgever krijgt echter een compensatie van de betaalde transitievergoeding én de eventueel daarop al in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten.

Partneralimentatie

PE Vermogen

Pauline (56 jaar) en Egbert (58 jaar) willen scheiden. Ze moeten nog afspraken maken over de duur van de partneralimentatie. Ze vragen de adviseur of hij ze hierover kan informeren. Tijdens het gesprek wordt het volgende duidelijk.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Persoonlijke situatie

 • Pauline en Egbert zijn 18 jaar getrouwd geweest.
 • Ze hebben één zoon van 30 jaar.
 • Pauline zal Egbert maandelijks €550 partneralimentatie betalen.


Pauline vraagt: “Hoe lang moet ik de partneralimentatie betalen aan Egbert als we de wettelijke regeling volgen?”

Wat is de meest inhoudelijk correcte reactie van de adviseur?

Ga ervan uit dat de AOW-leeftijd 68 jaar is.

Antwoordopties:

 • 5 jaar
 • 9 jaar
 • 10 jaar
 • 18 jaar


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:
Optie 3 is juist.

De hoofdregel geeft aan dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, maar niet langer dan 5 jaar. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen. Eén daarvan komt hier aan de orde. Egbert bereikt namelijk binnen 10 jaar zijn AOW-leeftijd. In combinatie met de langere duur van het huwelijk (minimaal 15 jaar) levert dat een maximale alimentatieduur op van 10 jaar.

Vermogen
Vermogen
Milano's PEB

PE Vermogen

Milano (alleenstaand) heeft in 2017 zijn PEB omgezet in een ODV. In 2027 zal Milano de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De ODV heeft momenteel een waarde van € 100.000.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Gewenste uitkering
De uitkering moet voldoen aan de volgende wensen. Deze wensen staan in volgorde van belangrijkheid, waarbij de 1e de belangrijkste is.

 • Wens 1: hij wil zo snel mogelijk de eerste uitkering ontvangen
 • Wens 2: Milano wil het liefst een tijdelijke uitkering voor een duur van ongeveer 25 jaar
 • Wens 3: als hij komt te overlijden, moeten de uitkeringen automatisch overgaan op zijn erfgenamen


Milano heeft een afspraak met zijn adviseur om te beoordelen welke optie nu het beste bij hem past.

Welke optie past het beste bij Milano op basis van zijn wensen?

Antwoordopties:

 • Intern uitkeren vanuit de eigen BV
 • Het aankopen van een bancaire lijfrente
 • Het aankopen van een tijdelijke verzekerde lijfrente
 • Het aankopen van een levenslange verzekerde lijfrente


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Optie 2 is juist.

Een bancaire lijfrente kan direct ingaan. De uitkering kan voor de AOW-leeftijd ingaan, maar vanaf de AOW-leeftijd geldt dan wel een minimale uitkeringsduur van 20 jaar. De bancaire lijfrente moet dus een minimale uitkeringsduur hebben van 20 + 7 = 27 jaar. Na overlijden gaan de resterende uitkeringen over op de erfgenamen.

Intern uitkeren vanuit de BV is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan namelijk pas vanaf 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Dat kan dus pas over 2 jaar. Aan de overige wensen zou dan wel kunnen worden voldaan.

Als hij kiest voor een verzekerde lijfrente, dan kan die wel direct ingaan. Omdat de uitkering dan echter ingaat voor de AOW-leeftijd, moet er worden gekozen voor een levenslange uitkering. Milano wil echter een tijdelijke uitkering. Daarnaast gaan de uitkeringen na zijn overlijden niet over op de erfgenamen.

Autoverzekering

PE Schade particulier

Geert heeft vorig jaar een auto gekocht en deze toen WA verzekerd bij Linden Assurance. Voorafgaand aan het sluiten van de verzekering heeft hij de polisvoorwaarden ontvangen. Vorige week heeft hij de auto verkocht en om die reden ook de verzekering beëindigd.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Afrekening
Vandaag heeft Geert de afrekening van zijn verzekering ontvangen. Op deze afrekening ziet hij dat hij een bedrag van € 15 aan premie retour zou ontvangen, maar daar tegenover staat een bedrag van € 8 aan administratiekosten. Hij vindt dit maar een vreemde zaak. Waarom moet hij betalen voor het opzeggen van zijn verzekering? Hij is van mening dat een verzekeraar in deze situatie geen kosten in rekening mag brengen. Hij neemt daarom contact op met de adviseur schade particulieren van Linden Assurance.

Polisvoorwaarden
De adviseur schade particulieren raadpleegt de voorwaarden naar aanleiding van de vraag van Geert. Hierin staat het volgende:

Artikel 9. Wanneer krijg jij premie terug? Als je verzekering eindigt.
1. Je krijgt premie terug die je hebt betaald en die betrekking heeft op de periode na de beëindigingsdatum.
2. Je betaalt hiervoor administratiekosten van € 8,00 inclusief assurantiebelasting. Deze trekken wij af van het bedrag dat je terugkrijgt.
3. Je krijgt geen premie terug als wij de verzekering beëindigen vanwege fraude, oplichting of bedrog.

Welke reactie van de adviseur schade particulieren is het meest professioneel en inhoudelijk correct?

Antwoordopties:

 • De polis wordt niet vanzelf beëindigd en wij moeten daar ook verschillende werkzaamheden voor uitvoeren. Het is dus heel normaal dat daar kosten voor in rekening worden gebracht
 • Omdat wij je op voorhand hebben gewezen op het feit dat wij in deze situatie administratiekosten in rekening brengen en omdat we je ook geïnformeerd hebben over de hoogte hiervan, is dit toegestaan
 • Mijn excuses, maar het is inderdaad verboden om administratiekosten in rekening te brengen bij het beëindigen van de polis. Ik zal de afrekening aanpassen en de administratiekosten schrappen
 • Oh wat vervelend. Maar in deze situatie had je ook helemaal geen recht op premierestitutie. De administratiekosten vallen dan ook weg tegen deze restitutie


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Optie 2 is juist.

Als de verzekeraar kosten in rekening brengt voor het (tussentijds) opzeggen of wijzigen van de overeenkomst door de verzekeringnemer dan wel andere handelingen door de verzekeraar of verzekeringnemer, dan informeert de verzekeraar de verzekeringnemer hierover voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De verzekeraar geeft limitatief aan bij welke situaties de verzekeraar kosten in rekening brengt en hoeveel deze kosten bedragen (artikel 5.2 uit de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen).

Schade particulier
Schade particulier
Betalingsregeling

PE Schade particulier

Annet heeft een achterstand opgelopen in de betaling van haar zorgpremie, doordat ze haar baan kwijtraakte. Annet heeft alleen een zorgverzekering. Inmiddels zit zij al een aantal maanden in de wanbetalersregeling bij het CAK. In totaal heeft ze een achterstand opgelopen van € 1.000.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.

Betalingsregeling
Ze is met haar adviseur Zorg in gesprek om naar haar situatie te kijken. Inmiddels heeft ze een nieuwe baan gevonden. Ze kan daardoor maximaal € 170 per maand besteden aan zorgkosten. Met haar zorgverzekeraar heeft ze een betalingsregeling getroffen.

Premies

 • De basispremie bij haar verzekeraar bedraagt € 120 per maand.
 • De bestuursrechtelijke premie bedraagt € 135 per maand.


Binnen welke termijn kan Annet haar schulden volledig hebben ingelost?

Antwoordopties:

 • 6 maanden
 • 20 maanden
 • 29 maanden


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Optie 2 is juist.

Als er een betalingsregeling is getroffen, dan kan de wanbetalersregeling eindigen. Zij betaalt dan weer gewoon de zorgpremie bij haar zorgverzekeraar. Ze moet met het bedrag van € 170 per maand haar zorgpremie betalen en de achterstand inlopen. Er resteert € 170 -/- € 120 = € 50 per maand voor het inlossen van de achterstand.

€ 1.000 / € 50 = 20 maanden.

Tonja's bedrijfspand

PE Schade zakelijk

Tonja is ondernemer en zij heeft een bedrijfspand in het centrum van Groningen. Het grote dak van haar bedrijfspand is ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen. Tonja laat een offerte maken voor de plaatsing.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.

Daaruit blijkt de volgende kostenspecificatie (exclusief btw):

 • PV-installatie: € 16.430
 • Rails/roosters waar panelen om komen te liggen: € 6.200
 • Omvormers: € 1.940
 • Installatiekosten: € 8.750
 • Bekabeling: € 2.810


Tonja kan als ondernemer de btw verrekenen.

Met welk bedrag moet de verzekerde som van zijn bedrijfsgebouwenverzekering worden verhoogd door de plaatsing van de PV-installatie?

 • Komt u uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Komt u uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Na een totaalbrand moet de PV-installatie ook weer worden aangelegd. Dus dient het totaalbedrag van de plaatsing (exclusief btw) te worden aangehouden als verhoging van de verzekerde som.

Chaletverhuur en wijnimport

PE Schade zakelijk

Vraag van de maand: PE Schade zakelijk!

Jeroen verhuurt een chalet op zijn bedrijventerrein via Airbnb. Daarnaast importeert hij wijnen en andere dranken uit Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland. Jeroen bespreekt met zijn adviseur Schadeverzekeringen zakelijk de laatste ontwikkelingen mede ook vanwege de Brexit. Daarnaast komt in het gesprek de WAMCA (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) aan bod.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.

Jeroen verhuurt een chalet op zijn bedrijventerrein aan toeristen inclusief wijnarrangement via AirBnB. Hij heeft in het nieuws gehoord dat er een collectieve actie is gestart namens verhuurders en huurders om de onterechte dubbele bemiddelingskosten (aan verhuurder én aan huurder; dat mag niet) collectief bij AirBnb terug te vorderen.

Wat is juist?

Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Antwoordopties:

 • Nu Engeland niet meer bij de EU zit, kan de premie voor jouw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) gaan stijgen
 • De invoering van de WAMCA heeft geen invloed op het aansprakelijkheidsrisico, dat je loopt als ondernemer
 • Als er een collectieve actie is gestart tegen AirBnB, dan moet dat in een Centraal register zijn aangetekend
 • Benadeelden in een collectieve actie kunnen zich niet onttrekken aan de uitspraak van de rechter


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Optie 1 en 4 zijn juist.

Door de Brexit is Engeland geen EU-land meer. De productaansprakelijkheid (risicoaansprakelijkheid) verschuift nu van de producent naar Jeroen als importeur. Deze verhoging van de (risico)aansprakelijkheid kan ook zomaar een verhoging van de AVB-premie tot gevolg hebben.

De WAMCA heeft in het algemeen een risicoverhogend effect, want benadeelden hoeven nu niet meer ieder apart een (relatief) dure procedure te beginnen. De drempel om samen in een collectief te gaan claimen, is sinds de invoering van de WAMCA lager geworden.

Iedere collectieve actie wordt geregistreerd in een centraal register. Benadeelden die verwachten dat ze met een individuele procedure een beter resultaat kunnen bereiken, kunnen zich onttrekken aan de collectieve actie. Men noemt dat “opt-out”.

Het grote voordeel van de WAMCA is juist dat, in tegenstelling tot de eerdere regeling, er niet meer door iedere benadeelde individueel nog hoeft te worden gestreden over de (hoogte van de) schadevergoeding.

Schade zakelijk
Schade zakelijk
Pensioen van Fedja

PE Pensioen

Fedja neemt deel in de pensioenregeling van zijn bedrijf. Hij bouwt daar ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op. Fedja is getrouwd met Mia. Ze hebben twee kinderen in de leeftijd 38 en 42.

Fedja heeft recent iets in de krant gelezen over de aankomende veranderingen in het huidige pensioenstelsel. Hij vindt een van die veranderingen wel interessant, namelijk het op pensioendatum kunnen opnemen van een deel van zijn opgebouwde pensioen, maar verder weet hij er eigenlijk niks vanaf.

Op Google komt hij ook niet echt verder, dus hij belt een goede vriend Armando op, die zijn adviseur Pensioen is. Misschien kan hij hem verder helpen.

Fedja zegt tegen Armando: “Over twee jaar bereik ik mijn pensioengerechtigde leeftijd. Mijn vrouw Mia heeft voor zichzelf alles goed geregeld, dus ik wil straks wel een deel van mijn opgebouwde pensioenrechten eenmalig laten uitkeren. Denk jij dat dat mogelijk is?”

Welke professionele en inhoudelijk correcte reactie kan Armando geven aan zijn vriend Fedja op basis van de nu bekende informatie over dit onderwerp?

Antwoordopties:

 • Goed dat je daar nu al mee bezig bent Fedja. Je kunt straks 10% van de waarde van je ouderdoms- en nabestaandenpensioen opnemen, maar dit mag alleen op de pensioendatum.
 • Slim om je hier alvast in te verdiepen. Je kunt straks 10% van je opgebouwde ouderdomspensioen gedeeltelijk afkopen, waarbij het resterende pensioen boven de wettelijke afkoopgrens blijft.
 • Heel goed dat je hier nu al over nadenkt Fedja. Het is straks inderdaad mogelijk om eenmalig 10% van je opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen, waarbij je de keuze krijgt om dit op je pensioendatum te doen of in de maand februari van het jaar hieropvolgend.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg:

Optie 3 is juist.

Op basis van de nu bekende regels is het mogelijk om straks te kiezen voor een eenmalige afkoop van 10% van de waarde van het ouderdomspensioen.

De voorwaarden in het huidige wetsvoorstel zijn:

 • er mag maximaal 10% van de opgebouwde waarde worden afgekocht;
 • deze gedeeltelijke afkoop mag alleen op pensioendatum;
 • tegelijkertijd gebruikmaken van de hoog/laag-constructie is niet toegestaan;
 • het resterende pensioen na afkoop van die 10% moet boven de wettelijke afkoopgrens blijven van ca. € 503 (2021).


Op punt twee van deze voorwaarden is nog een wijziging eind 2020 doorgevoerd, namelijk dat de AOW-gerechtigde een keuze heeft: namelijk op pensioeningangsdatum of in de maand februari van het jaar hieropvolgend.

Belangrijk blijft natuurlijk altijd dat je niet te veel vakjargon gebruikt. Antwoord B is wel correct, maar de kans bestaat dat Fedja hier niet alles van zal begrijpen.

Pensioen
Pensioen
Payrollbedrijf Telex BV

PE Pensioen

Payrollbedrijf Telex BV moet vanaf 1 januari 2021 een adequate pensioenregeling aanbieden aan haar payrollmedewerkers. Het bedrijf heeft inmiddels 36 werknemers in dienst. Telex BV wil dat zijn werknemers straks een goed pensioen krijgen.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.


Gegevens nieuwe pensioenregeling

 • Gemiddeld pensioengevend salaris: € 45.400.
 • AOW-franchise: € 14.544.
 • Normpercentage: 13%.
 • Totale pensioenpremie: 20%.


Bereken hoeveel de totaal te betalen pensioenpremie bedraagt voor Telex BV als ze het maximaal mogelijke bedrag doorbelasten aan het inlenende bedrijf.

 • Komt u uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Komt u uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Voer geen punt in bij duizendtallen.


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.Antwoord + uitleg:

De premie die de payrollorganisatie voor het pensioen betaalt (werkgeversbijdrage), moet minimaal gelijk zijn aan de normpremie. De normpremie is een wettelijk vastgestelde premie die elk jaar wordt berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. De payrollorganisatie mag deze normpremie doorbelasten aan het inlenende bedrijf.

Dus:

 • Totaal te betalen pensioenpremie: € 45.400 -/- € 14.544 = € 30.856 x 20% = € 6.171,20 x 36 werknemers = € 222.163,20.
 • Telex BV kan doorbelasten: € 45.400 -/- € 14.544 = € 30.856 x 13% = € 4.011,28 x 36 werknemers = € 144.406,08.


Telex BV betaalt zelf: € 222.163,20 -/- € 144.406,08 = € 77.757,12.

Specialist ouderengeneeskunde

PE Zorg

Berta (75 jaar) is door haar huisarts doorverwezen naar de specialist ouderengeneeskunde (SO). Ze wil graag weten of de deze zorg is gedekt op haar zorgverzekering. Ze legt dit telefonisch voor aan haar adviseur Zorgverzekeringen. Het volgende wordt duidelijk.

Naar de vraag + antwoordmogelijkheden.

Revalidatie

 • Berta heeft een maand geleden een verkeerongeluk gehad.
 • Ze is opgenomen geweest in een ziekenhuis en zit nu een week in een revalidatiekliniek.
 • Berta staat onder behandeling van de SO.


Consult

 • Berta heeft de afgelopen week een consult gehad van de SO.
 • De SO heeft een bloedonderzoek laten uitvoeren.


Berta vraagt: “Moet ik zelf nog iets betalen aan de behandeling van de specialist ouderengeneeskunde of is alles gedekt op mijn zorgverzekering?”

Wat is de meest correcte reactie van de adviseur Zorgverzekeringen?


Antwoordopties:

 • Nee, u hoeft zelf niets te betalen. Deze zorg is gedekt op uw zorgpolis en er is geen eigen bijdrage van toepassing, omdat u bent doorverwezen door de huisarts
 • Ja, de behandeling door de specialist ouderengeneeskunde is gedekt op uw zorgpolis, maar het eigen risico is wel van toepassing. Als er nog eigen risico openstaat, dan moet u zelf dus nog iets betalen
 • Ja, de behandeling van de specialist ouderenzorg valt niet onder de zorgverzekering. Als u aanvullende verzekerd bent, dan zullen de kosten voor deze zorg waarschijnlijk wel gedekt zijn


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Optie 2 is juist.

De zorgverzekering is in 2020 uitgebreid met geneeskundige zorg door een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten. De huisarts kan de verzekerde hier naartoe verwijzen. Deze zorg valt onder het eigen risico.

Zorg
Zorg
COVID-19

PE Zorg

Kevin heeft COVID-19 gehad. Hij heeft vragen over de dekking van zijn zorgverzekering voor fysiotherapie in verband met herstelzorg. Hij gaat hierover in gesprek met de adviseur Zorgverzekeringen van zijn zorgverzekeraar. Het volgende wordt duidelijk.

COVID-19

 • Kevin heeft begin december 2020 COVID-19 gehad.
 • Hij heeft drie weken lang heftige ziekteverschijnselen gehad.
 • Kevin heeft in januari 2021 nog steeds last van vermoeidheid, verlies in spierkracht en benauwdheid.


Herstelzorg

 • Kevin is door zijn huisarts doorverwezen naar een fysiotherapeut, omdat Kevin in aanmerking komt voor (paramedische) herstelzorg.
 • De huisarts van Kevin heeft aangegeven dat Kevin de komende 6 maanden waarschijnlijk 40 behandelingen nodig heeft.


Kevin vraagt: “Zijn al deze behandelingen gedekt op mijn zorgverzekering en is het eigen risico van toepassing?”

Wat is de meest correcte reactie van de adviseur Zorgverzekeringen?

Antwoordopties:

 • Nee, er is slechts dekking voor 27 behandelingen. Hierop is het eigen risico ook nog van toepassing
 • Nee, er is slechts dekking voor 27 behandelingen. Hierop is geen eigen risico van toepassing
 • Ja, al deze behandelingen zijn gedekt op uw zorgverzekering. Er geldt wel een eigen risico
 • Ja, al deze behandelingen zijn gedekt op uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico


Scroll naar beneden voor het antwoord en de opties.


Antwoord + uitleg:

Optie 3 is juist.

Sinds 2020 is er dekking voor extra paramedische zorg voor (ex-)coronapatiënten die te maken hebben met langdurige klachten, zoals vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid. Voor vergoeding heeft de patiënt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist en moet hij of zij meewerken aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Onder voorwaarden wordt de zorg tot 1 augustus 2021 vergoed. De maximale periode van behandeling is 6 maanden. Na ongeveer 3 maanden beoordeelt de huisarts of de zorg moet worden voortgezet. Daarbij gaat het om maximaal 50 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie. Deze zorg valt onder het eigen risico.

PE Examen

Oefenexamens

Ga goed voorbereid het PE Examen in en verhoog je slagingskans met onze oefenexamens. Test direct of je klaar bent voor het ‘echte’ examen.

PE Consumptief krediet

PE Schade particulier

PE Schade zakelijk

PE Inkomen

PE Hypothecair krediet

PE Vermogen

PE Pensioen

Contact Lindenhaeghe