PE Consumptief krediet en PE Hypothecair krediet

Hoe zit het nou precies?

Contact Lindenhaeghe
Toelichting

PE Consumptief krediet en PE Hypothecair kredie

Op 19 maart 2019 werd het officieel bekendgemaakt: met ingang van 1 april 2019 werd het examen Hypothecair krediet uitgebreid met de toetstermen van Consumptief krediet. In de praktijk betekent dit dat een adviseur met een geldig diploma Wft Hypothecair krediet na 1 april 2019 ook advies mocht geven op gebied van Consumptief krediet.

Er is op dit punt nog altijd veel onduidelijkheid onder adviseurs: geldt er nou wél of niet een vrijstelling voor PE Consumptief krediet?

Geen vrijstelling
Ben jij in het bezit van een beroepskwalificatie Hypothecair krediet, dan heb jij de beroepskwalificatie Consumptief krediet niet meer nodig. Het betekent niet dat je een vrijstelling krijgt voor het examen PE Consumptief krediet, mocht je de beroepskwalificatie Consumptief krediet 'in de lucht' willen houden.

Let dus op!
--> Doe je geen examen PE Consumptief krediet, dan vervalt je beroepskwalificatie Consumptief krediet.

Maar is dat nou een probleem? Dat vervallen van de beroepskwalificatie?
Dat ligt aan je toekomstplannen. Als je wilt blijven werken als hypotheekadviseur, is er niets aan de hand. Dan mag je adviseren op gebied van hypotheken én op het gebied van consumptief krediet. Maar als je misschien in de toekomst wilt stoppen met hypotheekadvies en wilt kunnen ‘terugvallen’ op advies rond consumptief krediet, dan zal je óf PE Hypothecair krediet moeten blijven doen óf de beroepskwalificatie Consumptief krediet herstellen.

Stel jezelf de vraag ‘wat wil ik’?
Om tot de juiste beslissing te komen, kun je jezelf de vraag stellen: wil ik in de toekomst kunnen terugvallen op mijn beroepskwalificatie Consumptief krediet (en de bijbehorende PE Consumptief krediet)? Is het antwoord: ‘ja, dat wil ik’, dan is het verstandig om alsnog PE Consumptief krediet te doen en je beroepskwalificatie in de lucht te houden.

--> Je kunt bij ons 1-daagse examentraining + examen PE Consumptief volgen.

Herstellen: Bijzonder Examen
Heb jij destijds op de wetswijziging voorgesorteerd en heb jij jouw PE Consumptief krediet al vóór 1 april 2019 laten zitten, of heb je dat afgelopen PE-periode gedaan, dan kun je de beroepskwalificatie indien nodig herstellen met een Bijzonder Examen. Lees meer over het herstellen van je beroepskwalificatie.

Achtergrond: hoe was dit in de vorige PE periodes geregeld?

PE Plus Periode 2014-2016: HK geeft vrijstelling voor CK
In de PE Plus-periode (2014-2016) gaf het certificaat PE Plus Hypothecair krediet vrijstelling voor het examen PE Plus Consumptief krediet. Behaalde je het examen PE Plus Hypothecair krediet - en had je alle onderliggende relevante diplomas’en certificaten in het bezit - dan kon je dit omwisselen voor twee diploma’s: Wft Hypothecair krediet én Wft Consumptief krediet.

PE 2017-2019: twee aparte modules
In de periode daarna (2017 tot 1 april 2019) werd aan deze diploma’s een afzonderlijke PE-plicht gekoppeld. Dat wil zeggen: een Adviseur Hypothecair krediet moest het examen PE Hypothecair krediet halen om zijn beroepskwalificatie Hypothecair krediet geldig te houden en een Adviseur Consumptief krediet ging op voor het examen PE Consumptief krediet.

Was je in het bezit van de beide beroepskwalificaties: Consumptief krediet én Hypothecair krediet, dan moest je dus twee PE-examens doen.

Na 1 april 2019: adviseur Wft Hypothecair krediet mag advies Consumptief krediet geven
Begin 2017 deed Adviesbureau Ecorys in opdracht van het CDFD onderzoek naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. In juni 2017 rolde hier een 62 pagina’s tellend adviesrapport uit. Eén van de adviezen van Ecorys was: uitbreiden van de module Wft Hypothecair krediet met een aantal toetstermen van Wft Consumptief krediet. Dit advies werd uiteindelijk overgenomen. Op 19 maart 2019 werd officieel bekendgemaakt dat met ingang van 1 april 2019 het examen Hypothecair krediet werd uitgebreid met toetstermen van Consumptief krediet.

Geldigheid Wft + wanneer PE examen doen
Heb jij een 'oud' Wft diploma en wil je weten hoe je jouw beroepskwalificatie kunt herstellen, bekijk dan deze Veelgestelde Vraag.

Dit artikel is geüpdatet op 8 april 2022