Over 3Masters

In 2020 is 3Masters toegevoegd aan Lindenhaeghe Maatwerk.

3Masters
Onderdeel Lindenhaeghe Maatwerk

3Masters

3Masters is in 2008 opgericht door drie ondernemers. Gewoon, zoals dat wel vaker gaat, aan de keukentafel. De ondernemers zagen een behoefte aan trainingen specifiek gericht op het geven van zakelijke kredietverlening binnen de bancaire sector. Al snel na lancering kwamen de verzoeken voor specifiekere maatwerktrainingen, met name ook op professioneel bancaire niveau. Iedere branche is tenslotte anders en betekent dus ook een andere doelgroep.. Hier ontstonden al snel de Maatwerktrajecten van 3Masters.

Gedurende de gesprekken met de klanten, bleek de combinatie van kennis, vaardigheden en de vakspecialisten van 3Masters vaak de voornaamste behoefte te zijn. Alleen kennis of alleen trainen op vaardigheden is niet genoeg: door in een opleidingstraject beide te combineren, met praktijkoefeningen, werd écht verschil gemaakt.

Het assortiment van 3Masters werd in de loop van de jaren steeds breder. Zo werden niet alleen bepaalde trainingen in verschillende talen aangeboden ook bleek er behoefte aan trainingen met een bredere scope, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, conflicten en teamoplossingen.

Door de jaren heen zijn de specialistische trainingen zeer uitgebreid. Pensioenspecialisme, Legal en Trust en Riskmanagement zijn een voorbeelden van kennistrainingen die vaak worden gecombineerd met vaardigheden. Doordat de trainingen worden gegeven door vakspecialisten die werkzaam zijn in de branche kan ook de kwaliteit en actualiteit van zo’n training hoog gehouden worden.

Daarnaast heeft 3Masters de combinatie van kennis, tooling en vaardigheden geoptimaliseerd. Deze gouden combinatie waarborgt kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit.

3Masters begeleidt trajecten vanaf instapniveau tot beleidsbepalers. Van MKB tot aan internationale corporates. In alle trajecten zijn wij pas tevreden wanneer de 9+ ervaring is behaald. Met als kerndoelgroep: de Financiële Professional.