Woorden en daden

08-03-2021

Blog NFF - Ewald Bary

Ewald Bary bij Lindenhaeghe

Na de opeenvolgende financiële crises wisten we dat het anders moest, maar iemand moest het initiatief nemen. Een eerlijke, duurzame en sociale financiële sector is mooi, maar hoe beginnen we eraan? Een voorwaarde is dat het gaat gonzen. Iemand begint geluid te maken, anderen nemen het over en vullen het aan, net zolang totdat er een meerstemmige opera ontstaat. NFF creëert daarvoor het podium en treedt tegelijkertijd op als dirigent.

Die rol blijft ontzettend belangrijk, maar na alle woorden -geschreven in prachtige online en offline artikelen en gesproken tijdens symposia en seminars- is het tijd voor de volgende stap. De muziek klinkt inmiddels luid en duidelijk, maar hoe gaan we ze zelf spelen? Het momentum is elk geval aanwezig. Critici van het coronabeleid spreken van The Great Reset, ik zou willen spreken van A Great Chance. We hebben min of meer een schone lei gekregen voor een nieuwe ‘compositie’. Ook hier geldt: de wil is er bij veel partijen, maar iemand moet het voortouw nemen. Verandertrajecten zijn wellicht al ingeburgerd binnen multinationals en grootbedrijven, toch blijven veel plannen hangen in de waan van de dag. Laat staan als er concrete stappen moeten worden gezet richting een nieuwe economie, een systeem dat gericht is op maatschappelijk belang in plaats van het financieel belang van een kleine groep mensen.

Mijn (opleiders)hart gaat dan ook sneller kloppen bij een initiatief als de NFF-Academy, die op 9 maart wordt gelanceerd. Dit platform met trainingen voor de financiële sector, zorgt ervoor dat financieel professionals concreet aan een betere, eerlijkere economie kunnen bijdragen. Samen met specialistische partners gaan we dit platform dragen. Adviseurs, marketing- en communicatieprofessionals, managers en directeuren, eigenlijk iedereen die bij een financiële organisatie of bedrijf werkt, kunnen een keuze maken uit het opleidingsassortiment van de NFF-Academy. Een groot deel van de trainingen wordt tijdens de coronacrisis via e-learning en virtual classrooms aangeboden, maar uiteindelijk gaan we toe naar een uitgebreid aanbod van online en klassikale scholing. Sommige thema’s vergen nu eenmaal interactie, discussie en brainstorm tussen deelnemers.

De trainingen van de NFF-Academy moeten ook daadwerkelijk een bijdrage aan een betere wereld leveren. Dat klinkt wellicht wat zweverig, maar dat is het niet. Je werkt daar namelijk al aan door bijvoorbeeld duurzame loopbaanontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Dat kan met een training als Twintigers- en Dertigers-dilemma’, een groep die heel anders naar werk en werkomgeving kijkt dan de generaties voor hen. Generatie Y en Millennials willen zelf hun carrière vormgeven en de werkgever vervult daarin een faciliterende rol. We willen het beste uit hen halen, voor onze organisatie, maar ook voor de samenleving. Andere trainingen zijn gericht op klantgerichtheid, een praktische switch naar MVO, projectmatige ontwikkeling en innovatie en creativiteit.

Of storytelling, een persoonlijke favoriet. Je kunt de beste intenties hebben, als je medewerkers niet meekrijgt in je ideeën, komt er weinig van de grond. Verhalen zorgen ervoor dat mensen deel uit willen maken van de duurzame koers die een organisatie inzet, vandaar dat alle grootheden op het wereldtoneel op die wijze hun visie ontvouwen. We hebben ook behoefte aan achtergrond, aan zicht op de grote lijnen, niet aan dictaten. Met een goed verhaal geven we de beweging naar een nieuwe economie handen en voeten. De combinatie van woorden en daden blijft natuurlijk ongeëvenaard.