Wetswijziging Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

01-01-2019

Laatste nieuws Lindenhaeghe

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 ingegaan. Dat betekent dat er bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een aantal zaken anders wordt geregeld dan voorheen. De KNB heeft hiervoor een nieuwe informatieve website gelanceerd.

In dit artikel lees je meer over deze belangrijke wetswijziging.

Hoe was het?
Vanaf het moment dat het huwelijk was voltrokken, bestond in Nederland tussen de echtgenoten van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. Op grond hiervan vielen alle goederen en schulden, van zowel voor het huwelijk als die tijdens het huwelijk waren verworven/ontstaan, in de wettelijke gemeenschap van goederen.
Dit kon voorkomen worden door voor het huwelijk, bij notariële akte, met elkaar huwelijkse voorwaarden overeen te komen.

De enige goederen (en de vruchten ervan) die buiten de gemeenschap vielen, waren pensioenrechten, verknochte goederen en goederen en zaken die onder uitsluiting waren verkregen.

Hoe wordt het nu?
De basisgedachte van het nieuwe huwelijksvermogensrecht is een beperkte gemeenschap van goederen. Wat je samen tijdens het huwelijk opbouwt, is gemeenschappelijk. Het overige vermogen blijft privé. De gemeenschap bestaat uit alle goederen en schulden die tijdens het huwelijk door de echtgenoten zijn verkregen. Er zijn hierbij wel uitzonderingen namelijk:

  • voorhuwelijks(e) vermogen/schulden, tenzij dit vermogen/schuld al in gezamenlijk eigendom was; en
  • erfenissen en schenkingen (met of zonder uitsluitingsclausule). Deze uitgezonderde vermogensbestanddelen, inclusief de vruchten, blijven privévermogen.

Deze wet, die na publicatie in het Staatsblad in werking treedt, bevat enkele aspecten die de aandacht verdienen, namelijk:

  • Administratie

Door deze wet hebben echtgenoten dus vanaf de start van hun huwelijk te maken met zowel gemeenschappelijk als privévermogen. Hierdoor is het belangrijk dat zowel vóór het aangaan van het huwelijk als gedurende het huwelijk een goede administratie moet worden bijgehouden.

Met name bij overlijden (bepalen van de nalatenschap) en/of echtscheiding (bepalen van de gemeenschap) gaat dit een rol spelen.

  • Ondernemers

Voor ondernemers is een specifieke bepaling opgenomen die veel impact kan hebben. Als een onderneming namelijk buiten de gemeenschap valt, omdat deze onderneming al voor het huwelijk is opgericht, dan bepaalt de wet dat de gemeenschap een redelijke vergoeding dient te krijgen voor de inspanningen die de echtgenoot-ondernemer ten behoeve van die onderneming heeft verricht. Het is nog onduidelijk hoe deze bepaling in de praktijk precies uitpakt.

  • Faillissement

Ook bij een eventueel faillissement zal de nieuwe wet gevolgen hebben, omdat er bij een faillissement geen aanspraak kan worden gedaan op het privévermogen van de gehuwde partner.

Conclusie
Het nieuwe huwelijksgoederenregime biedt de financieel specialist weer genoeg mooie mogelijkheden om mensen die gaan trouwen, van dienst te zijn.

Onder de noemer ‘Samen Verder’ is er op de publiekssite notaris.nl veel informatie te vinden over dit onderwerp. De beroepsorganisatie van notarissen heeft verder de brochure Samen Verder herschreven en voorzien van een extra bijlage over de nieuwe wet. Deze documenten kunnen op de vanaf de website gedownload worden.