Werkgeluk verbetert de sfeer en meer!

02-01-2023

Nieuws

Werkgeluk

Medewerkers die werkgeluk ervaren zijn gezonder, zorgen voor een goede sfeer, tevreden klanten en tevreden relaties. Ze zijn daarnaast heel gemotiveerd om succesvol te zijn. Dat blijkt uit (landelijk) onderzoek van Newcom Research & Consultancy.

(On)plezierig werk
Newcom onderscheidt in het onderzoek vijf domeinen van werkgeluk: zingeving, ontwikkeling, energie(balans), voldoening en support (leidinggevende). Maar werkgeluk is niet opzichzelfstaand. Het is een onderdeel van de hoger gelegen domeinen ‘baan’, ‘organisatie’ en ‘voorwaarden’. Samen bepalen deze factoren hoe (on)plezierig iemand zijn of haar werk vindt.

Werkgelukpiramide
In het onderzoek worden de verschillende onderdelen weergegeven in een ‘Werkgelukpiramide’. De basis van de piramide bestaat uit de werkzaamheden, arbeidsvoorwaarden, werksfeer, balans, support vanuit de leidinggevende en werkdruk. Interessant is dat uit het onderzoek blijkt dat wanneer deze basiselementen (‘dissatisfiers’) niet op orde zijn, je geen werkgeluk kunt creëren. En dat je aan de andere kant nooit het verschil kunt maken op basis van uitsluitend deze basiselementen. Daarvoor heb je de tweede laag van de piramide nodig, de satisfiers: erkenning, ontwikkeling, autonomie en zingeving. Dit zijn de ‘werkgelukzoekers’.

Wankel evenwicht
De basis moet dus goed zijn. Want pas als de ‘dissatisfiers’ op orde zijn, kun je het verschil maken met de ‘satisfiers’. Doe je dat goed, dan ervaren medewerkers werkgeluk. Best een uitdaging. Toch zou elke organisatie moeten streven naar gelukkige medewerkers, aldus het onderzoek. Want werkgeluk gaat gepaard met positieve emoties: plezier in het werk, voldoening en het benutten van talent. Daarnaast is er bij gelukkige werknemers minder kans dat ze de organisatie zullen verlaten én zijn ze minder vaak ziek.

‘Het verschil in werkgeluk kan je pas maken als het in de basis goed zit.’ (Uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy)

Tip! Zet in op gezondheid.
Uit het onderzoek komt tenslotte naar voren dat de aandacht voor gezondheid vanuit de werkgever en de balans van de werknemer onder druk staat. Deze scoren relatief laag binnen het domein werkgeluk. Het lijkt erop dat we het lastiger vinden om tijdens pauzes en vrije tijd afstand van ons werk te nemen. Corona zou daar debet aan kunnen zijn.

Bekijk hier de pdf met de hoofdlijnen van het onderzoek, de werkgelukpiramide en de diverse domeinen van werkgeluk.

Werkgeluk en ontwikkelen met subsidie
Zingeving, energie en ontwikkeling zijn belangrijke domeinen binnen werkgeluk. Lindenhaeghe biedt hiervoor verschillende trainingen aan waarmee medewerkers en organisaties aan de slag kunnen. De overheid helpt een handje mee. Met de subsidietrajecten van Nederland Leert Door (NLLD) is een groot deel van deze opleidingen kosteloos te boeken.

Bekijk hier welke trainingen en opleidingen kosteloos geboekt kunnen worden.