We kunnen Parijs halen

11-08-2021

De Huizenmarkt

De honderden wetenschappers die aan het IPCC-rapport schreven, brengen geen nieuwe boodschap. Ook in het laatste rapport uit 2013 wezen de onderzoekers erop dat stilzitten geen optie is. Opwarming, een gevolg van onder andere CO2-emissie, leidt immers tot intensere hittegolven, extreme droogte, overstromingen, tropische cyclonen en het smelten van de ijskappen. Het laatste heeft weer invloed op de stijging van de zeespiegel. Rees de zeespiegel tot 1971 nog met 1,3 mm per jaar, het water stijgt nu jaarlijks met bijna 4 mm hoger. Dat kan voor Nederland desastreuze gevolgen hebben.

Wat kunnen we doen?
Ondanks de alarmerende toon van het rapport, geven de onderzoekers aan dat er nog kansen zijn om het tij te keren. Zo kan de opwarming onder 1,5 graden blijven, zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs, door direct minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Voor consumenten betekent dit bewuste keuzes in mobiliteit, zoals elektrisch rijden of meer de fiets pakken, en het verminderen van energieverbruik in de woning, bijvoorbeeld met zonnepanelen en isolatie. Het massaal kiezen voor deze besparende oplossingen zet zeker zoden aan de dijk in de strijd tegen CO2-uitstoot. Ze zijn ook financieel aantrekkelijk, want de gasprijs zal de komende jaren blijven stijgen.

Adviseur als wegwijzer
De financieel adviseur is de aangewezen specialist om klanten te begeleiden bij het maken van duurzame keuzes. Zij kunnen hun klanten wijzen op de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische personenauto’s of met hun klanten duurzame woningverbeteringen bespreken. Naast isolatie van daken, muren en vloeren, kan het gaan om zonnepanelen of een warmtepomp. Voor beide aanpassingen bestaan verschillende subsidie- en financieringsregelingen.

Regenwater en LED
Sommige klanten vinden zonnepanelen en een warmtepomp nu wellicht nog te ingrijpende maatregelen. Voor hen kunnen ‘quick wins’ een mooi begin zijn. Denk aan het opvangen van regenwater in een ton, een slimme thermostaat en LED-verlichting in en om de woning.

Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen heeft in samenwerking met opleidingsinstituten de E-learning Adviseur Duurzaam Wonen voor Erkend Financieel Adviseurs (EFA) ontwikkeld. Deze online training informeert adviseurs onder andere over energiebesparende voorzieningen, subsidiemogelijkheden en rekenmodellen. Financieel professionals die zich verder willen verdiepen in het voeren van adviesgesprekken over duurzame woningverbetering, kunnen de PE SEH 2021 Adviseur Duurzaam Wonen Vaardighedentraining volgen.