Verbredend en boeiend: de Opleiding Estate Planner

19-02-2020

Nieuws

Stappen in carrière

Er is veel vermogen in Nederland en mensen hebben behoefte aan ondersteuning bij het ingewikkelde stelsel van wet- en regelgeving en fiscaliteit voor nalatenschappen. Estate planning past in de beweging naar een breder financieel adviseurschap. De Opleiding Estate Planning sluit hierbij aan.

Romantisch en zakelijk
De samenlevingsvorm, zoals trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen, is essentieel voor Estate Planning. Deze keuze heeft zoveel gevolgen voor de wijze waarop de nalatenschap wordt verdeeld, dat een Estate Planner bij voorkeur zijn klanten al bijstaat in deze levensfase. “Trouwen wordt vaak ingegeven door romantiek”, zo geeft Brunt aan, “maar eigenlijk is het een zakelijke overeenkomst.” Niettemin benaderen veel mensen een Estate Planner pas op latere leeftijd of zelfs vlak voor overlijden. Natuurlijk kan er ook dan veel in goede banen worden geleid. Als er geen testament is opgemaakt, kunnen de gevolgen van het wettelijk erfrecht zelfs tot drie maanden na overlijden ongedaan worden gemaakt.

De Opleiding Estate Planner
Speciaal voor de financieel adviseurs die in dit vakgebied willen opereren heeft Brunt een opleiding ontwikkeld. De Opleiding Estate Planner (particulier). Deze zesdaagse opleiding op hbo-niveau. Tijdens de laatste dag van de opleiding, breng je de lesstof in de praktijk aan de hand van software. De andere opleidingsdagen staan in het teken van relevante wet- en regelgeving en bijbehorende praktijk- en rekenvoorbeelden. Voor een Estate Planner zijn de volgende rechts- en fiscale gebieden van belang:

  • Personen- en familierecht
  • Vermogensrecht
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Erfrecht
  • Successiewet 1956
  • Erfbelasting
  • Schenking
  • Schenkbelasting

Meer over de Opleiding Estate Planner

Download de e-paper Estate Planner

Lees ook
Klantverhaal: financieel wegwijzer volgt Estate Planning