Verandering gaat langzaam

12-12-2019

December is altijd een beetje een gekke maand.
Enerzijds kijken we vooruit: er staat een nieuw jaar voor de deur en wat gaat dit ons brengen? Anderzijds blikken we terug: wat ging goed, wat kan beter? Welke lessen kunnen we trekken uit het afgelopen jaar? Wat kunnen we leren?
Laten we beginnen met een belangrijke les: verandering gaat langzaam. Dat is ook dit jaar weer gebleken.

We zoomen in:
In januari riepen verschillende marktpartijen de minister op om het vakbekwaamheidsbouwwerk kritisch onder de loep te nemen. Het Verbond stelde dat met name de PE-examens aan vervanging toe waren en kreeg bijval van verschillende brancheorganisaties. De minister was van de plannen ‘op de hoogte’. Daarnaast zou met het CDFD gekeken worden naar PA-tooling. Eind 2019 is de status: ‘Van een concreet plan is geen sprake’ (PA-tooling) en: ‘Er is geen enkele aanwijzing dat er veranderingen in dit stelsel worden aangebracht’ (Vakbekwaamheidsbouwwerk). Dat dus.

Categorisering
Ander voorbeeld. De minister wilde begin 2019 alle financieel adviseurs in categorieën opdelen. Want: alle adviseurs zijn onafhankelijk, maar sommige adviseurs zijn meer onafhankelijk dan anderen. De klant moet dat weten. Uiteindelijk werd het verhaal een beetje te ingewikkeld en kondigde de minister op 23 oktober aan dat hij van de categorisering afzag. De onafhankelijkheidskwestie werd verplaatst naar het Dienstverleningsdocument. Waar het altijd al deel van uitmaakte. Het resultaat: geen resultaat.

Non-maatregelen
2019 was, al met al, eigenlijk een beetje het jaar van de non-maatregelen. Verzekeraars en banken halen het vrouwenquotum… bijna. Onzichtbare schade aan zonnepanelen blijkt…. onverzekerbaar, 39% van de ondervraagden weet wat ze straks aan pensioen ontvangen. 61% heeft dus nog steeds geen idee. De minister overweegt een verbod op negatieve spaarrente… maar twijfelt. Er is een pensioenakkoord, dat alleen een AOW-akkoord blijkt te zijn. De lijst is ellenlang.

Drie planeten
Verandering gaat langzaam, zoveel is wel duidelijk. Maar gelukkig keert het tij in 2020. Tenminste, als we de astrologen mogen geloven. In 2020 starten de drie planeten (Saturnus, Jupiter en Pluto) een nieuwe cyclus en komt er een einde aan een lange periode van negativiteit en onzekerheid. Het CBS haakt aan met cijfers: de economie groeit met slechts met 1,4% , de werkloosheid blijft uitzonderlijk laag en de koopkracht ontwikkelt zich positief.

Nu ja, je moet ergens beginnen.

Actieplan
Minister Hoekstra heeft ondertussen alweer een nieuw ambitieus plan: consumenten moeten actief geholpen worden bij het maken van verantwoorde financiële keuzes. De initiatieven worden komend jaar door verschillende partijen verder ontwikkeld. Eindelijk iets waar wij financials concreet bij kunnen aanhaken: mensen helpen bij het maken van financiële keuzes. Als het gaat om kennis en vaardigheden zetten wij ook in 2020 ons beste beentje voor: elke nieuwe opleiding is immers een nieuw begin. Als (financiële) opleider weten wij daar alles van.

Dus adviseurs, estate planners en financieel planners verenigt u. Verandering gaat langzaam, laten we dus op tijd beginnen.

Naar Financiele Opleidingen

Naar Trainingen Persoonlijke Ontwikkeling